Xypex

Skontaktuj się z nami:

 • Telefon: 222019367, infolinia: 814 608 814

Zobacz kategorie produktów Xypex

Opis:

XYPEX - hydroizolacja poprzez krystalizację betonu

Normy i instrukcje ITB określają następujące zastosowania materiałów uszczelniających beton przez krystalizację typu XYPEX:

 • Uszczelnianie nowych konstrukcji betonowych:
  • Fundamenty
  • Ściany piwnic
  • Kanały i studnie
  • Zbiorniki na wodę
  • Oczyszczalnie ścieków
 • Renowacja starych konstrukcji betonowych:
  • Fundamenty
  • Ściany piwnic
  • Kanały i studnie
  • Zbiorniki na wodę
  • Oczyszczalnie ścieków
 • Uszczelnianie konstrukcji betonowych narażonych na działanie agresywnych mediów:
  • Zbiorniki na chemikalia
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Instalacje przemysłowe
 • Uszczelnianie konstrukcji betonowych narażony na działanie mrozu:
  • Fundamenty
  • Ściany piwnic
  • Kanały i studnie

Materiały uszczelniające beton przez krystalizację typu XYPEX charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • Tworzą trwałą i szczelną powłokę hydroizolacyjną, która nie wymaga konserwacji.
 • Są odporne na działanie agresywnych mediów, takich jak woda, chemikalia, ścieki i mróz.
 • Mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur.

Dzięki tym właściwościom XYPEX jest niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem do uszczelniania konstrukcji betonowych w wielu zastosowaniach.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych zastosowań materiałów uszczelniających beton przez krystalizację typu XYPEX:

Uszczelnianie nowych konstrukcji betonowych

Materiały XYPEX mogą być stosowane do uszczelniania nowych konstrukcji betonowych w celu ochrony przed wodą, agresywnymi mediami i mrozem. XYPEX jest szczególnie przydatny w przypadku konstrukcji, które są narażone na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych, takich jak:

 • Konstrukcje znajdujące się w pobliżu zbiorników wodnych, takich jak rzeki, jeziora i morze.
 • Konstrukcje znajdujące się w pobliżu zakładów przemysłowych, gdzie mogą być narażone na działanie chemikaliów.
 • Konstrukcje znajdujące się w obszarach o niskich temperaturach, gdzie mogą być narażone na działanie mrozu.

Renowacja starych konstrukcji betonowych

Materiały XYPEX mogą być również stosowane do renowacji starych konstrukcji betonowych, które są uszkodzone lub nieszczelne. XYPEX może skutecznie naprawić istniejące usterki, takie jak:

 • Pęknięcia i szczeliny
 • Otwory
 • Ubytki betonu

XYPEX jest szczególnie przydatny w przypadku renowacji konstrukcji, które są narażone na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych, takich jak:

 • Konstrukcje znajdujące się w pobliżu zbiorników wodnych, takich jak rzeki, jeziora i morze.
 • Konstrukcje znajdujące się w pobliżu zakładów przemysłowych, gdzie mogą być narażone na działanie chemikaliów.
 • Konstrukcje znajdujące się w obszarach o niskich temperaturach, gdzie mogą być narażone na działanie mrozu.

Uszczelnianie konstrukcji betonowych narażonych na działanie agresywnych mediów

Materiały XYPEX są odporne na działanie wielu agresywnych mediów, takich jak:

 • Woda
 • Chemikalia
 • Ścieki

XYPEX może być stosowany do uszczelniania konstrukcji betonowych, które są narażone na kontakt z tymi mediami, takich jak:

 • Zbiorniki na chemikalia
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Instalacje przemysłowe

Uszczelnianie konstrukcji betonowych narażony na działanie mrozu

Materiały XYPEX są odporne na działanie mrozu, dzięki czemu mogą być stosowane do uszczelniania konstrukcji betonowych, które są narażone na działanie niskich temperatur. XYPEX może być stosowany do uszczelniania fundamentów, ścian piwnic, kanałów i studni, które są narażone na działanie mrozu.

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter