Maty bentonitowe - rodzaje i zastosowanie maty bentonitowej

Wersja do druku Poleć znajomemu

MATY BENTONITOWE to geosyntetyki, których głównym zastosowaniem jest izolacja wodna. Czynnikiem aktywnym systemu izolacji bentonitowych jest bentonit sodowy. Podstawowe zastosowania maty bentonitowej: ciężka izolacja wodna, izolacja fundamentów, izolacja płyty dennej, izolacja konstrukcji budowlanych. Gama produktów z grupy mat bentonitowych obejmuje Voltex, Bentomat i Gardenmat.

Mata bentonitowa pełni funkcję membrany.  Mata bentonitowa jest zespolona z trzech elementów: geotkaniny, geowłókniny polipropylenowej oraz granulatu bentonitowego wtłoczonego pomiędzy nie. Mata bentonitowa znajduje zastosowanie głównie w budownictwie, geotechnice i ochronie środowiska jako bariera przeciwodna w ochronie gruntów i wód gruntowych. Zastosowania mat bentonitowych to m.in. uszczelnianie składowisk odpadów (budowa nowych obiektów i rekultywacja istniejących). W budownictwie mata bentonitowa pełni rolę ciężkiej izolacji przeciwwodnej.

Voltex to efektywna bentonitowa mata hydroizolacyjna. Powstaje z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową. Voltex stanowi doskonałą, aktywną izolację przeciwwodną budowli podziemnych oraz podziemnych części budynków.
Bentomat to izolacyjna mata bentonitowa do zastosowań w budownictwie wodnym. Odmiany BENTOMATU: ST, SC, SP oraz BENTOMAT laminowany folią: STL, SCL, SPL. BENTOMAT znajduje zastosowanie głównie w budownictwie ziemnym i ochronie środowiska jako bariera przeciwwodna w ochronie gruntów i wód gruntowych.GardenMat to niezawodna, samonaprawialna izolacja dna oczka wodnego. Oczko wodne zbudowane może być nawet na podłożu przepuszczalnym, np. na podłożu piaszczystym. Budowa zbiorników wodnych, izolacja zbiorników na wodę - to są najczęstsze zastosowania maty izolacyjnej GardenMat. GardnMat jest odporny na przebicie widłami amerykańskimi i na przebicia korzeniami roślin, a nawet na gryzonie wodne.

Mata bentonitowa to rodzaj geosyntetyku, który składa się z naturalnego minerału - bentonitu - i materiałów syntetycznych, takich jak geowłóknina lub folia polimerowa. Bentonit jest materiałem, który w kontakcie z wodą pęcznieje, co powoduje zwiększenie objętości i tworzy uszczelnienie. Mata bentonitowa jest stosowana głównie do izolacji i ochrony przed wodą, zarówno w budownictwie, jak i w innych dziedzinach, takich jak przemysł, górnictwo czy rekultywacja terenów zdegradowanych.

Mata bentonitowa może być stosowana do izolacji poziomej i pionowej, a także do izolacji dachów, fundamentów, ścian szczelinowych, basenów, stawów czy tuneli. W przypadku izolacji poziomej, mata bentonitowa układa się na podłożu wzdłuż linii izolacji, a następnie dokładnie uszczelnia się połączenia pomiędzy matami. W przypadku izolacji pionowej, mata bentonitowa umieszcza się w rowie wykopanym w ziemi, a następnie ściśle przylega do ściany wykopu, tworząc uszczelnienie.

Mata bentonitowa ma wiele zalet, takich jak wysoka wydajność izolacyjna, odporność na korozję, łatwość montażu, brak wpływu na środowisko naturalne oraz trwałość. Jest to także materiał stosunkowo łatwy w przechowywaniu i transportowaniu.

Mata bentonitowa to materiał, który znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Główne zastosowania maty bentonitowej to:

  1. Izolacja fundamentów: mata bentonitowa jest stosowana do izolacji fundamentów przed wilgocią i wodą gruntową. Mata bentonitowa układa się na podłożu wzdłuż linii izolacji, a następnie dokładnie uszczelnia połączenia pomiędzy matami.

  2. Izolacja ścian fundamentowych: mata bentonitowa jest stosowana do izolacji ścian fundamentowych przed wilgocią i wodą gruntową. Mata bentonitowa układa się w rowie wykopanym w ziemi, a następnie ściśle przylega do ściany wykopu, tworząc uszczelnienie.

  3. Izolacja pozioma: mata bentonitowa jest stosowana do izolacji poziomej, np. podłóg, dachów, tarasów przed wodą i wilgocią.

  4. Izolacja pionowa: mata bentonitowa jest stosowana do izolacji pionowej, np. ścian szczelinowych, tuneli, stawów, basenów przed wodą i wilgocią.

  5. Izolacja dachów: mata bentonitowa jest stosowana do izolacji dachów płaskich przed wodą i wilgocią.

Mata bentonitowa jest wykorzystywana również do izolacji budynków przed wodą opadową, do izolacji piwnic, do izolacji ścian fundamentowych przed wilgocią od strony gruntu, a także do izolacji tarasów i balkonów. Wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba izolacji przed wodą i wilgocią, mata bentonitowa jest rozważana jako jedno z rozwiązań izolacyjnych.

Wadą maty bentonitowej jest jej wysoka waga.

Podsumowując, mata bentonitowa to skuteczny i popularny materiał izolacyjny, który stosowany jest w wielu dziedzinach, głównie w budownictwie. Jest to materiał o wysokiej wydajności izolacyjnej, łatwy w montażu i przechowywaniu.

 

Bentomaty

BENTOMAT jest to wysoce efektywna hydroizolacyjna mata bentonitowa, powstałą z zespolenia trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. BENTOMAT występuje w kilku odmianach, może być dodatkowo laminowany membraną polimerową od strony geowłókniny.

Odmiany BENTOMATU: Bentomat ST, Bentomat SC, Bentomat SP oraz BENTOMAT laminowany folią: Bentomat STL, Bentomat SCL, Bentomat SPL.

Mata bentonitowa BENTOMAT znajduje zastosowanie głównie w budownictwie ziemnym i ochronie środowiska jako izolacja przeciwwodna w ochronie gruntów i wód gruntowych.


przeładunek bentomat'u za pomocą specjalnie dostosowanego wózka widłowego

składowanie bentomat'u na placu budowy

bentomat zastosowany jako izolacja wałów przeciwpowodziowych

bentomat jako izolacja wałów przeciwpowodziowychzobacz opis technologiczny: układanie Bentomatu - budowa geomembrany

Izolacje bentonitowe - pełna lista produktów


do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter