VOLTEX - bentonitowa mata izolacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu
membrana bentonitowa, izolacja fundamentów - mata VOLTEX

Bentonitowa mata izolacyjna VOLTEX to pionowa i pozioma izolacja fundamentów, ciężka izolacja wodna, bentonitowa izolacja samonaprawialna, izolacja płyty dennej, izolacja konstrukcji budowlanych. Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową. Zapytaj o cenę izolacji VOLTEX w wersji specjalnej: VOLTEX DS oraz VOLTEX L.

Podstawowe cechy

Producent: Cetco
Symbol: Voltex
Opakowanie: rolka 1,10 x 5 m = 5,50 m2
Jednostka: m2
Cena hurtowa ponad: 200 m2
Specjalizacja: pionowa i pozioma izolacja fundamentów

Grupa produktów: mata bentonitowa, izolacje zimowe, bentonity, izolacje bentonitowe
Rozwiązywane problemy: podmakanie ścian i fundamentów, zamakanie i podtapianie budynków, ciągły napływ wody w piwnicy, brak izolacji fundamentu
Zastosowanie: izolacje wodne, izolacja fundamentów, hydroizolacje

Sytuacje stosowania

sytuacje stosowania izolacji bentonitowej VOLTEX

 • wysoki poziom wód gruntowych wokół budynku
 • zagrożenie budynku zalewaniem wodami opadowymi
 • zagrożenie powodziowe budynków
 • lokalizacja budynku na terenach podmokłych
 • budownictwo na terenach zalewowych (blisko rzek i potoków)

zakres stosowania bentonitowej maty izolacyjnej VOLTEX

 • pionowa izolacja fundamentów i izolacja pionowych podziemnych części budynków
 • pozioma izolacja fundamentów (izolacja płyty dennej)
 • wykonanie izolacji fundamentów w stałych zabudowach wykopów
 • wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej
 • wykonanie geosyntetycznej bariery iłowej typu GBR-C
 • izolacje stropodachów
 • izolowanie tuneli i przejść podziemnych

 

Kod QR produktu

Tagi:

 • Voltex ma właściwości samouszczelniające - gwarantuje eliminację drobnych nieszczelności powstałych na etapie instalacji lub eksploatacji.
 • Wytrzymałość na przebicie wysokim ciśnieniem parcia wody - izolacja przeciwwodna typu ciężkiego – do 70 m słupa wody (!)
 • Zakres prac przygotowawczych podłoża jest ograniczony do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.
 • Na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany.
 • Może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
 • Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu.
 • Ogranicza koszty wykonania izolacji - nie stosuje się żadnych warstw podkładowych.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność i trwałość.
 • Voltex może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża.
 • Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.
 • Voltex można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), również zimą.
 • Czytelne oznakowanie zakładów pozwala na prostą i szybką instalację bez potrzeby zatrudniania specjalistycznego zespołu instalacyjnego oraz sprzętu. Na powierzchniach poziomych VOLTEX jest po prostu układany, nie ma potrzeby zgrzewania produktu.

 


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

zobacz poradnik techniczny - przegląd technologii stosowania izolacji fundamentów VOLTEX

zobacz poradnik techniczny - VOLTEX - sposób stosowania i izolacja fundamentów

VOLTEX - Instrukcja układania (pdf)

VOLTEX - karta techniczna, txt

Voltex - bentonitowa mata izolacyjna
Typowe zastosowania: izolacje budowlane, izolacja fundamentów

Voltex to wysoce efektywna bentonitowa mata hydroizolacyjna, powstałą z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową. Mata bentonitowa Voltex stanowi doskonałą, aktywną izolację przeciwwodną budowli podziemnych oraz podziemnych części budynków.

Zastosowania

 • Pionowa izolacja fundamentów i izolacja pionowych podziemnych części budynków
 • Pozioma izolacja fundamentów (izolacja płyty dennej)
 • Izolacje fundamentów wykonywanych w stałych zabudowach wykopów.
 • Izolacje stropodachów.
 • Izolacje tuneli.

Zalety

 • Voltex ma właściwości samouszczelniające.
 • Zakres prac przygotowawczych podłoża jest ograniczony do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.
 • Na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany.
 • Może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
 • Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu.
 • Nie stosuje się żadnych warstw podkładowych.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Voltex może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża.
 • Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.
 • Voltex można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), również zimą.

Materiały pomocnicze
i uzupełniające

Bentoseal - gotowa do użycia szpachlówka bentonitowa o konsystencji pasty, używana do szpachlowania różnych miejsc izolowanej powierzchni i samej izolacji w miejscach wymagających uzupełnienia czy naprawy.

StrongSeal - samoprzylepna, kompozytowa membrana izolacyjna produkowana na bazie gumy. Butylowa warstwa klejąca zapewnia doskonałe przyleganie do powierzchni. StrongSeal jest stosowany m.in. do wykończenia górnej krawędzi izolacji z Voltexu przy poziomie gruntu. Może występować także jako niezależna izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku podłoży porowatych zalecane jest gruntowanie podłoża materiałem StrongSeal SB Primer.

Granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage - granulowany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach izolowanej powierzchni, które wymagają zwiększonej ilości bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej.

Szpachla bentonitowa - szpachla przygotowywana na placu budowy poprzez wymieszanie granulatu bentonitowego CETCO Waterstoppage z wodą. Zalecane proporcje wagowo: granulat:woda - 1:3 , 1:4.

Waterstop-RX - plastyczna bentonitowo-kauczukowa taśma pęczniejąca, stosowana do uszczelniania złączy betonowych, przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane i przerw roboczych w betonowaniu.

Revofix - siatka mocująca do taśmy WATERSTOP-RX.

A 2000 WB - klej do taśmy WATERSTOP-RX.

Instalacja

Instalacja maty bentonitowej Voltexu jest łatwa i szybka. Mata bentonitowa układana jest na zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm. W przypadku wykonywania izolacji poziomych podłoże powinna stanowić warstwa chudego betonu, odpowiednio zagęszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podłoże gruntowe. Układana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu uciąglenia z izolacją pionową. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się zszycie zakładów przy użyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej Voltex można montować bezpośrednio przybijając go do wykonanej ściany fundamentowej lub montując do szalunku przed jej wykonaniem, a następnie zabetonować. W takim przypadku nastąpi zespolenie maty ze ścianą fundamentową. Przy obiektach realizowanych w stałych zabudowach wykopów matę przybija się do obudowy i zabetonowuje wraz ze ścianą. Miejsca nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy zaszpachlować szpachlą bentonitową. Górną krawędź zamocować liniowo przy użyciu listwy i odpowiednio obrobić szpachlą. Voltex instaluje się ciemniejszą stroną (geotkaniną) od strony izolowanego elementu konstrukcji. Szczegółowe rozwiązania zawiera katalog CETCO. W przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się z producentem, firmą CETCO lub Dystrybutorem.

 

 

Podstawowe dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ VOLTEX VOLTEX DS
* Masa powierzchniowa, g/m2 >3600 >3700
* Masa bentonitu, g/m2 >3300 >3300
* Grubość , ± 10%, mm
przy nacisku:
2 kPa
20 kPa
200 kPa


8,1
7,2
6,3


8,1
7,2
6,3/
Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m
wzdłuż
wszerz

> 8,5
> 8,5

> 10,0
> 10,0
Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR) siła przebicia, kN >1,8 > 2,5
Odporność na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka, średnica otworu, mm <10 <5
Wytrzymałość na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/m >850 >850
Współczynnik filtracji kompozytowych przesłon hydroizolacyjnych i strefy zakładek kv, m/s < 3,5x10-11 Nie stwierdzono przecieku
* przy wilgotności bentonitu 12%

Uwagi

 • Voltex / Voltex DS wymaga stosowania w zamkniętej przestrzeni, nie powinien więc być układany powyżej poziomu terenu.
 • Voltex / Voltex DS nie stanowi samodzielnego uszczelnienia dylatacji.
 • W przypadku wykonywania izolacji pionowych ścian, będących w bezpośrednim kontakcie z systemami drenarskimi zaleca się stosowanie maty Voltex DS.
 • W przypadku, gdy wody gruntowe zawierają znaczne ponadnormatywne stężenia kwasów czy zasad lub przewodność właściwa elektrolitu przekracza 10.000 μS/cm, należy pobrać ich próbki i przesłać do CETCO Poland. Wykonanie analiz pozwoli na określenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak również jego wpływu na standardowy bentonit i ewentualną potrzebę zastosowania specjalnych odmian Voltexu.

 

Postać handlowa

Voltex dostarczany jest w rolkach o wymiarach: 1,15m x 5,00mb, 2,50m x 10,00 lub 20,00 mb, 5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku rolek o szerokości 2,50 lub 5,00 m mata nawijana jest na gilzy o średnicy wewnętrznej 10,0 cm.

Magazynowanie

VOLTEX powinien być przechowywany pod przykryciem. Układany na paletach lub przekładkach warstwami o wysokości do 5 warstw. Przykrycie powinno chronić przed opadami i promieniowaniem słonecznym.

Aprobaty techniczne

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -3945/2005
 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1175

Zużycie materiałów

Normy zużycia materiałów oraz pozostałe nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji przeciwwodnych z Volteksu zostały podane w KNR 0-32 rozdz. 01.

BHP

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady bezpieczeństwa określone w karcie charakterystyki preparatu.

Gwarancja

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów nie określonych w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ izolacja fundamentów

Przegląd technologii i produktów do wykonania izolacji fundamentów.

 • Jak i kiedy można układać izolację bentonitową Voltex?

  Izolacja bentonitowa typu Voltex może być układana o dowolnej porze roku. Dokładny sposób układania i praktyczne porady.

  więcej
 • Jak wykonać przejście szczelne?

  Przeprowadzanie przez ściany różnego rodzaju przewodów instalacyjnych jak kable elektryczne, instalacje wodne i inne wymaga wykonania uszczelnień. Jest to istotne zwłaszcza przy instalacjach prowadzonych pod ziemią, które przechodzą pr...

  więcej
 • Czym zatrzymac wyciek wody z muru w piwnicy?

  Uszkodzona izolacja pionowa w połączeniu z sytuacją gwałtownego podniesienia się poziomu wód gruntowych, np. po dużym i długotrwałym opadzie deszczu lub po zimowych roztopach, to doskonały przepis na problemy z przeciekaniem wody przez ścianę w piwn...

  więcej
 • Woda gruntowa w piwnicy. Jak osuszyć piwnicę?

  Stałe lub okresowe pojawianie się wody gruntowej w piwnicy, to niezawodny znak uszkodzonej izolacji fundamentów lub ścian fundamentowych. O ile budowa nowego budynku na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych, pozwala na zastosowanie...

  więcej

Zapytaj o cenę

m2
5.50 m2

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Hydroizolacje, Izolacje bentonitowe

Voltex - zasady stosowania

Najważniejsze zasady stosowania izolacji bentonitowej VOLTEX, to zachowanie wymagań obciążenia min. 10 cm betonu oraz zakładów 15 cm we wszystkich miejscach nieciągłości izolacji.

więcej

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 4.7

liczba ocen: 10

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter