Waterstop RX 103 - taśma 1,5 x 1,0 cm

Wersja do druku Poleć znajomemu
pęczniejąca taśma izolacyjna - taśma bentonitowa

Taśma bentonitowa Waterstop-RX jest to plastyczna taśma bentonitowo - kauczukowa, taśma pęczniejąca do betonu. Najczęstsze zastosowania, to uszczelnianie przerw technologicznych w betonowaniu, uszczelnienia przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji (tzw przejścia szczelne). Waterstop RX poprzez swoje pęcznienienie zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. Taśma bentonitowa może być stosowana do uszczelnienia przejść przewodów instalacyjnych przez ściany w zamian manszety uszczelniającej.

Sytuacje stosowania

sytuacje stosowania taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

 • nieszczelności przerw technologicznych w betonie
  • połączenie płyty dennej ze ścianą fundamentową
  • nieszczelności między warstwami betonu przy wylewaniu wieloetapowym
 • przecieki przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styki konstrukcji

obszary zastosowań taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

kod produktu

Tagi:

 • taśmy Waterstop-RX można stosować zarówno na gładkich, jak i nieregularnych powierzchniach.
 • taśmy Waterstop-RX mogą być instalowane przy temperaturach od -150C do +520C, a temperatury eksploatacyjne mieszczą się w zakresie od -400C do +1000C.
 • możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum.
 • łatwa i szybka instalacja - zwłaszcza z wykorzystaniem siatki REVOFIX
 • dzięki postaci "plasteliny" istnieje możliwość zastosowań nietypowych
 • dzięki opóźnionemu pęcznieniu taśmy WATERSTOP RX 101 DH istnieje możliwość uszczelniania miejsc, w których będzie występowała woda zastoiskowa


zobacz film - montaż WATERTOP RX - wykonanie przejścia szczelnego
zobacz film - montaż WATERTOP RX - izolacja przerw roboczych


zobacz poradnik techniczny - Waterstop RX - przejścia szczelne i izolacja przerw roboczych

Zapisz


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Zasadniczym składnikiem taśm Waterstop-RX jest bentonit sodowy CETCO, który pod wpływem wody pęcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie. Umieszczenie taśmy w zamkniętej przestrzeni betonu ogranicza mu swobodę pęcznienia, a powstały po uwodnieniu żel staje się znakomitą, aktywną barierą wodoszczelną. Wytworzone ciśnienie pęcznienia sprawia, że rysy i pory betonu w otoczeniu taśmy zostają wypełnione i uszczelnione. Waterstop-RX wytrzymuje działanie znacznego ciśnienia hydrostatycznego (w zależności od typu nawet do 70 metrów słupa wody), zarówno w warunkach stałej obecności wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia.

 

 

Zastosowania

 • Uszczelnianie pionowych i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu.
 • Uszczelnianie połączeń nowych i starych elementów konstrukcji.
 • Uszczelnianie przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane.
 • Uszczelnianie rurek do ściągów.
 • Wykorzystywana przy robotach uszczelniających zarówno przy przeciekach punktowych, jak i liniowych.

Zalety

 • Taśmy Waterstop-RX można stosować zarówno na gładkich, jak i nieregularnych powierzchniach.
 • Taśmy Waterstop-RX mogą być instalowane przy temperaturach od -150C do +520C, a temperatury eksploatacyjne mieszczą się w zakresie od -400C do +1000C.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum.
 • Łatwa i szybka instalacja.
 • Dzięki postaci "plasteliny" istnieje możliwość zastosowań nietypowych.
 • Dzięki opóźnionemu pęcznieniu taśmy WATERSTOP RX 101 DH istnieje możliwość uszczelniania miejsc, w których będzie występowała woda zastoiskowa.

Materiały pomocnicze
i uzupełniające

Revofix - siatka mocująca do taśmy WATERSTOP-RX (w komplecie z gwoździami do betonu). Występuje w odcinkach o długości 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do taśmy WATERSTOP-RX. Wydajność kleju: 31 mb/1l. Może być stosowany na powierzchnie wilgotne i świeży beton, ale nie można go nakładać na powierzchnie pokryte wodą (opakowanie puszka 3,8 l).

Instalacja

Miejsca układania taśm Waterstop-RX powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą. Taśmę należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia. Taśmę Waterstop-RX przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki REVOFIX i gwoździ do betonu lub kleju A 2000 WB. Siatkę Revofix nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę Waterstop-RX. Odcinki siatki Revofix łączy się na zakład. Dołączone gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju A 2000 WB. W takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka lub pędzla należy nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny czas montażu taśmy wynosi 2 godziny od momentu nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na powierzchniach pionowych należy układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i zamontowana taśma powinna na całej długości przylegać do podłoża. Do montażu taśmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej A 2000 WB. Taśmy Waterstop-RX o wymiarach 25 x 19 mm (np. Waterstop-RX 101) powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych konstrukcji żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm. Natomiast taśmy Waterstop-RX 103 w złączach konstrukcji żelbetowych pionowych o grubości min. 12,50 cm i poziomych o grubości 10 cm. Taśmy Waterstop-RX 103 są przewidziane przede wszystkim do żelbetu pojedynczo zbrojonego, elementów betonowych, betonów lekkich. W przypadku montażu taśmy Waterstop-RX na cienkościennych rurach z PVC powinna być użyta taśma Waterstop-RX 103.

W każdej sytuacji należy zachować wielkość otuliny betonu:

 • otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku taśmy Waterstop-RX o wymiarach 25 x 19 mm;
 • otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku taśmy Waterstop-RX o wymiarach 15 x 10 mm.

 

Szczegółowe rozwiązania zawiera katalog CETCO POLAND. W przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się z producentem, firmą CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

Uwagi
 • Taśmy Waterstop-RX nie powinny pełnić funkcji samodzielnego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin dylatacyjnych.
 • Taśmy Waterstop-RX należy umieszczać w stykach betonu zarówno przy braku, jak i w warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego.
 • Wszystkie dane dotyczące taśm odnoszą się do betonów konstrukcyjnych klasy min. B-20.
 • Taśmy Waterstop-RX układa się łącząc kolejne odcinki na styk - taśmy Waterstop-RX nie należy układać na zakład.
 • Taśmy Waterstop-RX należy instalować od strony naporu wody.
 • Nie powinno się dopuszczać do przedwczesnego uaktywnienia taśmy przez zanurzanie jej w wodzie lub pozostawianie w kontakcie z wodą przed wylaniem betonu. W przypadku oznak znacznego spęcznienia (ponad 30%) przed zamknięciem w złączu dany odcinek taśmy Waterstop-RX powinien zostać wymieniony na nowy. W przypadku realizacji robót w warunkach, w których może wystąpić kontakt taśmy z wodą zastoiskową przed betonowaniem zaleca się stosowanie taśmy Waterstop-RX 101 DH.

Postać handlowa

Taśmy Waterstop-RX są dostępne w dwóch odmianach rozmiarowych (obydwie o przekroju prostokątnym):

 • 25 x 19 mm, długość rolki 5 mb, opakowanie: karton 30 mb.
  Nazwy handlowe: Waterstop-RX 101, Waterstop-RX 101 REDSTOP, Waterstop-RX 101 DH (o opóźnionym czasie pęcznienia)
 • 15 x 10 mm długość rolki 6 mb, opakowanie: karton 72 mb.
  Nazwy handlowe: Waterstop-RX 103.

Magazynowanie

Taśmy Waterstop-RX powinny być przechowywane pod przykryciem. Przykrycie powinno chronić przed opadami i promieniowaniem słonecznym.

Aprobaty techniczne

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5575/2002

Podstawowe dane techniczne

Właściwość Wymagania
Wygląd Brak deformacji przekroju, brak sklejania się.
Edometryczny wskaźnik pęcznienia, % > 160
Czas pęcznienia, doby 7
Czas pęcznienia po przesuszeniu do stałej objętości w temperaturze pokojowej 20-22 0C, doby 7 do 9
Ciśnienie pęcznienia, kPa > 300
Współczynnik filtracji Brak filtracji

Zużycie materiałów

Normy zużycia materiałów oraz pozostałe nakłady rzeczowe na zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu taśmami Waterstop-RX zostały podane w KNR 0-32 tab. 0626.

Gwarancja

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów nie określonych w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

 

Zapisz

Taśma bentonitowa Waterstop RX 103 to elastyczna taśma uszczelniająca, która składa się z bentonitu wzmocnionego polimerami. Taśma jest stosowana do izolacji przeciwwodnej w różnego rodzaju konstrukcjach budowlanych, takich jak fundamenty, ściany z betonu, tarasy, mury oporowe, baseny, tunelowe i inne. Taśma Waterstop RX 103 reaguje z wodą, co powoduje jej pęcznienie i utworzenie szczeliny uszczelniającej. Taśma bentonitowa Waterstop RX 103 zapewnia skuteczną i trwałą izolację przed wilgocią i wodą gruntową, a jej elastyczność pozwala na łatwe dopasowanie do kształtu powierzchni izolowanej.

Taśma bentonitowa Waterstop RX 103 jest stosowana w sytuacjach wymagających skutecznej izolacji przeciwwodnej, takich jak:

 • Izolacja fundamentów - taśma Waterstop RX 103 jest stosowana w celu zabezpieczenia przerw konstrukcyjnych fundamentów przed wilgocią i wodą gruntową.
 • Izolacja w konstrukcjach tunelowych i mostowych - taśma jest stosowana jako izolacja przeciwwodna w przerwach konstrukcyjnych w konstrukcjach tunelowych, mostowych i innych podobnych konstrukcjach.
 • Izolacja w basenach i zbiornikach - taśma jest stosowana do izolacji przeciwwodnej w basenach, zbiornikach wodnych i innych zbiornikach - w przerwach konstrukcyjnych i połączeniach ścian z płytą denną.
 • Izolacja w konstrukcjach podziemnych - taśma jest stosowana jako izolacja przeciwwodna w konstrukcjach podziemnych, takich jak piwnice i garaże podziemne.

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest skuteczna izolacja przeciwwodna, taśma bentonitowa Waterstop RX 103 może być stosowana jako skuteczne i trwałe rozwiązanie.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

mb
6.00 mb

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Waterstop RX, Cetco, Przerwy konstrukcyjne, Cetbit

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 5

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter