FAQ odpady niebezpieczne

 • Dokumentacja BDO odbioru odpadów niebezpiecznych

  Dokumentacja BDO odbioru odpadów niebezpiecznych obejmuje następujące dokumenty: Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych (KEO) - dokum...

  więcej
 • Utylizacja zużytego sorbentu

  Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sorbentu? Zużyty sorbent jest odpadem niebezpiecznym, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego nie można go wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne.

  więcej
 • Postępowanie ze zużytymi bateriami

  Zużyte baterie to odpady niebezpieczne, które należy odpowiednio przetwarzać. W Polsce obowiązują przepisy regulujące postępowanie z tego typu odpadami, w tym ustawa o odpadach oraz ustawa o bateriach i akumulatorach.

  więcej
 • Bezpieczny wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych

  Odpady niebezpieczne to odpady, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Obejmują one szeroki zakres materiałów, takich jak: chemikalia, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, ...

  więcej
 • BDO a wywóz i utylizacji odpadów

  BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, to system teleinformatyczny, który został wprowadzony w Polsce w 2018 roku. Jego celem jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, walka z nieprawidłowościami ...

  więcej
 • Co zrobić z niebezpiecznymi odpadami?

  Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. Mogą to być odpady, które zawierają substancje toksyczne, rakotwórc...

  więcej
 • Odpady podlegające BDO

  BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, to system teleinformatyczny, który został wprowadzony w Polsce w 2018 roku. Celem BDO jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, walka z nieprawidłowościami w...

  więcej
 • Utylizacja rozpuszczalników i farb

  Rozpuszczalniki i farby to odpady niebezpieczne, które należy odpowiednio przetwarzać. W Polsce obowiązują przepisy regulujące postępowanie z tego typu odpadami, w tym ustawa o odpadach oraz ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. ...

  więcej
 • Utylizacja środków ochrony roślin

  Środki ochrony roślin (SOP) to substancje lub preparaty, które są przeznaczone do ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Mogą one zawierać substancje niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwier...

  więcej
 • Kody odpadów BDO

  Kody odpadów BDO to sześciocyfrowe identyfikatory, które są przypisywane do poszczególnych rodzajów odpadów. Są one wykorzystywane do rejestracji i ewidencji odpadów w systemie więcej

 • Obowiązki i zadania dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych

  Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje właściwości mogą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Mogą to być odpady zawierające substancje toksyczne, zakaźne, wybuchowe lub rakotwórcze....

  więcej
 • Zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych przed odbiorem

  Jak zabezpieczyć odpady niebezpieczne przed ich odbiorem przez wyspecjalizowaną firmę?

  więcej
 • Rodzaje oznaczeń na odpadach niebezpiecznych

  Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje właściwości mogą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Mogą to być odpady zawierające substancje toksyczne, zakaźne, wybuchowe lub rakotwórcze....

  więcej
 • Odbiór odpadów płynnych w kontenerach IBC 1000L

  Odbiór odpadów płynnych w kontenerach IBC 1000L w tym płynnych odpadów niebezpiecznych, wymaga specjalistycznego podejścia.

  więcej
 • Odbiór i utylizacja sorbentów

  Odbiór i utylizacja zużytych sorbentów Zużyte sorbenty nie mogą być wyrzucane do pojemnika na odpady komunalne. Po absorpcji różnego rodzaju płynów staje się on odpadem niebezpiecznym, który wymaga specjalistycznego po...

  więcej
 •  1  2  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter