Grupa produktów: wiercenie i budowa studni

Wiercenie i budowa studni to złożony proces, który wymaga profesjonalnej wiedzy i umiejętności. Można go podzielić na następujące etapy:

 • Wybór miejsca - Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca na studnię. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: dostęp do warstwy wodonośnej, rodzaj gruntu, odległość od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
 • Przygotowanie terenu - Po wybraniu miejsca należy przygotować teren do wiercenia. Należy usunąć wszelkie przeszkody, takie jak drzewa, krzewy i budynki.
 • Wiercenie otworu - Wiertnica jest używana do wywiercenia otworu w ziemi. Głębokość otworu zależy od rodzaju gruntu i głębokości warstwy wodonośnej.
 • Zabudowa otworu - Gdy otwór zostanie wywiercony, należy go zabudować. W tym celu stosuje się rury osłonowe i filtracyjne.
 • Montaż pompy - Na końcu montuje się pompę głębinową. Pompa służy do wypompowywania wody ze studni.

Cały proces wiercenia i budowy studni głębinowej może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Koszt zależy od wielu czynników, takich jak głębokość studni, rodzaj gruntu i rodzaj pompy.

Odwierty, przewierty i wiercenie studni to pojęcia, które są często używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają nieco inne znaczenia.

 • Odwiert to ogólne określenie na otwory wiercone w ziemi. Mogą być wykonywane w różnym celu, np. do wydobycia surowców naturalnych, budowy infrastruktury, czy badań geologicznych.
 • Przewiert to rodzaj otworu wierconego w ziemi, który jest wykonywany w celu przeprowadzenia przez niego przewodów, rur, czy kabli. Przewierty mogą być wykonywane zarówno na powierzchni ziemi, jak i w jej wnętrzu.
 • Odwierty studzienne mogą być wykonywane na różne sposoby, w zależności od warunków geologicznych i głębokości, na której znajduje się woda. Do najpopularniejszych metod wiercenia studni należą:
  • wiercenie ręczne - jest to najstarszy i najprostszy sposób wiercenia studni. Wykorzystuje się w nim wiertło ręczne, które jest napędzane siłą ludzkich mięśni.
  • wiercenie mechaniczne - jest to bardziej wydajny sposób wiercenia studni. Wykorzystuje się w nim wiertnice mechaniczne, które mogą być napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym.
  • wiercenie hydrodynamiczne - jest to metoda wiercenia studni, która wykorzystuje ciśnienie wody do przemieszczania urobku.

W Polsce studnia głębinowa o głębokości do 30 metrów i wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku studni głębszych lub o wyższej wydajności konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to wydaje starostwo powiatowe lub urząd miasta na wniosek właściciela działki, na której ma być wykonane wiercenie.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
SUPER GEL-XCetcokgZapytaj o cenę
PRZEWIERTY STEROWANEprodukt polskimbZapytaj o cenę
WIERCENIE STUDNIprodukt polskimbZapytaj o cenę
ODWIERTY GEOTERMALNEprodukt polskimbZapytaj o cenę
ODWIERT POD POMPY CIEPŁAprodukt polskimbZapytaj o cenę
STUDNIE GŁĘBINOWEprodukt polskimbZapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter