Uszczelnienie połączenia ściany fundamentowej i płyty dennej

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aby uszczelnić połączenie ściany fundamentowej i płyty dennej, można zastosować taśmę bentonitową Waterstop RX. Taśmę bentonitową instaluje się na powierzchni płyty dennej w środku grubości ściany fundamentowej, przed jej wylewaniem.

Poniżej przedstawiono kroki do wykonania tej czynności:

 • Przygotowanie powierzchni - należy dokładnie oczyścić płyty dennej, usuwając wszelkie zabrudzenia i luźne elementy.
 • Przygotowanie taśmy - należy odciąć odpowiednią długość taśmy bentonitowej Waterstop RX i odpowiednio ją ukształtować, aby dopasować ją do kształtu połączenia ściany fundamentowej i płyty dennej. Taśma jest plastyczna jak plastelina.
 • Montaż taśmy - należy umieścić taśmę bentonitową Waterstop RX na połączeniu ściany fundamentowej i płyty dennej, w taki sposób, aby dobrze przylegała do powierzchni.
 • Zamocowanie taśmy - należy zamocować taśmę bentonitową Waterstop RX za pomocą siatki Refofix.

Uszczelnienie połączenia ściany fundamentowej i płyty dennej za pomocą taśmy bentonitowej Waterstop RX zapewni skuteczną izolację przeciwwodną, chroniącą konstrukcję przed wodą i wilgocią gruntową.

Taśma dylatacyjna Waterstop-RX nie powinny pełnić funkcji sa­modzielnego uszczelnienia kompensacyjnych szcze­lin dylatacyjnych. waterstop.rx przykład stosowania izolacji

Miejsca układania taśm Waterstop-RX powinny być czy­ste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na po­wierzchniach pokrytych wodą.

Instalacja. Taśmę należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu ta­śmy we właściwej pozycji, papierowy pasek należy usu­nąć. Na taśmę nakłada się wówczas siatkę REVO-FIX, któ­rej 60 centymetrowe odcinki łączy się na zakład. W miej­scach zakładów wbija się gwoździe, przytwierdzające siatkę i taśmę do podłoża betonowego. Dodatkowe gwoździe należy wbić pomiędzy zakładami, przez co uzyskuje się ich stały, 30 cm rozstaw.

W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siat­ki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża klejem A-2000WB w sposób następujący: za pomocą wałka lub pędzla należy nanieść na podłoże cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości co najmniej 0,1 mm. Po 10--15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę, lecz nie później niż w ciągu dwóch godzin. więcej »

Taśma bentonitowa Waterstop-RX stosuje się do pionowych i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu, połączeń no­wych i starych elementów konstrukcji, nieregularnych po­wierzchni, wokół osadzonych w konstrukcji rur instalacyj­nych, itp. Taśmy Waterstop-RX należy umieszczać w sty­kach betonu zarówno przy braku naporu wody, jak i w warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego. Jako taśma dylatacyjna do dylatacji otwartych, może być zastosowana taśma HYDROTITE.

więcej »

cena hurtowa i szybka dostawa ► zamówienie telefoniczne ► 814 608 814

Cena brutto: 21,16 PLN za mb

mb
5.00 mb
bentonitowa taśma do izolacji przerw konstrukcyjnych

Taśma bentonitowa Waterstop RX jest to plastyczna, pęczniejąca taśma bentonitowo - kauczukowa, sznur pęczniejący do uszczelniania przerw i szczelin w konstrukcjach betonowych.

Sytuacje stosowania

sytuacje stosowania taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

 • nieszczelności przerw technologicznych w betonie
  • połączenie płyty dennej ze ścianą fundamentową
  • nieszczelności między warstwami betonu przy wylewaniu wieloetapowym
 • przecieki przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styki konstrukcji
  • uszczelnienia rur przez ściany budynków
  • wejścia rur wodociągowych do piwnicy
  • doszczelnienie przyłączy kanalizacyjnych
 • taśma bentonitowa do przerw roboczych

obszary zastosowań taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

 

Kod QR produktu

Tagi:

Oceń

średnia ocena: 4.7

liczba ocen: 3

cena hurtowa i szybka dostawa ► zamówienie telefoniczne ► 814 608 814

Zapytaj o cenę

mb
6.00 mb
pęczniejąca taśma izolacyjna - taśma bentonitowa

Taśma bentonitowa Waterstop-RX jest to plastyczna taśma bentonitowo - kauczukowa, taśma pęczniejąca do betonu. Najczęstsze zastosowania, to uszczelnianie przerw technologicznych w betonowaniu, uszczelnienia przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji (tzw przejścia szczelne). Waterstop RX poprzez swoje pęcznienienie zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. Taśma bentonitowa może być stosowana do uszczelnienia przejść przewodów instalacyjnych przez ściany w zamian manszety uszczelniającej.

Sytuacje stosowania

sytuacje stosowania taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

 • nieszczelności przerw technologicznych w betonie
  • połączenie płyty dennej ze ścianą fundamentową
  • nieszczelności między warstwami betonu przy wylewaniu wieloetapowym
 • przecieki przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styki konstrukcji

obszary zastosowań taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

Kod QR produktu

Tagi:

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 5

cena hurtowa i szybka dostawa ► zamówienie telefoniczne ► 814 608 814

Zapytaj o cenę

mb
1 mb
mocowanie montażowe do taśm bentonitowych

Osłona REVOFIX (Revo Fix) służy do mocowania taśm Waterstop.

Podstawowe cechy

Producent: Cetco
Symbol: Revofix
Opakowanie: karton 30 mb
Jednostka: mb
Cena hurtowa ponad: 120 mb
Zastosowanie: izolacja przerw technologicznych

Sytuacje stosowania

unieruchamianie taśmy bentonitowej, np, Waterstop-RX podczas montażu w celu przeciwdziałania ewentualności przemieszczenia się taśmy w chwili zalewania zaprawy betonowej

Kod QR produktu

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter