PRS

Opis:

Produkty PRS - konstrukcyjne geosytnetyki do stabilizowania skarp, nasypów i podłoży

infolinia 814 608 814 • Bydgoszcz 52 5222144 • Gdańsk 58 3509699 • Katowice 32 4943288 • Kielce 41 3124451 • Kraków 12 3502456 • Lublin 81 4637555, 81 4442828, 81 4442829 • Łódź 42 2353422 • Poznań 61 6690477 • Rzeszów 17 7788566 • Szczecin 91 8522699 • Warszawa 22 2019367 • Wrocław 71 7165177

FAX zamówienia 81 7470014 • FAX zapytania i oferty 22 2578835

Oferta PRS obejmuje GEOKRATY NEOWEB

Firma PRS jest światowym liderem w produkcji systemów stabilizacji gleby, łączących własną, innowacyjną, unikalną technologię z doświadczeniem technicznym i wyspecjalizowanym know-how.

Firma PRS dostarcza wysokiej jakości produktów inżynierskich oraz systemów geotechnicznych dostosowanych do potrzeb klientów, a także pełen zakres usług projektowych, wdrożeniowych oraz praktycznego nadzoru w terenie.

Geokrata Neoweb TM poprawia skuteczność wypełnień strukturalnych w różnorakich zastosowaniach - od okładzin skarp i kanałów, do umocnień linii brzegowych i przystani dla łodzi. Eliminuje kosztowne i złożone elementy strukturalne i drogie, czasochłonne metody budowlane.

System przenoszenia obciążeń - geokraty NEOWEB

Ograniczanie przy użyciu perforowanego systemu Neoweb zapobiega pęknięciom poślizgowym i przesunięciom ukośnym kruszyw. System stabilizuje wypełnienie, zapewniając rozłożenie obciążenia na słabym gruncie, stabilizację podłoża dla powierzchni utwardzonych i stabilizację dróg gruntowych. System tworzy sztywne podłoże o wysokiej wytrzymałości na zginanie i działa jak półsztywna płyta: rozkłada obciążenie ukośnie i zmniejsza nacisk przy kontakcie z podłożem. Miąższość ograniczonego kruszywa może w porównaniu z nieograniczonym być mniejsza nawet o 50 procent. Zamiast importowanych, kosztownych materiałów do wypełnień można używać miejscowych piasków i wypełnień ziarnistych o niskiej jakości.

 1. Perforacja zwiększa kąt tarcia miedzy wypełnieniem z kruszywa a ścianą komórki, przez co materiał zostaje lepiej ustabilizowany. W efekcie uzyskiwane jest większe całkowite rozłożenie obciążenia i stabilność systemu.
 2. Perforowany system umożliwia ukośne odprowadzenie nadmiaru wody gruntowej i powierzchniowej, dzięki czemu po nasyceniu gruntu system przenoszenia obciążeń jest bardziej stabilny.
 3. Perforacja umożliwia ukośne odprowadzanie wody miedzy komórkami pod obszarami ruchu, w związku z czym zredukowane zostają negatywne skutki zbierania się wody w komórkach, gdy system zostanie umieszczony na podłożu o niskim poziomie przepuszczalności.
 4. Perforacja umożliwia przepływ wypełnienia betonowego miedzy komórkami, co zwiększa opór tarcia miedzy wypełnieniem a ścianami komórki i daje znakomite utwardzenie modułowe.
 5. Idealne rozwiązanie w przypadku placów wielofunkcyjnych i magazynowych, nasypów kolejowych, kruszywowych i ziemnych dróg dojazdowych, warstw nośnych dolnych i górnych nawierzchni, pochylni, szlaków, materaców nośnych, szerokich podstaw fundamentowych, podpór rur i przepustów czy skrzyżowań niskopoziomowych.

System zabezpieczeń skarp i kanałów

System zabezpieczeń skarp i kanałów perforowanym systemem Neoweb ogranicza i wzmacnia warstwę uprawną z okrywą roślinną lub wypełnieniem kamiennym, kontrolując obsuwanie spowodowane siłami hydrodynamicznymi i grawitacyjnymi. Gdy komórki zostaną wypełnione betonem, system staje się elastyczną matą betonową z wbudowanymi złączami kompensacyjnymi. Jedno- i wielowarstwowe systemy zabezpieczeń spełniają wiele wymagań strukturalnych i hydraulicznych.

Zintegrowane naciągi zapewniają dodatkową stabilność na bardziej stromych skarpach i kanałach oraz w przypadkach, gdy geomembrana lub powierzchnia twardoglebowa lub skalna uniemożliwia kotwienie palikami.

Kotwy Neo-Anchor z naciągami umożliwiają kotwienie górne i dolne przy zabezpieczaniu skarp i koryt.

 1. Perforowany system zapewnia równoległe odprowadzanie wody z materiału wypełnienia na skarpie i zmniejsza ryzyko obsunięcia skarpy, dzięki czemu system jest bardziej stabilny.
 2. Większy opór tarcia miedzy materiałem wypełnienia a perforowaną ścianą komórki zapewnia większy opór przy przemieszczaniu w górę, powodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzania oraz hydraulicznego wytrząsania wypełnienia z kruszywa.
 3. W systemach z okrywą roślinną korzenie mogą przerastać przez komórki i tworzyć bardziej masywną barierą roślinną i trwalszą ochronę przed krótkotrwałymi zdarzeniami hydraulicznymi.
 4. Perforacja tworzy bardziej naturalne środowisko dla roślin i zwierząt, w którym między komórkami mogą przemieszczać się dżdżownice i składniki pokarmowe.
 5. Perforacja umożliwia przepływ wypełnienia betonowego miedzy komórkami, co zwiększa opór tarcia miedzy wypełnieniem a ścianami komórki i daje znakomity system zabezpieczeń zbrojonej skarpy lub kanału.
 6. Idealne rozwiązanie w przypadku nasypów, skarp, umocnień linii brzegowej, wałów i grobli, obudów i nadkładów składowisk, tam, a także ochrony przyczółków.


Ściany oporowe z geokraty NEOWEB

Perforowany system geokraty Neoweb™ stosowany warstwowo staje się systemem retencji gruntu, spełniającym wszelkie wymagania strukturalne. System zapewnia elastyczność konstrukcji i estetykę zazielenionej warstwy wierzchniej.

Formowane są poziome tarasy, na których roślinność może kwitnąć w wyeksponowanych komórkach zewnętrznych. Nieprzepuszczalny zewnętrzny system otwartych komórek zbiera wodę deszczową i kontroluje wyparowywanie wody gruntowej, dzięki czemu tworzone jest bardziej naturalne środowisko dla roślinności.

Perforowany system retencji gruntu Neoweb™ umożliwia formowanie bardzo stromych powierzchni czołowych przy jednoczesnym zachowaniu stabilności strukturalnej pod obciążeniem własnym i zewnętrznym. System sprawdza się w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie podłoże tworzą ściśliwe, niestabilne gleby.

 

 1. Większe tarcie miedzy perforowaną ścianą komórki a gruntem powoduje większe tarcie o ścianę tylną, potencjalnie redukując destabilizujące siły poziome i zwiększając stabilizujące siły pionowe.
 2. Perforowane komórki z odpowiednim materiałem wypełniającym mogą spełniać potrzeby związane z odprowadzaniem wody, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie bardziej skomplikowanych systemów odwadniania.
 3. W lepiej odwadnianym systemie redukowane są siły hydrostatyczne, dzięki czemu masa jest potencjalnie mniejsza, a struktura ścian — bardziej ekonomiczna.
 4. Nieperforowane panele czołowe w kolorze jasnobrązowym lub zielonym wpisują się w projekt i lepiej komponują się w każdym środowisku.
 5. Rozwiązanie idealne w przypadku stromowanych skarp podlegających ograniczeniom budowlanym ze względu na prawo drogowe (np. nasypy autostrad) czy w warunkach niestabilnych gruntów w warstwie nośnej.
 6. W zastosowaniach związanych z retencją gruntu mogą być używane ramy naciągowe, ułatwiające kształtowanie i rozmieszczanie sekcji podczas wypełniania.


Zbiorniki i składowiska z geokraty NEOWEB

Nieprzepuszczalne wykładziny mają szerokie zastosowania w rozwiązaniach wymagających utrzymywania, oczyszczania lub regulowania cieczy, na przykład w zbiornikach wodnych, stawach przeciwpowodziowych i basenach ściekowych oraz na watach i zaporach.

Nieprzepuszczalne wykładziny oferują wyraźne korzyści dla środowiska, jeśli są stosowane w gotowych składowiskach w zakładach gromadzenia lub przetwarzania odpadów.

System geokraty Neoweb™ jest na wielu typach wysypisk idealny do ochraniania śliskich powierzchni, przede wszystkim eliminując potrzebę przebijania warstwy kotwami.

Stosowanie naciągów (przewlekanych przez gotowe otwory) i zacisków, klamer oraz kołków ograniczających tworzy podwieszoną warstwę geokraty Neoweb™, którą można przymocować na warstwie ochronnej bez użycia kotew.

Systemy geokraty wypełniane betonem spełniają wszystkie wymagania większości rozwiązań utrzymujących lub regulujących ciecze, natomiast rozwiązania do pokrywania warstwą gleby są najlepsze w przypadku zamykania składowisk i rehabilitacji terenów. Wypełnienie żwirowe (w składowiskach) pozwala na tworzenie warstwy drenażowej, która gromadzi i odprowadza odcieki do drenów.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa - geokraty w budowlach ziemnych.

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter