FAQ zbrojenie gruntu i stabilizacja skarp

Unormowania prawne, wytyczne, normy i geosyntetyki do zbrojenia gruntu i poprawy stabilizacji skarp

 • Maty przeciwerozyjne

  Maty przeciwerozyjne to płaskie lub trójwymiarowe struktury wykonane z różnych materiałów, stosowane do ochrony gleby przed erozją. Stanowią one ważny element ochrony środowiska, zapobiegając degradacji gleby i osuwiskom.

  więcej
 • Geosiatka o sztywnych węzłach

  Geosiatka o sztywnych węzłach to rodzaj geosyntetyku, który charakteryzuje się specjalnymi węzłami, które zapewniają sztywność i stabilność całej struktury. W przeciwieństwie do geosiatek o luźnych węzłach, geosiatka o sztywnych węzłach ma...

  więcej
 • Zbrojenie gruntu

  Zbrojenie gruntu jest unormowane dokumentem: Instrukcja ITB nr 429/2007, zatytułowana "Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego", określa zasady projektowania konstrukcji zbrojonych gruntem. Instruk...

  więcej
 • Geosyntetyki w budownictwie

  Geosyntetyki stosowane w budownictwie to materiały syntetyczne, które są do wzmocnienia, stabilizacji lub separacji gruntu lub innych materiałów. Są one dostępne w szerokiej gamie typów i właściwości, które mogą być dostoso...

  więcej
 • Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie kolejowym

  Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie kolejowym zapewniają wiele korzyści w budownictwie kolejowym. Kluczowa rola geosyntetyków kolejowych, to: Zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa torowiska: Geosyntetyki mogą poprawić stabilność...

  więcej
 • Metody umocnienia skarp

  Metody umocnienia skarp opisane są w instrukcjach ITB oraz w normach branżowych.

  więcej
 • Metody zabezpieczenia osuwiska

  Metody zabezpieczenia osuwiska określone są w instrukcjach ITB oraz w normach branżowych. Przyczyny powstania osuwisk i materiały i techniki zabezpieczenia i stabilizacji skarp i osuwisk - zalecenia i rozwiązania geotechniczne.

  więcej
 • Geowłóknina w budownictwie drogowym

  Najczęściej stosowana geowłóknina w budownictwie drogowym to geowłóknina polipropylenowa (PP). Jest to materiał syntetyczny, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemic...

  więcej
 • Stabilizacja skarp i nasypów

  Stabilizacja skarp i nasypów to proces wzmacniania konstrukcji skarpy lub nasypu w celu zapobiegania jej osuwaniu się. Skarpy i nasypy to pochyłe powierzchnie, które mogą być narażone na osuwanie się w wyniku działania czynników natura...

  więcej
 • Wzmacnianie skarp

  Wzmacnianie skarp to przykład zbrojenia gruntu metodami inżynieryjnymi z wykorzystaniem geosyntetyków lub metodami naturalnymi z wykorzystaniem roślin i mate...

  więcej
 • Stabilizacja palcu menewrowego z geokraty

  Stabilizacja palcu menewrowego z geokraty to geotechniczna metoda zbrojenia gruntu.

  więcej
 • Materiały do umocnienia skarpy

  Materiały do umocnienia skarpy to różnego rodzaju geosyntetyki wykonane z materiałów syntetycznych i biodegradowalnych. Coraz częściej doceniane są naturalne metody umacniania skarp z wykorzystaniem roślin i biowłókniny.

  więcej
 • Ochrona przed erozją

  Erozja to proces niszczenia powierzchni gruntu przez wiatr, wodę lub inne czynniki. Może ona prowadzić do powstawania osuwisk, zawałów lub innych szkód. W budownictwie ochrona przed erozją jest ważna, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość...

  więcej
 • Rozmywanie skarpy

  Rozmywanie skarpy jest przejawem naturalnego procesu, którym jest erozja wodna. Rozmywanie skarpy prowadzi do jej zniszczenia i jest zjawiskiem niepożądanym, któremu przeciwdziałamy stosując różne więcej

 • Wzmocnienie podbudowy drogowej

  Wzmocnienie podbudowy drogowej z wykorzystaniem geokraty to metoda, która pozwala na zwiększenie nośności i trwałości drogi. Geokrata to materiał geosyntetyczny, który jest wykonany z polipropylenu lub polietylenu. Ma ona postać siatki lub ma...

  więcej
 •  1  2  3  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter