Voltex - izolacja fundamentów

Technologia wykonania izolacji bentonitowej z wykorzystaniem maty izolacyjnej VOLTEX.

Izolacja fundamentów wykonana w technologii VOLTEX jest przede wszystkim trwała. Materiał Voltex posiada doskonałą przyczepność do betonu, co pozwala na trwałe powiązanie izolacji z elementami konstrukcyjnymi. Niska pracochłonność wykonania izolacji w tą metodą pozwala na realne obniżenie kosztów wykonania skutecznej izolacji fundamentów.

 • Voltex - podstawowe informacje

  Czym jest Volclay? Bentonit sodowy Volclay jest przetworzoną skałą osa­dową, której głównym składnikiem jest minerał ilasty-montmorillonit sodowy. zobacz film - więcej

 • Voltex - zalety produktu

  Izolacja bentonitowa VOLTEX jest trwała, posiada doskonałą przyczepność do betonu. Dodatkowo, wypadkowe koszty tego rodzaju izolacji wodnej są relatywnie niskie.

  więcej
 • Izolacje poziome fundamentów

  Izolacje poziome fundamentów w postaci maty bentonitowej VOLTEX do uszczelnienia powierzchni oraz więcej

 • Voltex - zasady stosowania

  Najważniejsze zasady stosowania izolacji bentonitowej VOLTEX, to zachowanie wymagań obciążenia min. 10 cm betonu oraz zakładów 15 cm we wszystkic...

  więcej
 • Oczepy pali i żebra fundamentowe

  Voltexu nie należy układać wprost na palach. Powinien zostać odpowiednio przycięty, aby dokładnie dopaso­wać go do kształtu pala. Po ułożeniu Voltexu, miejsce je­go styku z palem obficie okłada się szpachlą Bentoseal (rys. A 1.12). Z Bentosealu nal...

  więcej
 • Przejścia instalacyjne przez płyty

  W Voltexie należy wyciąć kształt przechodzącego prze­wodu, a po ułożeniu miejsce styku na całym obwodzie rury zaprawić Bentosealem (rys. A 1.16 i A 1.17). Bento-seal powinien sięgać na przewód i Voltex po około 4 cm. W miejscach przenikania płyt...

  więcej
 • Podszybia dźwigowe

  Podszybia wind i inne tego typu, najgłębiej posadowio­ne elementy budowli powinno się szczególnie starannie osłaniać od strony gruntu Voltex'em, zape...

  więcej
 • Ciągłe przejście izolacji na ścianę fundamentową

  Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem do ze­wnętrznego obrysu płyty, pasmo Voltexu należy przyciąć pozostawiając co najmniej 30 cm zapas (rys. A 1.21). W narożnikach Voltex powinien dokładnie przylegać do podłoża i powierzchni szalunków. N...

  więcej
 • Ciągłe przejście izolacji na stałą obudowę wykopu

  W przypadkach stosowania ścian oporowych do wypar­cia gruntu, takich jak ścianki berlińskie, pełniących jed­nocześnie funkcję deskowania konstrukcji, układany po­ziomo Voltex należy wyprowadzić w górę, na tę ściankę, na co najmniej 30 cm...

  więcej
 • Paliki deskowania i prowadnic

  Paliki prowadnic czy deskowań mogą przenikać Voltex, jak na rysunku A 1.25. Jeśli paliki te nie będą usuwane i pozostaną na miejscu, należy ich styk z Voltexem za-szpachlować Bentosealem. W przypadkach, gdy paliki zostają usunięte, pozostałe po nich zagłęb...

  więcej
 • Stałe obudowy wykopów

  Stosowanie opisanych w tym rozdziale technik konstruk­cyjnych pozwala na wznoszenie obiektów o zewnętrz­nych wymiarach niemal równych granicom działki bu­dowlanej. Voltex jest najefektywniejszym sposobem izolo­wania przeciw...

  więcej
 • Ścianka berlińska

  Rozstępy pomiędzy balami obudowy nie mogą być większe niż 2,5 cm. W przypadkach, gdy są jednak szersze, powinny zostać wypełnione za­prawą cementową (rys. A 2.6). Jeśli przez obu­dowę przedostaje się woda gruntowa, przed ułożeniem Voltexu deskowani...

  więcej
 • Ścianki z grodzic stalowych

  Wszystkie zamki grodzic i głowice ściągów kotwiących należy zaszpachlować Bentosealem (ok. 2 cm). Jeśli są­czenia wody przez zamki grodzic są znaczne, należy po­wstrzymać przepływ wody, stosując od zewnątrz iniek­cję Volclay BentoGrout&r...

  więcej
 • Ścianki szczelinowe

  Po wykonaniu wykopu, odsłonięta z gruntu powierzchnia ścianki szczelinowej powinna być na tyle równa, aby tworzyć wystarczająco gładkie podłoże do układania Voltexu: bez zagłębień i ostrych występów, przekraczających 2 cm. Ubytki w powierzchn...

  więcej
 • Ścianki z pali wierconych

  Z uwagi na znaczne nierówności odsłanianej z gruntu powierzchni takiej obudowy, pokrywa się ją najczęściej warstwą betonu natryskowego. Torkret, jako podłoże Voltexu, bywa również nakładany bezpośrednio na pio­nowe ściany wykopu, jeśli ro...

  więcej
 •  1  2  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter