Grupa produktów: torkret

Torkret, znany również jako torkretowanie, reprezentuje innowacyjną technikę dynamicznego nakładania zaprawy lub betonu, w której materiał jest wtryskiwany lub "wstrzeliwany" w miejsce docelowe. Nazwa ta odnosi się zarówno do samej metody, jak i do rezultatu tego procesu, nazywanego betonem natryskowym. Torkretowanie jest szczególnie skuteczne w pracach naprawczych oraz renowacyjnych, oferując szybkie i efektywne rozwiązanie.

Historia torkretowania ma swoje korzenie w osiągnięciach Carla Ethana Akeleya, amerykańskiego innowatora, który w 1910 roku wprowadził tę technikę. W Europie pierwsze zastosowanie miało miejsce w 1921 roku w Niemczech, a w 1924 roku w Wielkiej Brytanii.

W ramach torkretowania wykorzystuje się dwie główne metody:

1. Metoda mokra: W tej tradycyjnej technice przygotowana zaprawa betonowa jest hydraulicznie transportowana do dyszy natryskowej. Następnie za pomocą sprężonego powietrza jest natryskiwana na wyznaczone miejsce. Proces ten zapewnia precyzyjne i kontrolowane nanoszenie materiału.

2. Metoda sucha: W tej metodzie sucha mieszanka cementu i kruszywa jest umieszczana w torkretnicy. Z torkretnicy mieszanka jest kierowana strumieniem sprężonego powietrza do dyszy natryskowej. Równocześnie doprowadza się wodę do dyszy, gdzie następuje mieszanie z suchą mieszanką. Nawilżanie materiału zachodzi w trakcie natryskiwania, umożliwiając kontrolę wilgotności.

Decyzja o wyborze konkretnej metody torkretowania opiera się na dostępnych możliwościach technologicznych oraz warunkach prowadzenia prac. Oba podejścia oferują swoje korzyści w zależności od specyfikacji projektu i wymagań, pozwalając na elastyczne dostosowanie do potrzeb danej sytuacji. Dzięki wyjątkowej zdolności do precyzyjnego nakładania materiałów, torkretowanie stanowi kluczowe narzędzie w dziedzinie napraw i renowacji, przyczyniając się do efektywnego osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Zaprawa typu Torkret to gotowa zaprawa do torkretowania.  Torkretowanie to technika dynamicznego nakładania zaprawy lub betonu. Polega na wtryskiwaniu lub podawaniu pod dużym ciśnieniem, tzw. wstrzeliwaniu w miejsce wbudowania gotowej zaprawy. Pod pojęciem torkretowanie określa się też wynik działania, czyli beton natryskowy. Torkretowanie stosuje się przy pracach naprawczych i renowacyjnych konstrukcji żelbetowych.

Torkret to specjalna mieszanka betonowa, która jest aplikowana na powierzchnię za pomocą sprzętu do torkretowania. Jest ona stosowana do wykonywania wylewek, fundamentów, izolacji oraz innych elementów budowlanych.

Aby stosować torkret, powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana poprzez oczyszczenie z zanieczyszczeń i usunięcie luźnych elementów. Następnie torkret nakładany jest na powierzchnię za pomocą sprzętu do torkretowania. W zależności od zastosowania, mieszanka może być nakładana w różnych grubościach.

Stosowanie torkretu ma wiele zalet, w tym skrócenie czasu wykonywania prac budowlanych, zwiększenie wytrzymałości i trwałości elementów budowlanych oraz zmniejszenie kosztów budowy.

Torkret stosuje się w różnych sytuacjach budowlanych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  • Izolacja przeciwwodna - torkret może być stosowany do izolacji ścian piwnic, fundamentów oraz innych powierzchni narażonych na wilgoć.
  • Odbudowa i naprawa konstrukcji betonowych - torkret może być stosowany do odbudowy zniszczonych elementów konstrukcji betonowych, takich jak kolumny, belki czy schody.
  • Wykonywanie wylewek - torkret może być stosowany do wykonywania wylewek podłogowych, posadzek magazynowych czy chodników.
  • Wykonanie elementów dekoracyjnych - torkret może być stosowany do wykonywania elementów dekoracyjnych, takich jak fasady czy elewacje budynków.
  • Konstrukcje przeciwwybuchowe - torkret stosuje się do wykonywania konstrukcji przeciwwybuchowych, które zapewniają ochronę przed wybuchami.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
MAXRITE SDrizorokgZapytaj o cenę
EuroCret SB 08HufgardkgZapytaj o cenę
EuroCret SM 04HufgardkgZapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter