Jak umocnić skarpę?

Wersja do druku Poleć znajomemu

Skarpy, nasypy i wzniesienia ulegają erozji. Jeżeli chcemy zachować istniejące skarpy w niezmienionej postaci należy wykonać ich umocnienie. Skarpy umacniać można na kilka sposobów. Zależnie od oczekiwanego efektu końcowego można zastosować albo geokratę albo matę biodegradowalną.

umocnienie skarpy i nasypu

Stabilizacja skarpy przy użyciu geokraty.

Geosiatka komórkowa popularnie nazywana geokratą to rodzaj geosyntetyku wykonanego z tworzywa sztucznego, któy w wyglądzie przypomina plaster miodu.

Umocnienie skarpy przy użyciu tego materiału zapewnia długoletnią stabilizację - zależnie od użytego produktu: od 20 (geokrata HDPE np. Neoweb) do nawet 50 lat (geokrata Neoloy). W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do pracy należy określić kąt nachylenia skarpy i podjąć decyzję jak chcemy wykończyć skarpę - czy chcemy mieć zazielenione zbocze czy np kamieniste. Te informacje pozwolą odpowiedni dobrać wysokość i typ geokraty. Przy doborze materiału należy także wziąć pod uwagę inne czynniki, które wpływają na stabilność zbocza (np. spoistość gruntu, rodzaj materiału z jakiego wykonane jest zbocze, częstotliwość i ilość opadów itd). Dopiero uwzględnienie wszystkich czynników pozwoli nam właściwie (trwale) zabezpieczyć zbocze. Ogólna zasada mówi, że im bardzej stroma skarpa tym wyższa i gęstsza powinna być geokrata. W celu poprawnego doboru geosiatki najlepiej zasięgnąć opinii specjalisty.

Same prace ziemne przy użyciu geokraty nie są skomplikowane. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed ułożeniem geosiatki komórkowej jest odpowiednie wyprofilowanie skarpy: wyrównanie powierzchni i przygotowanie za szczytem skarpy rowu do zakotwienia geokraty. Kolejną czynnością jest ułożenie geowłókniny lub geotkaniny. Jest to niezbędny geosyntetyk - będzie on pełnił rolę warstwy separacyjnej. Geowłóknina zapobiegnie mieszaniu się warstwy spodniej z materiałem, którym wypełnimy geokratę. Drugą najistotniejszą przyczyną zastosowania geowłókniny jest jej wodoprzepuszczalność - geowłóknina będzie zachowywała się jak sito: przepuści wodę opadową a zatrzyma cały materiał na powierzchni. Po ułożeniu geowłókniny (układamy ją na zakład z wywinięciem poza szczyt skarpy) mocujemy na jej powierzchni geokartę. Materiał jest dostępny w tzw. sekcjach czyli pojedynczych odcinkach o wym. około 2,60 x 6,30 mb. Materiał łączy się za pomocą specjalnych zszywek lub przy użyciu zacisków plastikowych (trytytek) lub drutu. Po ułożeniu geokraty należy ją zakotwić do podłoża przy użyciu szpilek. Są to pręty stalowe o odpowiedniej długości (zaleca się żeby szpilka pod geosiatką była wbita w grunt minimum 50 cm) wygięte w kształt litery J. Przyjmuje się, że na 1 m2 geokraty powinna przypadać 1 szpilka. Jeśli mamy bardzo stromą skarpę np. 60 ° należy nieco zwiększyć ilość szpilek. Przy mniejszej pochyłości można umieścić ich troche mniej.

siatka kokosowaPo zamocowaniu geosiatki wypełniamy ją przygotowanym materiałem. Może to być ziemia, kruszywo, żwir lub inny spoisty materiał. Jeśli chcemy dodatkowo na skarpie zasadzić krzewy czy drzewa w miejscu ich zasadzenia wycinamy fragment geokraty (zwykłymi nożycami do blachy). Następnie przecinamy geowłókninę i sadzimy rośliny. Geosiatka i geowłóknina nie będą przeszkadzały im we wzroście. 

Drugim sposobem przeciwdziałania erozji skarp jest zastosowanie biowłóknin i mat biodegradowalnych. Cechą tego rozwiązania jest to, że ochrona przeciwerozyjna jest okresowa i ma przede wszystkim pozwolić na wytworzenie się systemu korzeniowego dla roślinności, która w późniejszym czasie będzie pełniła funkcję umocnienia skarpy. Z tego powodu takie rozwiązania stosuje się najczęsciej na małych zboczach lub na niedużych stromiznach, gdzie nie ma dużego zagorżenia wynikającego z obsuwania się gruntu.

Wykonanie takiego zabezpieczenia rozpoczynamy od wyrównania płaszczyzny skarpy. Jeżeli chcemy na skarpie mieć trawę należy w tym momencie ją wysiać. W przypadku biowłókniny nasiona są wszyte w materiał i nie ma takiej potrzeby. Następnie rozścielamy matę lub biowłókninę pamiętając o zakładach. W przypadku mat, które najczęściej mają postać grubszych (kilkunasto milimetrowych) płacht o splocie przypominającym siatki można je przysypać cienką warstwą ziemi. Ma to znaczenie dla prawidłowego kiełkowania i wzrostu trawy. Przy zastosowaniu biowłókniny, która ma postać cienkiej i płaskiej tkaniny należy wykonać marszczenia materiału w liniach co 15-30 cm wzdłuż skarpy. Marszczenia będą utrzymywać warstwę humusu jakim należy przykryć biowłókninę.


Biowłókninę po ułożeniu należy zakotwić. Mocowania wykonuje się najczęściej drewnianymi kołkami, które wbijamy w grunt. Należy tu pamiętać zwłaszcza o zamocowaniu krawędzi. Przyjmuje się podobny współczynnik ilości kotew na m2 jak w przypadku geokraty.

Biowłóknina - umocnienie skarpy za pomocą maty z nasionami traw

Geokraty komórkowe

geoweb - ceny hurtowe geokraty

Geokraty komórkowe (georuszty) to system ograniczający, działa jako przestrzenna geosiatka komórkowa - geokrata. Jednostką systemu geokraty jest sekcja GEOWEB® lub NEOWEB®


ochrona brzegów kanału, system Geoweb

stabilizacja przyczółka kanału, system GEOWEB

wzmacnianie nasypów kolejowych, system Geoweb

wzmacnianie nasypów kolejowych na linii LHS, system Geoweb


ZOBACZ FILM: Zastosowania geokraty GEOWEB

Komórkowy system ograniczający GEOWEB został opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Co. Typowe zastosowanie geokraty to stabilizacja podłoży gruntowych. Podstawowym elementem systemu są sekcje GEOWEB (geosiatki komórkowe). Pojedyńcza sekcja geokraty składa się z elastycznych taśm polietylenowych (PEHD) o grubości 1.27 - 1.8 mm, szerokości 76, 102, 152 lub 203 mm i zwykle o długości 3,4 m. Geokrata wykonana jest z taśmy tworząc sekcje, które są wzajemnie połączone ultradźwiękowymi zgrzewami tak, że w pozycji rozłożonej zbliżone są z wyglądu do plastra miodu.

geoweb_sekcja_system_prs.gif

Podstawowym celem stosowania geokraty systemu GEOWEB jest przenoszenie obciążeń.

 


wzmacnianie podbudowy torowisk, system GEOWEB

wzmacnianie podbudowy dróg w systemie GEOWEB

Budowa wałów przeciwpowodziowych w Zawichoście - system geokraty komórkowej GEOWEB

wykonanie podbudowy i warstwy nośnej dróg technologicznych w Zawichoście - system GEOWEB


Komórkowy system ograniczający GEOWEB został opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Co. Podstawowym elementem systemu są sekcje GEOWEB (geosiatki komórkowe). Pojedyncza sekcja geokraty składa się z elastycznych taśm polietylenowych (PEHD) o grubości 1.27 - 1.8 mm, szerokości 76, 102, 152 lub 203 mm i zwykle o długości 3,4 m. Taśmy tworzące sekcje są wzajemnie połączone ultradźwiękowymi zgrzewami tak, że w pozycji rozłożonej zbliżone są z wyglądu do plastra miodu.

 


umocnienia przeciwerozyjne kanałów za pomocą geokraty typu GEOWEB

Budowa murów oporowych z wykorzystaniem geosiatki typu GEOWEB

Budowa murów oporowych w systemie GEOWEB

Budowa murów oporowych w systemie GEOWEB


Poniżej: cennik geokraty - zapytaj o hurtowe ceny geokraty przy zamówieniach na inwestycje!


Pobierz plik pdf: Wytyczne do projektowania i wykonawstwa - geokraty w budowlach ziemnych

Studium przypadku na temat geoursztów: zastosowanie systemu GEOWEB - budowa wałów przeciwpowodziowych

Za każdym razem dostawy geosyntetyków realizowane są terminowo i z naszymi oczekiwanimi, bezpośrednio na plac budowy. Polecamy internetowy system dystrybucji WWW.TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM jako skuteczne źródło nowoczesnych materiałów budowlanych, a Structum Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego. ALBREHTA Sp. z o.o., Polska, Rosja, Litwa, Ukraina

Geokraty komórkowe, nazywane także geokratami trójwymiarowymi lub georusztami, to rodzaj geokrat stosowanych w budownictwie. Są to maty zrobione z polimerów, takich jak polipropylen lub poliester, które są formowane w kształt trójwymiarowej siatki o komórkowej strukturze. Wewnętrzna przestrzeń geokraty komórkowej jest wypełniona materiałem gruntowym, co zwiększa jej nośność i stateczność.

Geokraty komórkowe są stosowane w celu wzmacniania gruntu, stabilizacji podłoża oraz poprawy odprowadzania wody. Dzięki swojej strukturze trójwymiarowej, geokraty komórkowe zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia dynamiczne, takie jak ruch pojazdów czy wibracje.

Geokraty komórkowe są stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, w tym w budowie dróg, parkingów, lotnisk, nasypów kolejowych, mostów, kanałów i tam. Są one dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, w zależności od wymagań konkretnego projektu.

Podsumowując, geokraty komórkowe to rodzaj geokrat stosowanych w budownictwie, które zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia dynamiczne. Są one stosowane w celu wzmacniania gruntu, stabilizacji podłoża oraz poprawy odprowadzania wody i są dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, aby dostosować się do różnych zastosowań.

Geokrata - cała Polska - infolinia 814 608 814

 1  2  Następne » 

Geosiatki

GEOSIATKA

Geosiatki mogą być stosowane do zbrojenia warstwowego gruntów w skarpach, nasypach i fundamentach. Geosiatki stosowane do zbrojenia skarp nasypów i zboczy powodują podniesienie wytrzymałości gruntu poprzez zwiększenie stabilności strukturalnej. Zwiększenie nośności układu kompozytowego gruntu i geosyntetyka następuje poprzez przejmowanie naprężeń przez geosyntetyk. Geosiatki stabilizują grunt także poprzez poprawienie warunków wodnych.

Układanie geosiatek
Geosiatki układa się pasami na zakład, prostopadle do osi nasypów. Geosiatki rozwija się ręcznie lub za pomocą specjalnych ciągników. Szerokość pasm geosiatki dopasowuje się do szerokości przykrywanej powierzchni w taki sposób, aby nie było konieczności przycinania materiału. Długość rozkładanych pasów powinna być równa szerokości podstawy nasypu.

Łączenie pasów geosiatek
Pasy geosiatki lub geokraty mogą być łączone na zakład lub mogą być zszywane za pomocą linki o wysokiej wytrzymałości oraz mocowane do gruntu za pomocą stalowych klamer lub prętów zakończonych hakiem. W przypadku konieczności zszywania pasów geosiatki, materiał geosyntetyka powinien być rozłożony w taki sposób, aby sąsiednie pasma geosiatki lub geokraty zachodziły na siebie na szerokość trzech oczek w przypadku geokraty oraz na szerokość 20 cm w przypadku geosiatek o drobnych oczkach. Połączenie pasów geosiatki można wykonać przetykając linkę przez pary pokrywających się oczek. Linkę łączącą pasy geosiatki należy związać w węzeł w jednometrowych odstępach. Zaleca się stosowanie linki w kolorze czarnym, skręconą z trzech żyłek polietylenu o dużej gęstości (HDPE) i o wytrzymałości na rozrywanie ok. 2 kN. W przypadku mocowania geosiatki do ziemi za pomocą klamer lub haków, należy stosować stal w postaci prętów o grubości 6 do 12 mm.


zabezpieczenie kanału tzw. młynówki przy zbiorniku wodnym - system geosiatek i geokraty GEOWEB

budowa przewału bezpieczeństwa zbiornika wodnego - konstrukcja na bazie geosiatki i izolacyjnej maty bentonitowej, tzw. bentomaty

remont jazu na rzece Bystrzycy, przy zbiorniku w Zakrzówku - remont jazu w technologii DRIZORO oraz GEOWEB

Cennik geosiatek

 1  2  3  Następne » 

Geosiatka Neoweb GWS 075 to typowa geosiatka na skarpy, jest stosowana do wzmocnienia i ochrony skarp oraz stabilizacji gruntu. Składa się z wysokiej jakości włókien polipropylenowych o dużej wytrzymałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Geosiatka posiada otwory, które umożliwiają swobodny przepływ wody i drenaż powierzchniowy, co zapobiega erozji skarpy i zwiększa stabilność gruntu. Neoweb GWS 075 jest łatwa w montażu i może być stosowana w różnych warunkach geologicznych.

więcej »

Geokrata na skarpy to siatka przestrzenna z tworzyw sztucznych, która służy do wzmacniania i stabilizacji skarp. Geokrata umożliwia wzmocnienie podłoża, co zapobiega osuwaniu się ziemi oraz poprawia odporność skarpy na erozję. Dzięki temu geokrata jest skutecznym rozwiązaniem dla utrzymania stabilności skarp, zarówno w przypadku małych jak i dużych projektów.

więcej »

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter