Osuszanie murów i budynków

Wersja do druku Poleć znajomemu

Nowa elektrofizyczna metoda osuszania murów i budynków oraz bezinwazyjna redukcja wilgoci z betonu i gleby - AQUASTOP.

Wiadomo, ze obecność wilgoci w murach poważnie ogranicza ich żywotność. Koszty jej wyrugowania są niewspółmiernie wysokie, a osiągnięcia przy osuszaniu nie zawsze budzą zaufanie. Równocześnie do katastrofalnych uszkodzeń budynku, murów i tynku, dochodzą często zaburzenia zdrowia ludzi, które są objawami przebywania przez dłuższy czas w takim wilgotnym środowisku. Także produkty spożywcze, tkaniny i inne przechowywane produkty rożnego rodzaju psują się w wilgotnym środowisku.

Szkody w wyniku wilgotności murów. Szkody techniczno - budowlane

osuszanie budynkow i murow - typowe uszkodzeniaWilgotność jest przyczyna prawie wszystkich przykładów wietrzeń. Wyblakniecie, krystaliczne odpryski, wykruszania i tworzenie się skorup są współzależne. Najczęściej szkody te nie są związane z brakiem wytrzymałości materiału, lecz obniżają wartość budynku poprzez jego brzydki wygląd. Do ich usunięcia nie potrzebują państwo znacznych środków finansowych. Jeżeli dotyczy to pomieszczeń przemysłowych i magazynów usuwanie wilgoci wiąże się z przerwaniem wykonywanej tam pracy. Jeżeli dotknięte są tym pomieszczenia mieszkalne - proces odwilgotniania będzie szczególnie kosztowny.


Klimat pomieszczeń niezamieszkałych

Badania fizjologiczne wykazują, ze najdogodniejszy klimat pomieszczenia gwarantowany jest gdy temperatura powietrza i ścian jest taka sama. Ściany wilgotne maja duża zdolność przewodzenia ciepła i przy niskiej temperaturze powierzchni dodatkowo obniżane jest parowanie wody.


Choroby

Najdłużej znana jest zależność miedzy wilgocią, a reumatyzmem. Decydującymi czynnikami są tu zimno i wilgoć. Prowadzi to przede wszystkim do chronicznego reumatyzmu. W/g statystyk zakładów ubezpieczeń choroba ta jest jednym z czołowych miejsc jako powód nieobecności w pracy. Podobnie jest w przypadku zapalenia oskrzeli i astmy. Wiele zarazków specyficznych infekcji żyje dłużej w wilgotnym powietrzu i staje się przyczyną rożnych chorób.


Tworzenie się pieśni i gnicie

Do utworzenia się najbardziej rozpowszechnionego rodzaju pleśni, pleśni naściennej, wystarcza tylko czasowa wilgoć. Kolonie grzyba pleśni wytwarzają duże ilości zarodników, które już przy najmniejszych ruchach powietrza są rozprowadzane we wszystkich kierunkach. Na tapetach, książkach, drewnie, tkaninach, produktach spożywczych, meblach i innych rzeczach tworzą się plamy pleśni, które po pewnym czasie prowadzą do gnicia. Szczególnie niebezpieczne okazały się te grzyby, których zarodniki mogą być alergogenne.


Przyczyny wilgotności murów

Przy budowaniu zużywane są duże ilości wody, które wyparowują w przeciągu kilku lat z gotowego obiektu. Ta wilgoć w fachowym ocenieniu rzadko jest przyczyną szkód. Także wilgoć, której przyczyną jest woda w powietrzu może być zlikwidowana bez szczególnego wysiłku. Gdzie nie wystarcza naturalna dyfuzja materiału budowlanego, w większości wypadków potrzebne jest tylko dokładne wietrzenie, innym razem pochłaniacz pary, a w ekstremalnych warunkach: klimatyzacja. Większość szkód powoduje wilgoć pochodząca z podłoża. Wywoływana jest ona poprzez wody gruntowe, zastoiskowe i infiltracyjne - jako następstwo osadzania się ich, ale także uszkodzonych kanałów, wodociągów i zapór przeciwko podnoszącej się wodzie (izolacja pozioma). Z tego powodu, że większość materiałów budowlanych jest ciałem stałym, z wieloma porami, które są otwarte i graniczą obok siebie, występuje efekt kapilarności: woda sarna wznosi się z pory w podłożu w górę muru. Aby przejąć wilgoć z podłoża ściana wcale więc nie musi stać w wodzie gruntowej.


Elektrofizyczne przyczyny wstępującej wilgoci gruntu

osusznie.murow.budynkow.aquastop_lg.gifosuszanie budynkowGdy dwa materiały trą o siebie, gromadzą na swych powierzchniach pewien ładunek elektryczny. Gdy przy tym jeden z tych materiałów ma większa zdolność przewodzenia, to zgromadzi on ładunki dodatnie, a ten drugi ujemne. Ruch wody w murze jest odpowiednikiem zgromadzenia ładunków dwóch materiałów. Na graniczących ze sobą powierzchniach powstaje różnica potencjałów, potencjał - zeta. Liczne pomiary w rzeczywistości popierają te rozważania. Z tego powodu, że przeciwne ładunki się przyciągają, woda jest wciągana do kapilar, wstępuje wyżej i zajmuje w ten sposób dalsze części muru. Na sile przyciągania miedzy woda, a murem mogą znacznie wpłynąć także inne czynniki - na wodę np. rozpuszczone w niej sole, a na ścianki otworków w murze - ładunki elektryczne w powietrzu. Gdy woda się ulotni pozostanie po niej ładunek, jako mierzalny potencjał. Potencjał ten nałoży się na naturalną różnicę potencjałów miedzy powietrzem, a podłożem. Z tego powodu, ze mur ścisłe związany jest z podłożem, ale także sięga powietrza, tworzy się na nim samoczynnie warstwa przewodząca. Elektryczne i magnetyczne pole są więc zakłócające w podłożu i fundamencie. Jak opisano wyżej, wstępowanie wilgoci z podłoża przez system kapilarny, jest związane w większości z fizycznymi i nie dającymi się inaczej wytłumaczyć przyczynami. Od dłuższego czasu wiadomo, ze podziemne warstwy wodonośne i pewne warstwy ziemi powodują zmiany na powierzchni ziemi i w powietrzu. Rysunek 1 pokazuje udowodnioną w doświadczeniu laboratoryjnym i zmierzoną różnicę potencjałów, która powstała w czasie przepływania wody przez wypełnioną piaskiem rurę szklaną.


U - różnica potencjałów miedzy początkiem rury, a jej końcem /odpływ/ /dopływ/


Rys.1. Pomiar różnicy potencjału elektrycznego przy przepływie wody. Przy średnim przepływie wód gruntowych powstaje znaczna różnica potencjałów powstających pól elektromagnetycznych. W określonych warstwach strefy pobudzania, można pomierzyć anomalie przewodzenia i oporności podłoża w sposób powtarzalny.

osuszanie.budynkow.aquastop_badanie_a.gif


Rys.2. Przebieg funkcji oporności podłoża w poprzek strefy pobudzania, na głębokości 1 m. Oba pomiary /ciągła, przerywana linia/ zostały przeprowadzone w odległości 2 m. od siebie.

osuszanie.budynkow.aquastop_badanie_b.gif


osusznie.murow.budynkow.aquastop_lg.gif Zmiany elektrofizyczne: na takie elektrofizyczne zmiany na powierzchni ziemi mogą wpłynąć elektrofizyczne zjawiska w murze, koncentracja jonów w powietrz), przy czym kiedy występują one tylko miejscowo, jest to zrozumiale. Na temat przyczyn tych zjawisk są rożne teorie, których szersze przytaczanie tutaj jest bezcelowe.


Wskutek przepływu wód podziemnych powstają pola elektryczne i magnetyczne, zmienne co do wartości. Wpływ elektromagnetycznych pól w określonym zakresie na wodę, z której zdolność przewodzenia dzięki temu się zmienia, może być dalszym czynnikiem wpływającym na wstępowanie wilgoci w mury.

Zobacz koniecznie: elektrofizyczne osuszanie murów metodą AQUASTOP.

 

Wilgoć może mieć destrukcyjny wpływ na stan techniczny budynku na wiele sposobów. Zanim zdecydujesz się na jedną z metod osuszania, dokładnie zlokalizuj przyczynę powstania zawilgocenia budynku.

Jeżeli występują, należy bezzwłocznie zatamować wszelkie wycieki wody. To jest działanie interewncyjne, niezależne od dalszego osuszania budynku, które może zająć więcej czasu.

Najczęstsze problemy wynikające z nadmiaru wilgoci w budynku, to:

  • Rozwój pleśni i grzybów - Wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które nie tylko są szkodliwe dla zdrowia mieszkańców, ale również mogą prowadzić do zniszczenia powierzchni budynku, takich jak tynki, farby czy tapety.
  • Osłabienie konstrukcji budynku - Wilgoć może prowadzić do osłabienia konstrukcji budynku poprzez zwiększenie wilgotności drewna, co w konsekwencji może prowadzić do zmiany kształtu i zdeformowania elementów konstrukcyjnych.
  • Korozja elementów metalowych - Wilgoć może prowadzić do korozji elementów metalowych, takich jak rury czy kable elektryczne, co z kolei może prowadzić do awarii systemów elektrycznych, grzewczych czy wodociągowych.
  • Pogorszenie izolacyjności termicznej - Wilgoć może wpływać na izolacyjność termiczną budynku poprzez zmniejszenie skuteczności materiałów izolacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania i chłodzenia budynku.

Osuszanie budynków to innymi słowy usuwania nadmiaru wilgoci z wnętrza budynku. Jest to ważne ze względu na zdrowie ludzi, bezpieczeństwo i trwałość budynku. Jak działa osuszanie budynków, kiedy jest potrzebne i dlaczego jest tak ważne...

więcej »

Tynki renowacyjne

Jednym ze sposobów osuszania zawilgoconych murów jest stosowanie tynków renowacyjnych, zwykle w połączeniu z wykonaniem przepony poziomej zatrzymującej proces kapilarnego podciągania wody przez mury.

W przypadku braku lub uszkodzenia izolacji fundamentów, woda z gruntu poprzez kontakt z murem zostaje podciągana do góry kapilarami, transportując rozpuszczone sole i związki mineralne. Powoduje to stopniowe zawilgocenie murów, postępujące na coraz większą wysokość. Woda przechodząc na ściany częściowo odparowuje, zostawiając sole w murze, a one ulegają krystalizacji tworząc widoczne wykwity. Oprócz wątpliwego efektu estetycznego, sole te również niszczą strukturę muru.

Praktykuje się kilka metod osuszania zawilgoconych murów, jednak nie ma idealnego sposobu na pozbycie się soli z muru. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tynków renowacyjnych, które działają w dwojaki sposób. Po pierwsze, dzięki wysokiej porowatości wspomagają parowanie wody z zawilgoconych murów, przyspieszając w ten sposób osuszanie murów. Posiadają obniżoną przewodność kapilarną, dzięki czemu mur przy powierzchni pozostaje suchy. Po drugie, tynki nie transportują soli na powierzchnię tynku, a zatrzymują je w głębi muru, co również przyczynia się do zachowania wysokiej zdolności tynku do odprowadzania pary wodnej.

W przypadku drastycznie wilgotnych i zasolonych murów stosuje się tzw. tynki ofiarne, które nakłada się czasowo, aby obniżyć zawartość soli w murze przed nałożeniem tynku renowacyjnego.

Skuteczność tynków renowacyjnych w dużym stopniu zależy od przygotowania podłoża oraz dobrania właściwej farby (paroprzepuszczalnej i hydrofobowej).

 

Renowacyjny tynk makroporowaty THERMOSAN to specjalistyczny produkt stosowany do osuszania murów. Działanie tego typu tynku polega na stworzeniu specjalnej warstwy wentylacyjnej, która umożliwia swobodny przepływ powietrza i wilgoci, co pozwala na stopniowe osuszanie muru.

Tynk THERMOSAN składa się z mikroskopijnych porów, które pozwalają na wchłanianie wilgoci z muru i odprowadzanie jej na zewnątrz. Dzięki temu mur stopniowo schnie, a zawarta w nim wilgoć jest usuwana. Tynk THERMOSAN zapobiega również tworzeniu się kondensatu na powierzchni muru, co ogranicza ryzyko powstawania pleśni i grzybów.

więcej »

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter