geowłókniny

geowlokniny poliestrowe i polipropylenowe

Geowłókniny to materiały syntetyczne stosowane w inżynierii lądowej i geotechnicznej, w celu poprawienia właściwości gruntów i zapobieganiu erozji gleby. Są to sztuczne włókna, które są rozłożone w warstwie podłoża, w celu zwiększenia jego nośności, stabilności, wzmocnienia i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Geowłókniny produkowane są z różnych materiałów, takich jak poliester, polipropylen, poliamid lub polietylen, i są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i grubościach. Są one zwykle dostępne w postaci mat, siatek lub taśm, które można łatwo przycinać i dopasowywać do różnych kształtów i wymiarów podłoża.

Geowłókniny stosowane są w wielu zastosowaniach, w tym w budowie dróg, lotnisk, nasypów, tam, kanałów, basenów retencyjnych, parków wiatrowych i innych projektów inżynieryjnych. Dzięki zastosowaniu geowłóknin można zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, zminimalizować osiadania i ruchy gruntów, a także zwiększyć odporność na erozję i degradację mechaniczną podłoża.

Geowłókniny Typar,Drefon,Terralys LF, Polyfelt, Geotess są to geosyntetyki, których podstawowe zadanie, to:

  • Wzmocnienie podłoża (geowłókniny w drogownictwie - dokument pdf)
  • Separacja warstw w gruncie
  • Osłona systemów drenażowych, drenaż francuski
  • Filtracja: geowłókniny są stosowane jako warstwy filtracyjna, które pozwala na odfiltrowanie wody z gruntu. Geowłókniny stosowane w systemach drenujących zapobiegają przed wnikaniem wody i wilgoci do struktur budowlanych, co pomaga utrzymać ich trwałość i wydłuża okres eksploatacji.
  • Wzmocnienie gruntów: geowłókniny stosuje się do wzmocnienia podłoża, szczególnie w przypadku słabych i niestabilnych gruntów. Dzięki zastosowaniu geowłóknin można zwiększyć nośność i stabilność podłoża, co pozwala na budowę bardziej trwałych konstrukcji, takich jak drogi, mosty, tamy, mury oporowe, nasypy kolejowe itp.
  • Zapobieganie erozji, umocnienie przeciwerozyjne: geowłókniny są skutecznym narzędziem do zapobiegania erozji gleby na skarpach, brzegach rzek, kanałach i innych obszarach narażonych na działanie wód płynących. Geowłókniny tworzą na powierzchni ziemi tkaninę, która chroni przed erozją, jednocześnie umożliwiając przepływ wody.
  • Ochrona wykopów: geowłókniny stosuje się do ochrony ścian wykopów i otworów wiertniczych przed osuwaniem się ziemi. Geowłókniny pełnią funkcję stabilizującą, zapobiegając odkształceniom i zapadaniu się ścian wykopów.
  • Wzmocnienie powierzchni dróg i parkingów: geowłókniny stosuje się do wzmocnienia powierzchni dróg i parkingów, co zwiększa ich nośność i odporność na uszkodzenia. Dzięki zastosowaniu geowłóknin można również zmniejszyć deformacje powierzchni, takie jak pęknięcia, zagłębienia itp.
  • Ochrona terenów zielonych: geowłókniny stosuje się do ochrony terenów zielonych przed erozją i osuwaniem się ziemi. Geowłókniny tworzą na powierzchni ziemi tkaninę, która chroni przed erozją, umożliwiając jednocześnie przepływ wody i powietrza.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu pomocy przy doborze geowłókniny. Posiadamy w ofercie geowłókniny o różnych parametrach, co pozwala na optymalny dobór parametrów geowłókniny do Państwa potrzeb.

Od ponad roku korzystamy z dostaw geosyntetyków, które realizowane są przez platformę dystrybucyjną WWW.TECHNOLOGIE BUDOWLANE.COM. Najczęściej zaopatrujemy się w geowłókniny. Za każdym razem dostawy geosyntetyków realizowane są terminowo i z naszymi oczekiwanimi, bezpośrednio na plac budowy. Katarzyna Naworska, Prezes Zarządu ALBREHTA Sp. z o.o., Polska, Rosja, Litwa, Ukraina

geowłókniny separacyjne


geowłóknina parametry stosowania


geowloknina przeciwerozyjne zastosowanie

 

 1  2  3  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter