Izolacja przejść przewodów instalacyjnych - przejścia szczelne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Przejście szczelne wykonane z wykorzystaniem taśmy bentonitowej: sposób uszczelniania przejść rurociągów przez przegro­dy budowlane taśmą Waterstop-RX zależy od sposobu przeprowadzania rur, które mogą być osadzane bezpo­średnio w przegrodzie lub w tulejach stalowych. W każ­dym jednak przypadku wszystkie przewody powinny zo­stać wyposażone w taśmę Waterstop-RX (rys. B 4.1).

Przejście szczelne bezpośrednie pojedynczej rury. Odcięty ze zwoju odcinek taśmy, równy zewnętrznemu obwodowi rury, należy przykleić na rurze, co najmniej 7,5 cm od po­wierzchni przegrody, stykając ze sobą obydwa końce od­cinka taśmy (rys. B 4.2). Do rur z PCW powinna być uży­ta, dla ich bezpieczeństwa, taśma Waterstop-RX 103.

waterstop.rx przejście szczelne rurociągu
Rys. B 4.1 - Sposób montażu taśmy Waterstop-RX na rurociągu.

waterstop.rx przejście szczelne
Rys. B 4.2 - Pojedynczy przewód osadzony bezpośrednio w przegrodzie budowlanej.

Przejścia szczelne grupowe. W tym przypadku taśmy przykleja się na obwodzie każdej rury i na styku betonu z później­szym wypełnieniem przekucia bezskurczową zaprawą ce­mentową (rys. B 4.3). Gdy odległości pomiędzy rurami są mniejsze niż 10 cm i przy stosowaniu rur z PCW, należy stosować taśmy Waterstop-RX 103.


waterstop.rx przejścia szczelne grupowe
Rys. B 4.3 - Uszczelnienie przejścia grupy przewodów.


Przejścia szczelne rurociągów w tulejach ochronnych. Tuleję z przyklejoną na zewnątrz taśmą należy osadzić przed be­tonowaniem w deskowaniu przegrody. Później, uszczel­niając przejście rurociągu przez tuleję, przestrzeń między nimi powinno się, w sposób ciągły, zamknąć taśmą (rys. B 4.4). W przypadku pozostawienia między tuleją a ruro­ciągiem nadmiernej odległości, należy zastosować dwa odcinki taśmy: jeden na wewnętrznym obwodzie tulei i drugi na rurze (rys. B 4.5). Pozostałą przestrzeń pomię­dzy tuleją i rurociągiem należy starannie wypełnić bez­skurczową zaprawą cementową.

waterstop.rx. przejście szczelne w tulei
Rys. B 4.4 - Przejście przewodu w stalowej tulei ochronnej.


waterstop.rx. przejście szczelne
Rys. B 4.5 - Uszczelnienie przejścia w tulei przy nadmiernej luce.

cena hurtowa i szybka dostawa ► zamówienie telefoniczne ► 814 608 814

Zapytaj o cenę

mb
6.00 mb
pęczniejąca taśma izolacyjna - taśma bentonitowa

Taśma bentonitowa Waterstop-RX jest to plastyczna taśma bentonitowo - kauczukowa, taśma pęczniejąca do betonu. Najczęstsze zastosowania, to uszczelnianie przerw technologicznych w betonowaniu, uszczelnienia przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji (tzw przejścia szczelne). Waterstop RX poprzez swoje pęcznienienie zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. Taśma bentonitowa może być stosowana do uszczelnienia przejść przewodów instalacyjnych przez ściany w zamian manszety uszczelniającej.

Sytuacje stosowania

sytuacje stosowania taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

  • nieszczelności przerw technologicznych w betonie
    • połączenie płyty dennej ze ścianą fundamentową
    • nieszczelności między warstwami betonu przy wylewaniu wieloetapowym
  • przecieki przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styki konstrukcji

obszary zastosowań taśmy bentonitowej WATERSTOP RX

Kod QR produktu

Tagi:

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 5

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter