Grupa produktów: geokompozyt

Geokompozyt to złożony, wielowarstwowy materiał syntetyczny przeznaczony do stosowania w gruncie w celu zmiany jego parametrów użytkowych. Rodzajem geokompozytów są np. geokompozyty grenażowe.

Geokompozyt to materiał kompozytowy, który składa się z dwóch lub więcej warstw materiałów geosyntetycznych. Materiały geosyntetyczne to syntetyczne materiały polimerowe, które są wykorzystywane w budownictwie i inżynierii lądowej do poprawy właściwości gruntu.

Geokompozyty mogą być stosowane w różnych zastosowaniach geotechnicznych, takich jak:

 • Wzmacnianie gruntu - geokompozyty mogą być wykorzystywane do wzmocnienia gruntu, zwiększając jego wytrzymałość i nośność. Stosowane są w tym celu np. geosiatki, georuszty i geotkaniny.
 • Separacja - geokompozyty mogą być wykorzystywane do oddzielenia warstw gruntu o różnych właściwościach. Stosowane są w tym celu np. geomembrany i geowłókniny.
 • Filtracja - geokompozyty mogą być wykorzystywane do filtrowania wody gruntowej, zapobiegając jej przenikaniu do warstw gruntu o innych właściwościach. Stosowane są w tym celu np. geomembrany i geowłókniny.
 • Drenaż - geokompozyty mogą być wykorzystywane do drenażu wody gruntowej, odprowadzając ją z gruntu. Stosowane są w tym celu np. geosiatki i geokompozyty drenowe.
 • Ochrona przed erozją - geokompozyty mogą być wykorzystywane do ochrony gruntu przed erozją. Stosowane są w tym celu np. geowłókniny, geosiatki i geokompozyty przeciwerozyjne.

Geokompozyty grenażowe to rodzaj geokompozytów, który składa się z geotkaniny lub geosiatki zgrzewanej z grenażem. Grenaż to granulat syntetyczny o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Geokompozyty grenażowe są wykorzystywane do wzmacniania gruntu, zwiększając jego wytrzymałość i nośność. Stosowane są w tym celu w budownictwie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym.

Przykłady zastosowania geokompozytów grenażowych:

 • Wzmacnianie podłoża pod drogi i autostrady - geokompozyty grenażowe są wykorzystywane do wzmocnienia podłoża pod drogi i autostrady, zwiększając jego nośność i odporność na deformacje.
 • Wzmacnianie skarp i zboczy - geokompozyty grenażowe są wykorzystywane do wzmocnienia skarp i zboczy, zapobiegając ich osuwaniu się.
 • Wzmacnianie fundamentów - geokompozyty grenażowe są wykorzystywane do wzmacniania fundamentów, zwiększając ich wytrzymałość na obciążenia.

Geokompozyty są materiałami o wielu zaletach, w tym:

 • Wysoką wytrzymałością
 • Długotrwałą trwałością
 • Odpornością na czynniki zewnętrzne
 • Łatwą i szybką instalacją

Dzięki tym zaletom geokompozyty są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie i inżynierii lądowej.

Do najczęstszych rodzajów geokompozytów stosowanych w budownictwie należą:

 • Geosiatki to materiały wykonane z włókien syntetycznych, takich jak włókna szklane, poliestrowe lub polipropylenowe. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie w obu kierunkach, a także niską rozciągliwością. Dzięki temu są w stanie przenosić siły rozciągające występujące w warstwach bitumicznych, zapobiegając ich pękaniu. Jako geokompozyty klasyfikujemy geosiatki zespolone z geowłókniną lub biowłókniną.
 • Geowłókniny połączone z geotkaniną to materiały wykonane z włókien syntetycznych lub naturalnych, takich jak bawełna lub juta. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie w kierunku podłużnym, a także niską rozciągliwością. Dzięki temu są w stanie przenosić siły rozciągające występujące w warstwach bitumicznych, zapobiegając ich pękaniu. Jako geokompozyty klasyfikujemy geowłókniny zespolone z geosiatkami.
 • Geomembrany to materiały wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak polietylen lub polichlorek winylu (PVC). Charakteryzują się wysoką odpornością na wodę i inne czynniki chemiczne. Geomembrany są często stosowane jako izolacja przeciwwodna w obiektach inżynierskich, takich jak zbiorniki, kanały i tunele. Jako geokompozyty klasyfikujemy geomembrany zespolone z warstwami ochronnymi, np. w postaci geowłókniny.
 • Geosiatki drenażowe to materiały, które łączą w sobie właściwości geosiatki i geomembrany. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i odpornością na wodę. Geosiatki drenażowe są często stosowane do drenażu warstw podłoża w obiektach inżynierskich.
 • Geosiatki przeciwerozyjne - kompozyty zespolone z gewłókniny i siatki PP.
 • Inne rodzaje geokompozytów

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Mata drenażowa W-4250produkt polskim2Zapytaj o cenę
Bentomat SPL (5 kg/m2)Cetcom2Zapytaj o cenę
AQUADRAIN - geokompozyt drenażowyCetcom2Zapytaj o cenę
Robulon Geolon PP 1000produkt importowanym2Zapytaj o cenę
TEFOND DRAIN STARTegolam2Zapytaj o cenę
Geokompozyt CombigridNauem2Zapytaj o cenę
TKANINA BETONOWAprodukt polskim2Zapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter