Układanie kostki brukowej w systemie SOPRO

Wersja do druku Poleć znajomemu

Układanie kostki brukowej - innowacyjne systemy firmy SOPRO. Zobacz także ULTRABRUK - system układania kostki brukowej

Trwale ułożone i zaspoinowane powierzchni z kostki brukowej - unikanie szkód - zaprawa drenażowa Sopro

Tak jak istnieją rozmaite twórcze możliwości układania atrakcyjnych powierzchni brukowych, tak też wieloraki, niestety, jest obraz szkód, jakie powstają przy ich nieumiejętnym wykonaniu lub użyciu niewłaściwych materiałów.

Niezwiązane materiały fugowe są wypłukiwane

Użycie luźnych materiałów do spoinowania i podkładów z piasku, żwiru lub grysu prowadzi do tego, że te materiały mogą być wymiatane przy czyszczeniu szczotką lub wypłukiwane przy użyciu urządzeń czyszczących wodą pod ciśnieniem (fot.1).

Siły działające poziomo doprowadzają do degradacji okładziny. Dochodzi do chwiania się i przesuwania kamieni, co prowadzi do niebezpiecznych przypadków wypiętrzeń.

Porosty z mchu i traw

Luźne materiały wypełniające spoiny (piasek, żwir, grys) mają dużą porowatość. Jest to idealny obszar dla gromadzenia się brudu i pożywka dla mchu i traw. Porosty znacznie ograniczają estetykę okładziny (fot. 2).

SOPRO ukladanie kostki brukowej

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej

Podłoże pozbawione nośności prowadzi do osiadania okładziny

Powierzchnie brukowe narażone są na zróżnicowane silne obciążenia. Na niedostatecznie nośnym podłożu może dojść do osiadania okładziny. Tworzą się wypiętrzenia i kałuże. Późniejsze podniesienie osiadającej okładziny możliwe jest tylko z udziałem znacznych nakładów (fot. 3).

Stojąca woda w spoinie

Niedostateczne odwodnienie warstwy bruku poprzez nieprzepuszczające podłoże / warstwę nośną lub nie istniejące czy znikome różnice poziomów sprzyjają wypłukiwaniu luźnych materiałów wypełniających spoiny, jak również przenikaniu wody w narażone na zamarzanie konstrukcje (fot. 4).

Naprężenia w okładzinie prowadzą do uszkodzenia spoin Nie dostosowana do rzeczywistych obciążeń warstwa podbudowy, przy podwyższonych obciążeniach, prowadzi do przemieszczeń materiałów okładzinowych. Nawet zastosowanie najlepszych zapraw fugowych w długim czasie nie zabezpiecza przed powstawaniem szkód. Dochodzi do powstania pęknięć w spoinach i ich wypadania (fot. 5). Brak fug dylatacyjnych w okładzinach brukowych i płytowych prowadzi do naprężeń w okładzinach, co może powodować powstanie pęknięć w spoinach lub materiałach okładzinowych (fot.6).

Wpływ jakości wykonanych prac

Zniszczenia powstałe na powierzchniach brukowych rzadko tłumaczone są złą jakością kamieni brukowych. Najczęściej przyczyny uszkodzeń można znaleźć w niewłaściwym planowaniu lub wykonaniu okładzin brukowych. Z tego właśnie powodu ważne jest, aby dostosować system wykonawczy do spodziewanych obciążeń. Fachowe wykonanie jest równie istotne jak zastosowanie właściwych materiałów, które pod każdym względem powinny sprostać specyficznym wymaganiom i obciążeniom, jakim będzie podlegała okładzina. Obok walorów estetycznych i trwałości wpływ na wybór systemu mają również względy
ekonomiczne i ochrona środowiska.

Sopro oferuje kompletny system - od układania do spoinowania

Sopro dysponuje kompletnym asortymentem do profesjonalnego wykonania prac brukowych. Od układania do spoinowania. Z dobraniem właściwego produktu do każdego specyficznego profilu zapotrzebowania. Wymagania wobec materiałów do spoinowania są wysokie. Muszą nie tylko być odporne na podwyższone mechaniczne obciążenia, lecz także posiadać właściwości drenażowe i odporność na wodę. Wysokie obciążenie ruchem wymaga materiałów fugowych o podwyższonej wytrzymałości. Przy układaniu kostki brukowej na podbudowie betonowej na mostach i odpływach należy stosować zaprawy fugowe, nie przepuszczalne dla wody. Wokół domu i w ogrodzie oraz w ciągach komunikacyjnych zalecane jest użycie zapraw drenażowych, dzięki którym woda deszczowa może wsiąkać i można zaoszczędzić na opłatach za ścieki.

Rozwiązanie dla nie odkształcających się i wodo-przepuszczalnych okładzin z płyt i kostki brukowej: zaprawa drenażowa Sopro

 • Bardzo wysoka przepuszczalność wody
 • Ogranicza zniszczenia wywołane oddziaływaniem mrozu i wykwity
 • Bardzo dobre właściwości robocze
 • Zapewnia stabilny kształt, wodoprzepuszczalność warstwy pobudowy

Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 nadaje się do układania płytek, płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonu i ceramiki w obszarach zewnętrznych. Tworzy nośną, trwałą i przy tym przepuszczającą wodę podbudowę, która zapobiega osiadaniu okładziny. Wysoka wodoprzepuszczalność wynika ze specjalnej struktury zaprawy, dzięki zawartości związanego trasu i cementu. Niewielkie podciąganie kapilarne zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetracja wody jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy związane ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody.

ukladanie kostki brukowej - sopro zaprawa drenażowa

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowejZaprawę drenażową Sopro należy wymieszać z czystą wodą do uzyskania jednorodnej konsystencji wilgotnej ziemi, przy pomocy betoniarki wolnospadowej lub przeciwbieżnej. Rozmieszaną zaprawę Sopro DM 610 nanieść na zagęszczoną powierzchnię ze żwiru lub grysu i rozprowadzić po powierzchni.
Kostki brukowe ułożone w świeżej zaprawie mogą więc być w zwykły sposób dobite młotkiem. Powierzchnię brukową można zagęszczać przez wibrowanie
do 2 godzin po dociśnięciu.

Grubość warstwy Zaprawy drenażowej Sopro pod dolną krawędzią okładziny brukowej powinna wynieść co najmniej 5 cm (przy obciążeniu ruchem jezdnym co najmniej 7 cm).

Okładziny z kostki brukowej i płyt na lekko obciążone powierzchnie jak np. powierzchnie i ścieżki ogrodowe, wjazdy na podwórza i do garaży (lekki ruch samochodów osobowych)

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej

Okładziny z kostki brukowej i płyt na lekko obciążone powierzchnie - jak np. powierzchnie i ścieżki ogrodowe, wjazdy na podwórza i do garaży (lekki ruch samochodów osobowych)

Warstwa nośna i podłoże

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowejPowierzchnie o właściwościach drenażowych z kostki brukowej lub płyt, które podlegają lekkim obciążeniom, mogą być osadzane lub układane w różny sposób. Obecnie powszechnie stosowany wariant to układanie w warstwie ze żwiru lub grysu. Układanie w ten sposób ma jednak pewną wadę, ponieważ w przypadku podwyższonych obciążeń może dojść do osiadania okładziny. Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 umożliwia wytworzenie związanej i drenażowej warstwy, która przeciwdziała osiadaniu materiałów okładzinowych. Kostka brukowa może być osadzana bezpośrednio w zaprawie. Płyty, metodą „świeżo na świeżo”, w naniesionym materiale są układane i dobijane młotkiem.

Spoinowanie

Do spoinowania zaleca się wodoprzepuszczalne zaprawy fugowe jak np. jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej Sopro PF (Sopro PF 671, PF 30) zamiast wypełnieniem żwirem lub grysem. Zaprawa ta uniemożliwia rozwój porostów, mchu i traw. Ponadto, przy pracach porządkowych podczas eksploatacji, nie dochodzi do wymiatania wypełnienia ze spoin.

Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej Sopro PF

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, nie zawierająca rozpuszczalników, gotowa do użytku i utwardzana pod wpływem tlenu z powietrza zaprawa fugowa do kostki brukowej, na lekko obciążonych okładzinach
z kostki brukowej i kamienia naturalnego

 • Do spoin o szerokości od 5 mm
 • Wodoprzepuszczalna
 • Gotowa do użytku
 • Łatwa w obróbce
 • Odporna na mróz i działanie soli

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowej

Przygotowanie powierzchni

Spoinowana powierzchnia, przed nałożeniem zaprawy fugowej, musi zostać dokładnie wyczyszczona i osuszona. Aby zmniejszyć efekt wybłyszczenia oraz ograniczyć pozostałości zaprawy fugowej na powierzchni okładziny, zalecane jest zabezpieczenie powierzchni brukowej przed spoinowaniem przy pomocy środka ułatwiającego zmywanie fug brukowych Sopro PFA 867.

Sposób użycia Sopro PF

Pod usunięciu folii próżniowej gotową do użytku zaprawę wysypuje się na fugowaną powierzchnię i przy pomocy rakli wypełnia się spoiny i fugę zagęszcza. Następnie należy oczyścić okładzinę z nadmiaru materiału, przy pomocy miękkiej miotły, ruchem obrotowym. Takie postępowanie powoduje, że spoinowana powierzchnia jest zagęszczona i wygładzona. Wymiecione pozostałości zaprawy nie powinny przedostać się do otwartych spoin. Świeżo zafugowaną powierzchnię należy chronić przez 24 godziny przed wilgocią, kurzem i innymi zabrudzeniami. Po ok. 7 dniach zafugowany obszar jest odporny na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem.

Okładziny z kostki brukowej i płyt na średnio obciążone powierzchnie - jak np. miejsca postojowe, drogi dojazdowe i parkingi

SOPRO_ukladanie_kostki_brukowejDo spoinowania okładzin z kostki brukowej lub płyt w obszarach średnio obciążonych zalecana jest fuga epoksydowa, dwuskładnikowa do kostki brukowej Sopro EPF. Do zalet jednoskładnikowej fugi do kostki brukowej Sopro PF, jak wodoprzepuszczalność oraz odporność na mróz i oddziaływanie soli, dochodzi jeszcze wyższa wytrzymałość na ściskanie i możliwość późniejszego czyszczenia eksploatowanej powierzchni okładziny przy pomocy mechanicznego odkurzania. Warstwa nośna i podłoże W celu uniknięcia osiadania materiałów, okładzina użytkowa powinna być ułożona na zaprawie drenażowej Sopro DM 610. Warstwa nośna o właściwościach drenażowych dostosowuje się do podwyższonego obciążenia.

Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa do kostki brukowej Sopro EPF

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie emulgującej żywicy epoksydowej zaprawa fugowa do okładzin z kostki brukowej i z kamienia naturalnego do średnich obciążeń.

 • Do spoin o szerokości od 5 mm
 • Wodoprzepuszczalna
 • Odporna na czyszczenie mechaniczne
 • Łatwa w obróbce
 • O konsystencji szlamu
 • Odporna na mróz i działanie soli

Kolory_fug_epoksydowych_Sopro

Przygotowanie powierzchni

Przed wprowadzeniem zaprawy fugowej spoiny należy dokładnie oczyścić. Przeznaczoną do fugowania powierzchnię zaimpregnować środkiem ułatwiającym zmywanie fug do kostki brukowej Sopro PFA 867. Dzięki temu zmniejsza się
efekt wybłyszczenia i łatwiejsze staje się usunięcie pozostałości zaprawy fugowej z powierzchni okładziny. Przed fugowaniem dobrze zwilżyć powierzchnę okładzin.

Sposób użycia Sopro EPF

Czyste naczynie należy napełnić wymieszanym z żywicą piaskiem, następnie dodać całą zawartość utwardzacza (plastikowa butelka). Przy pomocy właściwego urządzenia mieszającego całość intensywnie przemieszać. Następnie do mieszanego materiału dodać ok. 2 l wody i ponownie mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Materiał o konsystencji szlamu nanieść na przygotowaną, jeszcze nie zaspoinowaną powierzchnię i przy pomocy rakli wprowadzić do spoin, wypełniając je i zagęszczając. Po wprowadzeniu zawartości każdego pojemnika, najpóźniej po ok. 15 minutach, oczyścić okładzinę z nadmiaru materiału, przy użyciu miękkiej szczotki. Czyszczenie wykonać po przekątnej do siatki spoin i jednocześnie je wygładzić. Wymiecione pozostałości zaprawy nie powinny przedostać się do otwartych spoin. Świeżo zafugowaną powierzchnię należy chronić przez 24 godziny przed wilgocią, kurzem i innymi zabrudzeniami. Po ok. 7 dniach zaspoinowany obszar jest odporny na oddziaływanie strumienia wody pod ciśnieniem.

FUGA_EPOKSYDOWA_SOPRO

FUGA_EPOKSYDOWA_SOPRO

Okładziny z kostki brukowej i płyt na mocno obciążone powierzchnie - np. ronda komunikacyjne, zatoki autobusowe, ruch autobusów i samochodów ciężarowych

Fugowanie_przystankow_zatoki_autobusoweDo spoinowania okładzin z kostki brukowej lub płyt w obszarach mocno obciążonych muszą zostać odpowiednio dobrane fugi, które będą odporne na oddziaływanie podwyższonych obciążeń. Są to zaprawy fugowe z podwyższonej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie, właściwe do obszarów o wyższych obciążeniach ruchem. Z oferty produktów Sopro zalecana jest zaprawa fugowa do kostki brukowej Sopro PFM.

Warstwa nośna i zaprawa do osadzania bruku W obszarach ze zwiększonym ruchem (samochody ciężarowe i autobusy) okładziny z kostki brukowej lub płyt podlegają bardzo dużym obciążeniom. Z uwagi na duże obciążenia samochodami ciężarowymi i autobusami, jak również stosowanie mechanicznego czyszczenia najczęściej w nawierzchniach brukowych powstają uszkodzenia spowodowane użyciem nie związanych materiałów stanowiących podsypkę lub wypełnienie (piasek, żwir, grys). Następstwem zastosowania niewłaściwej technologii są nierówności powierzchni jak powstawanie kolein, osiadanie okładziny, luźne i poprzesuwane kamienie. Rodzaj konstrukcji, ze związanym spoinowaniem, może lepiej przenieść występujące wyższe obciążenie i dlatego w istotny sposób jest bardziej wytrzymały. W powiązaniu z typem konstrukcji, zgodnie z instrukcją niemieckiego związku brukarzy „Nawierzchnie z kostki
brukowej i okładziny płytowe z kamienia naturalnego na powierzchniach obciążonych ruchem” (wydanie 10/2002) do układania kostki brukowej muszą być stosowane materiały wodoprzepuszczalne. Zalecana jest w tym przypadku
zaprawa drenażowa Sopro DM 610.

Zaprawa fugowa do kostki brukowej Sopro PFM 574

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca, o wysokiej odporności na obciążenia zaprawa fugowa na lekko, średnio, średnio ciężko i mocno obciążone okładziny z kostki brukowej i kamienia naturalnego. Spełnia wymagania CG2 zgodnie z normą PN-EN 13888. Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG.

 • Do spoin o szerokości od 5-30 mm
 • Posiada aprobatę AT IBDiM
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 N/mm2
 • Odporna na czyszczenie mechaniczne
 • Wysoka wytrzymałość struktury zaprawy
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Ogranicza występowanie wykwitów
 • wapiennych
 • Możliwość wczesnego wchodzenia i obciążania
 • Odporna na mróz i działanie soli

Przygotowanie powierzchni

Przed wprowadzeniem zaprawy fugowej należy dokładnie oczyścić spoiny. Przeznaczoną do fugowania powierzchnię nawilżyć w taki sposób, aby bezpośrednio przed spoinowaniem powierzchnia kamieni nie była chłonna. Należy
przy tym unikać przedostania się wody do otwartych spoin. Zamiast nawilżenia można zastosować środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej Sopro PFA 867. Takie działanie redukuje ilość pozostałości zaprawy fugowej
na powierzchni okładziny.

Sposób użycia Sopro PFM

Do czystego pojemnika dodać wodę, następnie dozować zaprawę fugową Sopro PFM i wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła śrubowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, pozbawionej grudek. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minut, jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę fugową do kostki brukowej Sopro PFM, przy pomocy rakli lub pacy do fugowania wprowadzić do otwartej spoiny lekko naciskając, tak aby siatka spoin była dokładnie wypełniona. Świeżo zafugowanej powierzchni nie obsypywać suchą zaprawą fugową. W odpowiednim czasie po zaspoinowaniu kostkę brukową zmyć po przekątnej do siatki spoin, uważając aby nie wymyć powierzchni spoiny. Pozostałości zaprawy fugowej usunąć przy pomocy lekko rozpylanego strumienia wody lub ewentualnie zmywając powierzchnię. Świeże spoiny należy chronić przed wpływem czynników szkodzących procesowi utwardzania jak wysokie temperatury, wiatr, deszcz lub mróz. Po ok. 3 dniach zaspoinowany obszar jest odporny na oddziaływanie strumienia wody pod ciśnieniem.

Fugowanie_przystankow_zatoki_autobusowe

Fugowanie_przystankow_zatoki_autobusowe

Fuga epoksydowa do kostki brukowej - wysokowytrzymała Sopro HFE 694

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie emulgującej żywicy epoksydowej zaprawa fugowa na lekko lub mocno obciążonych i wodoszczelnych okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego

 • Do spoin o szerokości od 10 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 N/mm2
 • Wodoszczelna przy intensywnym zagęszczeniu
 • Odporna na czyszczenie mechaniczne
 • Łatwa w obróbce
 • O konsystencji szlamu
 • Odporna na mróz i działanie soli

Przygotowanie powierzchni

Przed wprowadzeniem zaprawy fugowej spoiny należy dokładnie oczyścić. Przeznaczoną do fugowania powierzchnię zaimpregnować środkiem ułatwiającym zmywanie fug do kostki brukowej Sopro PFA 867. Dzięki temu zmniejsza się
efekt wybłyszczenia i łatwiejsze staje się usunięcie pozostałości zaprawy fugowej z powierzchni okładziny. Przed fugowaniem dobrze zwilżyć powierzchnę okładzin.

Sposób użycia Sopro HFE 694

Wymieszanym z żywicą piaskiem napełnić czyste naczynie, następnie dodać całą zawartość utwardzacza (plastikowa butelka). Przy pomocy właściwego urządzenia mieszającego całość intensywnie przemieszać. Dla ułatwienia pracy można dodać maksymalnie 2 l wody i ponownie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Materiał o konsystencji szlamu nanieść na przygotowaną, jeszcze nie zaspoinowaną powierzchnię i przy pomocy rakli wprowadzić do spoin, wypełniając
je i zagęszczając. Wodoszczelność fugi otrzymuje się poprzez intensywne zagęszczenie lub ewentualnie ubijanie.

Wskazówka: Wodoszczelność fugi uzależniona jest od stopnia zagęszczenia.

Po wprowadzeniu zawartości każdego pojemnika, najpóźniej po ok. 15 minutach, oczyścić okładzinę z nadmiaru materiału, przy użyciu miękkiej szczotki. Czyszczenie wykonać po przekątnej do siatki spoin i jednocześnie je wygładzić.
Wymiecione pozostałości zaprawy nie powinny przedostać się do otwartych spoin. Świeżo zafugowaną powierzchnię należy chronić przez 24 godziny przed wilgocią, kurzem i innymi zabrudzeniami. Po ok. 7 dniach zaspoinowany obszar jest odporny na oddziaływanie strumienia wody pod ciśnieniem.

Fugowanie_fuga_epoksydowa

Fugowanie_fuga_epoksydowa

Kolory fug do kostki brukowej SOPRO

kolory_fugi_epoksydowe

 

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter