Geosyntetyki do nawierzchni bitumicznych

Geosyntetyki do nawierzchni bitumicznych pełnią następujące funkcje:

  • Zwiększają wytrzymałość nawierzchni na obciążenia. Geosyntetyki są układane między warstwami nawierzchni bitumicznej, co zwiększa ich spójność i zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania spękań.
  • Poprawiają przyczepność między warstwami nawierzchni. Geosyntetyki zwiększają tarcie między warstwami nawierzchni, co poprawia ich przyczepność i zmniejsza ryzyko powstawania poślizgów.
  • Zapobiegają odsłanianiu podłoża gruntowego. Geosyntetyki stanowią barierę dla wody i powietrza, co zapobiega odsłanianiu podłoża gruntowego i jego degradacji.
  • Zwiększają trwałość nawierzchni. Geosyntetyki są materiałami trwałymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych. Dzięki temu zwiększają trwałość nawierzchni i zmniejszają koszty jej remontów.

Przykłady zastosowania geosyntetyków do nawierzchni bitumicznych:

  • Siatki do asfaltu stosowane są do ochrony warstwy ścieralnej przed spękaniami.
  • Geowłókniny są stosowane jako warstwa separacyjna między warstwami nawierzchni bitumicznej. Zapobiegają one mieszaniu się warstw i poprawiają ich przyczepność.
  • Geosiatki są stosowane jako warstwa wzmacniająca. Zwiększają wytrzymałość nawierzchni na obciążenia i zapobiegają powstawaniu spękań.
  • Georuszty są stosowane jako warstwa drenażowa. Odprowadzają wodę z nawierzchni, co zapobiega jej degradacji.

Geosyntetyki są coraz częściej stosowane w budownictwie drogowym. Dzięki swoim właściwościom mogą poprawić trwałość i bezpieczeństwo nawierzchni bitumicznych.

Duże natężenie ruchu oraz znaczne punktowe naciski przy samochodach ciężarowych powodują przyspieszenie procesu niszczenia nawierzchni dróg. Podczas nasilonej eksploatacji na nawierzchniach asfaltowych powstają spękania wywołane poziomymi siłami występującymi w poszczególnych warstwach i związanymi z tym dużymi naprężeniami. Osiadanie podłoża również wpływa na powstawanie spękań nawierzchni drogowych. Pęknięcia na jezdni prowadzą do przyspieszonego niszczenia drogi, ponieważ umożliwiają przenikanie wody w głąb jej konstrukcji. Naprawa nawierzchni jezdni nie jest trwała, gdyż pęknięcia przenoszą się na nowa warstwę.

Aby wydłużyć okres użytkowania dróg należy wzmocnić nawierzchnię materiałem, który zredukuje naprężenia, wzmocni przyczepność poszczególnych warstw nawierzchni jezdni, uszczelni dolne warstwy przed dostępem wody. Takim materiałem są geosyntetyki przeznaczone do zalewania powłokami bitumicznymi, wśród nich siatki z włókien szklanych oraz geokompozyty z włókien polipropylenowych wzmacniane włóknami szklanymi.

Geosyntetyki to materiały, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, w tym w budowie i renowacji nawierzchni bitumicznych. Geosyntetyki dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od ich funkcji, takich jak geowłókniny, geokompozyty, siatki i maty geosyntetyczne.

Geowłókniny są najczęściej stosowanymi geosyntetykami w budownictwie drogowym. Właściwości geowłóknin, takie jak odporność na rozrywanie i niskie rozciąganie, czynią je idealnym materiałem do stosowania w nawierzchniach bitumicznych. Geowłókniny stosowane są do wzmacniania podłoża, zapobiegania pęknięciom i utrzymania równowagi naprężeń powierzchniowych.

Geokompozyty wzmacniające nawierzchnie bitumiczne to materiały składające się z kilku warstw geosyntetyków. Geokompozyty stosowane są w nawierzchniach bitumicznych w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, stabilności oraz przyczepności powierzchni do podłoża. Geokompozyty pozwalają na zastosowanie mniejszej ilości materiałów, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowy.

Siatki geosyntetyczne stosowane są w celu wzmocnienia i stabilizacji podłoża, a także w celu zapobiegania osiadaniu i pękaniu nawierzchni bitumicznych. Siatki te są wykonane z włókien poliestrowych lub szklanych i zapewniają wytrzymałość na rozrywanie, niskie rozciąganie oraz odporność na korozję.

Maty geosyntetyczne stosowane są w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także w celu wzmocnienia i stabilizacji podłoża. Maty te są wykonane z włókien poliestrowych lub szklanych i cechują się dużą odpornością na rozrywanie oraz niskie rozciąganie.

Geosyntetyki są coraz częściej stosowane w budownictwie drogowym ze względu na ich trwałość, wytrzymałość oraz możliwość zastosowania w różnych warunkach i sytuacjach. Zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach bitumicznych przyczynia się do wydłużenia okresu użytkowania drogi, redukcji kosztów budowy oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Kategorie

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Siatka do nawierzchni bitumicznych GLASSTARSiatka do nawierzchni bitumicznych GLASSTARprodukt importowanym2Zapytaj o cenę
Polyfelt PGM-G 100/100Polyfelt PGM-G 100/100Tencate - Polyfeltm2Zapytaj o cenę
Polyfelt PGM-G 50/50Polyfelt PGM-G 50/50Tencate - Polyfeltm2Zapytaj o cenę
Polyfelt PGM 14Polyfelt PGM 14Tencate - Polyfeltm2Zapytaj o cenę
CARBOPHALT G - drogowa siatka szklano węglowaCARBOPHALT G - drogowa siatka szklano węglowaprodukt importowanym2Zapytaj o cenę
Geosiatka szklana TimGrid GGeosiatka szklana TimGrid Gprodukt polskim2Zapytaj o cenę
Geosiatka szklano-węglowa Timgrid G-CGeosiatka szklano-węglowa Timgrid G-Cprodukt polskim2Zapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter