Rozwiązywane problemy: korozja chemiczna betonu

Korozja chemiczna betonu to proces degradacji betonu spowodowany reakcją chemiczną między betonem a agresywnymi substancjami chemicznymi, takimi jak kwasy, sole lub związki organiczne. Ta forma korozji może prowadzić do poważnych uszkodzeń betonu i wpłynąć na jego wytrzymałość i trwałość.

Korozja chemiczna betonu może wystąpić w różnych sytuacjach, na przykład w instalacjach przemysłowych, w miejscach składowania substancji chemicznych lub w miejscach, gdzie powierzchnie betonowe są narażone na wpływ agresywnych mediów. Najczęściej korozja chemiczna dotyczy betonów zwykłych, które posiadają niską odporność na substancje chemiczne.

Do substancji, które najczęściej powodują korozję chemiczną betonu, należą:

  • kwasy: takie jak kwas solny, siarkowy, fosforowy, azotowy, itp.
  • sole: takie jak chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, itp.
  • związki organiczne: takie jak alkohole, węglowodory, ketony, itp.
  • agresywne ścieki
  • gnojowica

Korozja chemiczna betonu może objawiać się poprzez zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej powierzchni, pękanie, wypłukiwanie składników cementowych, kruchość i osłabienie spoiwa. Aby zapobiec korozji chemicznej betonu, należy stosować odpowiednie technologie wykonawcze oraz zastosować odpowiednie powłoki ochronne, które zabezpieczą beton przed wpływem agresywnych substancji chemicznych.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
MAXRITE PASSIVEDrizorokgZapytaj o cenę
MAXURETHANE 2CDrizorokgZapytaj o cenę
MAXEPOX TARDrizorokgZapytaj o cenę
MAXEPOX TAR FDrizorokgZapytaj o cenę
MAXEPOX TAR-KDrizorokgZapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter