Geosyntetyki

geosyntetyki ceny hurtowe

Geosyntetyki, geotkaniny, geosiatki, geowłókniny - te materiały pomagają rozwiązać realne problemy konstrukcyjne. Geosyntetyki to szeroka grupa materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie i ochronie środowiska. Oto kilka przykładów zastosowań geosyntetyków:

 • Wzmacnianie gruntów: Geosyntetyki, takie jak geokraty lub geowłókniny, mogą być stosowane do wzmacniania gruntów, poprawy ich nośności i stabilizacji. Dzięki zastosowaniu geosyntetyków, można budować na nich bardziej trwałe i stabilne konstrukcje.
 • Ochrona przed erozją: Geosyntetyki mogą być wykorzystywane do ochrony terenów przed erozją gleby i spływaniem wód. Mogą one zapobiec erozji na skarpach, brzegach rzek i wybrzeżach morskich.
 • Izolacja hydroizolacyjna: Geosyntetyki mogą być stosowane jako materiały izolacyjne, w celu zabezpieczenia budynków przed wilgocią i wodą. Mogą one zapobiec przeciekaniu wody przez fundamenty i ściany, a także chronić przed wilgocią z gruntu.
 • Uszczelnianie zbiorników i kanałów: Geosyntetyki są często stosowane do uszczelniania zbiorników i kanałów, zapobiegając wyciekowi wody lub płynów. Mogą one być również stosowane jako warstwy filtracyjne, aby zapobiec przedostawaniu się piasku lub innych zanieczyszczeń do zbiorników i kanałów.
 • Ochrona przed korozją: Geosyntetyki mogą być wykorzystywane do ochrony rurociągów i innych metalowych konstrukcji przed korozją i zużyciem. Warstwa geosyntetyku może zabezpieczyć metal przed działaniem wilgoci i substancji chemicznych, które powodują korozję.
 • Budowa dróg i lotnisk: Geosyntetyki są stosowane w budowie dróg i lotnisk, w celu zwiększenia ich nośności i wytrzymałości. Mogą one również zapobiegać osuwaniu się gruntu i zapewnić stabilność podłoża.
 • Oczyszczanie wód: Geosyntetyki mogą być stosowane w procesach oczyszczania wody, np. jako warstwy filtracyjne w systemach filtrów lub do zatrzymywania zanieczyszczeń w zbiornikach retencyjnych. Mogą one również być stosowane do oczyszczania wód gruntowych.
 • Budowa basenów i zbiorników wodnych: Geosyntetyki są wykorzystywane w budowie basenów, w celu zapewnienia szczelności i izolacji. Mogą one być stosowane jako warstwy podłoża lub jako pokrycie na dnie i ścianach basenu.
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych: Geosyntetyki mogą być wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych, takich jak składowiska odpadów czy tereny po eksploatacji górniczej. Mogą one pomóc w stabilizacji gruntu i zapobieganiu erozji, a także w oczyszczaniu wód.
 • Budowa tuneli: Geosyntetyki są stosowane w budowie tuneli, w celu zwiększenia ich wytrzymałości i stabilności. Mogą one zapobiec osuwaniu się ziemi i utrzymać odpowiednią odległość między ścianami tunelu.
 • Inne zastosowania geosyntetyków

Oprócz tych zastosowań, geosyntetyki są również wykorzystywane w innych dziedzinach, takich jak rolnictwo, górnictwo czy oczyszczalnie ścieków.

Oferujemy pomoc w zakresie doboru i projektowania. Realizujemy dostawy geosyntetyków bezpośrednio z magazynów producenta na plac budowy.  

Od ponad roku korzystamy z dostaw geosyntetyków, które realizowane są przez platformę dystrybucyjną WWW.TECHNOLOGIE BUDOWLANE.COM.  Najczęściej zaopatrujemy się w geowłókniny. Za każdym razem dostawy geosyntetyków realizowane są terminowo i z naszymi oczekiwanimi, bezpośrednio na plac budowy. [ ... ]  ALBREHTA Sp. z o.o., Polska, Rosja, Litwa, Ukraina

 

Rodzajowy podział geosyntetyków przedstawia poniższy rysunek.

GEOSYNTETYKI
geosyntetyki przepuszczalne geosyntetyki nieprzepuszczalne
geotekstylia pokrewne geomembrany jednowarstwowe
geodzianiny georuszty
(georuszty dziane, georuszty tkane, georuszty plecione, georuszty tłoczone, georuszty spajane - o sztywnych oczkach)
geokompozyty
(bentomaty, geomembrany wielowarstwowe, geomembrany wzmocnione, geomembrany bentonitowe)
geotkaniny geokraty geopianki
geowłókniny
(geowłókniny klejone termicznie, geowłókniny igłowane, geowłókniny igłowano-wykurczane)
geosiatki
(geosiatki węzełkowe, geosiatki bezwęzełkowe)
 
  geomaty  
  geodreny  
  geokompozyty  

 

Geosyntetyki to materiały stosowane w inżynierii geotechnicznej, które pomagają wzmocnić i ochronić glebę oraz zapobiec erozji. Są to zwykle syntetyczne materiały wykonane z polimerów, takich jak polipropylen, poliester czy poliamid, ale mogą być też wykonane z naturalnych materiałów, takich jak włókna roślinne.

Do najczęściej stosowanych geosyntetyków należą:

 • Geowłókniny - to płaskie materiały wykonane z włókien syntetycznych, które są wykorzystywane do wzmocnienia gruntów i zapobiegania erozji. Geowłókniny są bardzo lekkie i łatwe w transporcie oraz instalacji

 • Geosiatki - to siatki wykonane z włókien syntetycznych lub naturalnych, które służą do wzmocnienia gruntów i zapobiegania erozji. Geosiatki są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

 • Geokompozyty - to materiały składające się z dwóch lub więcej warstw geosyntetyków, które są połączone ze sobą w celu uzyskania lepszych właściwości mechanicznych i hydroizolacyjnych.

 • Geomembrany - to cienkie folie wykonane z polimerów, które służą do izolacji i ochrony przed wodą, chemikaliami i innymi substancjami.

 • Geodreny - to rury wykonane z geosyntetyków, które służą do drenażu i odprowadzania wody.

 

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie oraz ochronie środowiska

Geosyntetyki są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak budowa dróg, autostrad, torów kolejowych, lotnisk, kanałów, zbiorników retencyjnych, budynków, tuneli oraz w rekultywacji terenów zdegradowanych. Geosyntetyki pomagają zmniejszyć koszty budowy i utrzymania infrastruktury, a także poprawić bezpieczeństwo i trwałość obiektów.

 

Funkcja geosyntetyków przepuszczalnych:

 • filtracja
 • separacja
 • wzmocnienie
 • umocnienie przeciwerozyjne
 • ochrona
 • drenaż

Wśród geosyntetyków nieprzepuszczalnych najczęściej stosowane są geomembrany PEHD i PCV, bentomaty i część geokompozytów. Ich zadaniem jest przede wszystkim uszczelnienie, czasem również separacja.

 

Wykonanie zbiornika wodnego na warszawskim TARGÓWKU,  zbudowany w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, przez STRUCTUM Sp. z o.o. w Lublinie w zakresie projektowania i nadzoru, a także dostawy specjalistycznych materiałów budowlanych przez własny portal TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.com, zaś w zakresie generalnego wykonawstwa: przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie.

Realizacja całego zamówienia publicznego w cyklu specjalnie przyśpieszonym: od października 2013 do listopada 2014 r (13 miesiecy).

więcej »

Geosyntetyki w konstrukcjach drogowych obejmują geowłókniny, geosiatki, geomembrany, geokompozyty oraz geokraty, z których każdy ma specyficzne funkcje i zastosowania w różnych elementach konstrukcji drogowych. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie trwałości i stabilności nawierzchni drogowych, poprawa drenażu oraz ochrona przed erozją​.

więcej »

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter