Farba fotokatalityczna TITANIUM FA

Wersja do druku Poleć znajomemu
czystość i zdrowie - farba fotokatalityczna

Wodorozcieńczalna farba fotokatalityczna silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe wieloletnie (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Tworzy jednorodną, dobrze kryjącą, wodoodporną, matową, śnieżnobiałą powłokę (wersja biała) lub odpowiedniego koloru. TITANIUM FA to zaawansowana technologicznie farba o właściwościach fotokatalitycznych, termoizolacyjnych i termorefleksyjnych. Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer farba ma bardzo wysokie zdolności odbijania promieniowania cieplnego – zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. W jednej farbie zostały połączone dwie funkcje, fotokatalityczna i termorefleksyjna (termoizolacyjna).
Farba zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Po wyschnięciu daje trwałą, hydrofobową warstwę, o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której została zastosowana. Jest odporna na mycie i czynniki atmosferyczne. Zawiera spoiwo akrylowe i potasowe szkło wodne oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne, jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji.

Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów.

Podstawowe cechy

Producent: produkt polski
Symbol: Fotocatalitic-TIFA-01
Opakowanie: 10 L
Jednostka: litr
Ilość handlowa: 10.00 litr
Minimalne zamówienie: 100 litr
Specjalizacja: matowa, śnieżnobiała, dobrze kryjąca, wirusobójcza, termorefleksyjna, antysmogowa, krzemianowa nanotechnologia

Uwagi: wodorozcieńczalna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, odporny na szorowanie
Zużycie: 8-10 m² / l
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne, ochrona elewacji

Sytuacje stosowania

Fotokatalityczna farba TITANIUM FA jest skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego, przemysłowego oraz wirusów i bakterii. W  wyniku procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w  obecności światła i  tlenu (zawartego w  powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z  pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu do substancji nieszkodliwych dla zdrowia i  środowiska naturalnego. Z  wyglądu i  w  sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer, farba odbija promieniowanie cieplne – zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. Dają gładkie, trwałe, białe lub barwne, odporne na zmywanie powierzchnie. Przeznaczone są do malowania ścian i sufitów wewnątrz lub na elewacje budynków.

Produkt posiadają atest dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

kod produktu

Farba fotokatalityczna jest skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność oczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

Technologia utleniania fotokatalitycznego nie pojawiła się nagle. Jest wynikiem wielu lat badań i testów w czołowych ośrodkach badawczych. Tam też szybko dostrzeżono ogromny potencjał, jaki kryją w sobie materiały otrzymywane na drodze procesów nanotechnologicznych. Wkładem w wykorzystanie tych możliwości są badania Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Antoniego Morawskiego. Wynikiem tych prac są patenty na podstawie, których produkowane są unikatowe wyroby fotokatalityczne TITANIUM®.

W wyniku oddziaływania katalizatora obecnego w wyrobach następuje:

1. Usuwanie osiadających na powierzchniach zanieczyszczeń (samooczyszczanie).

O zaletach samooczyszczania się pomalowanych powierzchni fasad budynków i wnętrz pomieszczeń nie trzeba przekonywać:

 • estetyczny, czysty wygląd pozostaje dłużej niż na ścianach pokrytych tradycyjnymi wyrobami,
 • odnawianie powierzchni trzeba przeprowadzać rzadziej, co obniża koszty eksploatacji i zmniejsza uciążliwości związane z pracami remontowymi.
 • oczyszczanie powierzchni w pomieszczeniach, gdzie z oczywistych powodów nie może występować spłukiwanie brudu przez opady atmosferyczne.

2. Oczyszczanie pomieszczeń z nieprzyjemnych zapachów (dezodoryzacja).

Wiele pomieszczeń związanych jest ze stałą obecnością zapachów, często dość nieprzyjemnych. Zastosowanie powierzchni pokrytych wyrobami fotokatalitycznymi:

 • może znacząco ograniczyć uciążliwości związane z tymi zapachami,
 • wyeliminować obecność składników szkodliwych.

3. Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych oparów i gazów.

 • Skutecznie usuwają z otaczającego powietrza zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe: dym tytoniowy, szkodliwe składniki spalin, tlenki siarki i azotu, opary rozpuszczalników, benzyny.
 • Pokryte wyrobami fasady budynków stanowią dodatkowy element oczyszczający powietrze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań ulic,
 • Powierzchnie ścian wewnątrz tuneli, podziemnych parkingów, peronów pokryte farbami fotokatalitycznymi wpływają korzystnie na jakość otaczającego powietrza.

4. Ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów.

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie nie tylko są trudne do utrzymania w czystości, ale stanowić mogą zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi, gdyż większość naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach wypełnionych kurzem, roztoczami, bakteriami, grzybami, pleśniami. Gromadzą się one w ścianach i wyposażeniu pomieszczeń, odżywiając się składnikami brudu, którymi te powierzchnie są pokryte. Skutkiem tego są astmy, uczulenia, infekcje, a artykuły spożywcze szybko ulegają zepsuciu.

Wyroby fotokatalityczne:

 • ograniczają rozwój drobnoustrojów w obiektach sportowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia,
 • stanowią doskonałe uzupełnienie środków chemicznych antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych,
 • chronią pomieszczenia w przemyśle spożywczym, nie wnosząc szkodliwych składników chemicznych,
 • pomagają w ochronie pomieszczeń szczególnie wymagających sterylności, np. sale szpitalne i zabiegowe, same nie stanowiąc zagrożenia (wyroby fotokatalityczne nie są szkodliwe).

Właściwości antyalergiczne

Wiele wyrobów na rynku reklamowanych jest jako produkty antyalergiczne. Zazwyczaj są to wyroby, których działanie "antyalergiczne" sprowadza się wyłącznie do tego, że same nie zawierają składników wywołujących alergie. Ale tylko nieliczne z nich zawierają składniki działające skutecznie przeciw różnego rodzaju alergenom. Farby fotokatalityczne TITANIUM® należą do tej nielicznej grupy. Usuwają wszelkiego rodzaju drobnoustroje i chemiczne składniki zanieczyszczeń, a jednocześnie nie zawierając biobójczych środków chemicznych same nie stanowią źródła uczuleń.

Mechanizm działania

Poza typowymi ochronnymi właściwościami farb produkty te wykazują wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary rozpuszczalników (alkohole, benzen, ksylen, nafta, benzyna) oraz neutralizacji uciążliwych zapachów. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego (głównie dwutlenek węgla i wodę). Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi pod wpływem światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach - w przypadku farb wewnętrznych) wystarczy do przebiegu procesu. Im większa powierzchnia pokryta jest materiałami fotokatalitycznymi, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.

 


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Przygotowanie powierzchni

TITANIUM FA jest farbą gotową do użycia. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowy ch ani innych materiałów. Nie zaleca się malowania powierzchni pokrytych farbą wa pienną. Powierzchnie przed malowaniem należy oczyścić, osuszyć, usunąć luźne części i odtłuścić. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Powierzchnie nie malowane lub bardzo stare za leca się zagruntować środkiem gruntującym. Świeży tynk cementowo.wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Dopuszcza się malowanie po trzech dniach tynków mineralnych pocienionych stoso wanych w systemach ociepleń budynków, gdy temperatu ra w tych dniach utrzymuje się powyżej +15°C. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Przed przystąpieniem do malowania dokładnie wymieszać farbę. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 12 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne i łącze nia należy wcześniej zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

 Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej daty produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier.

Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wybrane kolo ry wg kart NCS lub RAL,
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷25 ° C,
 • czas schnięcia i nakładania następnych warstw: ok. 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1.2,
 • wydajność: 8.10 m² / l,
 • gęstość wg PN.82/C.81551: ok. 1,5 g / cm 3 ,
 • wartość pH : 10.11
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie - woda,
 • posiada Atest Higieniczny PZH,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 5 litrów, 10 litrów.

Farba fotokatalityczna wykorzystuje energię świetlną do przeprowadzenia reakcji chemicznych. Farby te zwykle zawierają tlenki metali, takie jak tlenek tytanu (TiO2), który jest aktywowany przez światło UV lub światło widzialne. Farba fotokatalityczna to farba zawierająca specjalne substancje fotokatalityczne, które pozwalają na jej samoczyszczenie dzięki reakcji chemicznej, która zachodzi pod wpływem światła. Farba ta jest stosowana przede wszystkim na zewnątrz budynków, w miejscach narażonych na działanie zanieczyszczeń, w celu utrzymania czystości i higieny oraz poprawy jakości powietrza.

Główną właściwością farb fotokatalitycznych jest ich zdolność do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, takich jak tlenki azotu (NOx) i tlenki siarki (SOx), poprzez fotokatalityczną utleniację tych związków chemicznych. Proces ten prowadzi do powstania mniej szkodliwych związków, takich jak dwutlenek węgla i woda. Farba fotokatalityczna działa dzięki tlenkowi tytanu, który jest aktywowany przez światło UV. Substancja ta w obecności powietrza i wilgoci katalizuje reakcję utleniania, która powoduje rozkładanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganiczych, takich jak tłuszcze, oleje, pyły, dymy, czy bakterie. W efekcie, farba fotokatalityczna pozwala na utrzymanie powierzchni budynku w czystości i higienie, a także na poprawę jakości powietrza wokół budynku.

Farba fotokatalityczna może być stosowana na różnych powierzchniach, takich jak elewacje budynków, dachy, ściany zewnętrzne, ale również na ruchomych elementach, takich jak reklamy, bilbordy czy szyby samochodowe. Dzięki swoim właściwościom fotokatalitycznym, farba ta jest przyjazna dla środowiska, ponieważ pozwala na redukcję zanieczyszczeń powietrza, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Farby fotokatalityczne mają wiele zastosowań, takich jak malowanie elewacji budynków, mostów i dróg, a także w systemach wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza. Dzięki swoim właściwościom, farby te pomagają poprawić jakość powietrza i zmniejszyć negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że farby fotokatalityczne nie są panaceum na problem zanieczyszczenia powietrza. Ich skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak intensywność światła słonecznego, temperatura i wilgotność powietrza oraz stopień zanieczyszczenia.

Farby fotokatalityczne są coraz bardziej popularne i stosowane w architekturze i budownictwie, ponieważ pozwala na poprawę jakości powietrza wokół budynków oraz na utrzymanie ich w czystości i higienie, co jest szczególnie ważne w miastach, gdzie występuje duża ilość zanieczyszczeń.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ problemy budowlane

Przegląd problemów budowlanych. Porady praktyczne i dostępne produkty.

Cena brutto:

39,48 PLN za litr
litr
10.00 litr

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 2

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter