Rozwiązania systemowe: taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - Murexin

W technologii Murexin zaleca się wykonanie prac związanych z ułożeniem płytek na powierzchni tarasu w następującej kolejności:

 1. Wyrównanie krawędzi płyty tarasowej przed montażem obróbek blacharskich.
 2. Montaż obróbek blacharskich na krawędzi żelbetowej płyty tarasowej z gotowych aluminiowych Profili tarasowych Murexin. Do łączenia poszczególnych profili należy stosować systemowe łączniki Profile pośrednie, natomiast do łączenia profili w narożach płyty balkonowej trzeba użyć Profili narożne. Profile mocować co ok. 60 cm do podłoża za pomocą kołków rozporowych i wkrętów.
 3. Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy Repol HS 1. Jej  zużycie wynosi  około 2,5 kg/m2.
 4. Wykonanie warstwy betonu spadkowego z zaprawy Repol SM 40 bądź z Posadzki cementowej PC 65. Spadek powinien wynosić min. 2%. Minimalna grubość warstwy spadkowej przy krawędzi tarasu nie powinna być mniejsza niż 3 cm.
 5. Ułożenie warstwy izolacji paroszczelnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub z Izolacji bitumicznej 2K Standard.
 6. Ułożenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
 7. Warstwę dociskową tzw. jastrych podpłytowy należy wykonać z Posadzki cementowej PC 65,  minimalna grubość tej warstwy to 5 cm. W warstwie dociskowej podczas układania zatopić stalową siatka przeciwskurczowa.
 8. Po ok. 2 dniach warstwę dociskową należy odpowiednio zdylatować poprzez nacięcie tarczą diamentowa. Maksymalna wielkość pól nie powinna przekraczać wymiaru 3m x 3m.
 9. Ułożenie powłoki izolacyjnej z mineralnej, dwuskładnikowej, elastycznej Zaprawy uszczelniającej Dichtfolie DF 2K, zużycie 3,0 kg/m2. Powłokę izolacyjna układać w minimum dwóch cyklach roboczych. Powłokę wywinąć na ścianę budynku na wysokość cokolika. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą oraz wzdłuż szczelin dylatacyjnych w warstwę izolacji wkleić Taśmę uszczelniającą DB 70.
 10. Układanie płytek na Wysoko elastycznej zaprawie klejącej Flex KGF 65, zużycie ok. 4,0 kg/m2. Należy zwrócić uwagę, aby przestrzeń pod płytką była w 100 % wypełniona zaprawą klejową. Płytki ułożyć również na powierzchni cokolika.
 11. Po wyschnięciu zaprawy klejącej wykonać fugowanie okładziny balkonu za pomocą Fugi Aqua Flex FM 60, zużycie w zależności od wielkości płytek oraz szerokości fugi.
 12. Doszczelnić połączenie pomiędzy cokolikiem a posadzką oraz słupkami balustrady za pomocą Masy Poliuretanowej PU 15 lub Silikonu Aqua SIL 80.
 13. Szczeliny dylatacyjne wypełnić za pomocą Masy Poliuretanowej PU 15 lub Silikonu Aqua SIL 80.

  Poniżej przedstawiony został przekrój poprzeczny przez taras zabezpieczony produktami marki Murexin.

 

schemat_1.jpg

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Warstwa sczepna Repol HS 1MurexinkgZapytaj o cenę
Zaprawa klejąca Flex KGF 65MurexinkgZapytaj o cenę
Zaprawa uszczelniająca - dwuskładnikowa DF 2KMurexinkgZapytaj o cenę
Masa poliuretanowa PU 15Murexinszt.Zapytaj o cenę
Zaprawa naprawcza Repol SM 40MurexinkgZapytaj o cenę
Taśma uszczelniająca DB 70 10 mbMurexinszt.Zapytaj o cenę
Posadzka cementowa PC 65MurexinkgZapytaj o cenę
Silikon Aqua SIL 80 Murexinszt.Zapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter