Izolacja fundamentu w technologii bentonitowej oraz uszczelnianie przejść elementów przez ściany

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonanie izolacji fundamentu w technologii bentonitowej jest skuteczne dzięki prostocie tego rozwiązania i dobrej dokumentacji wykonania szczegółów konstrukcyjnych.

Zobacz także: Bitumiczna izolacja fundamentów w technologii Botazit.

Podstawowe materiały izolacyjne tworzące bentonitowy system izolacji fundamentów, to VOLTEX, Waterstop RX oraz Bentoseal.

Przekrój poprzeczny przez bentonitowy materiał izolacyjny VOLTEX.

izolacja fundamentu - Voltex

  

Voltex na całej swej powierzchni powiązany jest mechanicznie z izolowaną powierzchnią. Przyczepność zapewniają wystające z tkaniny - na ok. 3 mm -mocne włókna polipropylenowe, przeciągnięte przez cały wyrób z przeciwległej włókniny

 


W przypadku zabetonowania maty wraz z konstrukcją Voltex na całej swej powierzchni powiązany jest z nią mechanicznie. Przyczepność zapewniają wystające z tkaniny, na ok. 3 mm, mocne włókna polipropylenowe, przeciągnięte przez cały wyrób z przeciwległej włókniny.

Przerwa technologiczna w betonowaniu płyty fundamentowej.

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Taśma powinna być montowana od strony napierającej wody.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

*Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Schemat ułożenia maty pod płytą fundamentową

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Mata Voltex/Voltex DS układana na zakład na warstwie chudego betonu, zagęszczonej podsypce piaskowej lub odpowiednio przygotowanym podłożu gruntowym.
2. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

* Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Instalacja maty pod przerwą dylatacyjną płyty fundamentowej uszczelnioną taśmą dylatacyjną zewnętrzną

izolacja fundamentu

Uwagi:
1.Mata Voltex/ Voltex DS nie pełni samodzielnego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej (dotyczy też taśmy Waterstop).
2. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Instalacja maty pod przerwą dylatacyjną płyty fundamentowej uszczelnioną taśmą dylatacyjną wewnętrzną

izolacja fundamentu

UWAGI:
1. Mata Voltex/Voltex DS nie pełni samodzielnego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej (dotyczy też taśmy Waterstop).
2. Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

* Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Szczegół izolowania oczepu pala

izolacja fundamentu

izolacja fundamentu

 

UWAGI:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Izolacja żebra płyty fundamentowej

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Uszczelnienie przejścia rury instalacyjnej

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB.
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm.
*dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Uszczelnienie przejścia rury instalacyjnej przez płytę fundamentową

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB.
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm.
*dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..
** Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Izolacja podszybia windy lub przegłębienia płyty

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Pozostawiony zapas umożliwiający połączenie izolacji poziomej spod płyty z izolacją pionową

izolacja fundamentu

Uciąglenie izolacji poziomej z pionową poprzez osadzenie w bruździe wypełnionej granulatem bentonitowym

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej: dla Waterstop RX 101 - min. 7,5 cm*; dla Waterstop RX 103 - min. 5,0 cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Przejście izolacji poziomej na ścianę fundamentową

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Mata Voltex montowana do ścian fundamentowych za pomocą kołków lub gwoździ. Istnieje możliwość zamocowania maty do szalunku i zabetonowania jej wraz ze ścianą fundamentową.
4. Termoizolację z płyt styrodurowych lub twardego styropianu mocować na macie VOLTEX przy użyciu klejów mineralnych lub polimerowych (bezrozpuszczalnikowych).
5. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. zo.o.. ** Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Przejście izolacji poziomej na ścianę fundamentową w przypadku płyty z odsadzką

izolacja fundamentu

 

Uwagi:
1. Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min. 7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min. 5,0cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4. Mata Voltex montowana do ścian fundamentowych za pomocą kołków lub gwoździ. Istnieje możliwość zamocowania maty do szalunku i zabetonowania jej wraz ze ścianą fundamentową.
5. Termoizolację z płyt styrodurowych lub twardego styropianu mocować na macie Voltex przy użyciu klejów mineralnych lub polimerowych (bezrozpuszczalnikowych).
6. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Płyta posadzki powyżej ławy fundamentowej

izolacja fundamentu

Uwagi:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH. REDSTOP. M-STOP.
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Mata Voltex montowana do ścian fundamentowych za pomocą kołków lub gwoździ. Istnieje możliwość zamocowania maty do szalunku i zabetonowania jej wraz ze ścianą fundamentową.
5.    Termo izolację z płyt styrodurowych lub twardego styropianu mocować na macie VOLTEX przy użyciu klejów mineralnych lub polimerowych (bezrozpuszczalnikowych).
6.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. zo o..
** Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Przejście ciągła izolacji poziomej na stałą obudowę wykopu fundamentowego

izolacja fundamentu

Uwagi:
1. Mata VOLTEX montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoździ z podkładkami.
2. Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. * dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..
** Istnieje możliwość uWadania maty bezpośrednio na właściwie przygotowanej warstwie podsypki lub zagęszczonym podłożu gruntowym.

Połączenie izolacji poziomej z izolacją pionową układaną na grodzicach

izolacja fundamentu

Przykład postępowania z palikami prowadnic

izolacja fundamentu

Zakończenie izolacji poziomej Voltexu w zamku ściany szczelinowej (wariant 1)

izolacja fundamentu

Uwagi:
1.    Taśma Waterstop RX montowana za pomocą siatki Revofix.
2.    a - min. grubość otuliny betonowej: dla Waterstop RX 101 - min. 7,5cm; dla Waterstop RX 101 - min. 7,5cm; *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP.
3.    Przy grubości płyty mniejszej niż 40cm zaleca się montaż tylko jednej, dolnej wstęgi taśmy Waterstop RX.
4.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla  przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Zakończenie izolacji poziomej Voltexu w zamku ściany szczelinowej (wariant 2)

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix.
2.    a - min. grubość otuliny betonowej: dla Waterstop RX 101 - min. 7,5cm; dla Waterstop RX 101 - min. 7,5cm; *dotyczy także taśm: 101DH, REDSTOP.
3.    Przy grubości płyty (w obrębie zamka) mniejszej niż 40cm zaleca się montaż tylko jednej, dolnej wstęgi taśmy Waterstop RX.
4.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla  przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. zo.o..

Szczegół uszczelnienia w obrębie otworów

izolacja fundamentu

Uwagi:
1.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
2.    Waterstop RX 101 - min. otulenie z zaprawy bezskurczowej 7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
3.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Instalacja maty w obrębie przerwy dylatacyjnej ściany fundamentowej – widok z góry (wariant 1)

izolacja fundamentu

Uwagi:
1.    Mata VOLTEX/Voltex DS nie pełni samodzielnego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej (dotyczy też taśmy Waterstop).
2.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Instalacja maty w obrębie przerwy dylatacyjnej ściany fundamentowej – widok z góry (wariant 2)

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Mata Voltex/Voltex DS nie pełni samodzielnego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej (dotyczy też taśmy Waterstop).
2.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Uszczelnienie przejścia rury instalacyjnej przez ścianę fundamentową

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB.
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX103 - min.5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP,
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. zoo..

Uszczelnienie przejścia grupy przewodów przez ścianę (np. kablowe przejście szczelne)

izolacja fundamentu - przejście szczelne

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH. REDSTOP. M-STOP.
3 Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO
z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4. Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. Z O.O..

Szczegół wykończenia izolacji przy powierzchni gruntu; Zakończenie maty mocowanej do ściany fundamentowej poniżej poziomu gruntu

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
2.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND

Szczegół uszczelnienia głowicy ściągu kotwiącego (uszczelnienie przejścia kotwy przez ściankę szczczelinową)

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Instalacja Voltexu   na stałej obudowie wykopu ze ścianki berlińskiej

izolacja fundamentu

Matę Voltex/ Voltex DS układać ciemniejszą stroną (tkaniną) do instalującego.

Sfazowanie szpachlą ostrego uskoku pomiędzy powierzchnią półki dźwigara i poszyciem drewnianym obudowy wykopu

izolacja fundamentu

Voltex układany wprost na poszyciu z bali

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Mata Voltex montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoździ z podkładkami.
2.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
3.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. z o.o..

Drenażowa, wytłaczana mata PE użyta jako przykrycie nadmiernych przerw pomiędzy balami obudowy

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Mata Voltex montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoździ z podkładkami.
2.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
3.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. z o.o..

Bale obudowy na wewnętrznych półkach dźwigara - widok z góry

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - rrin. 7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
3.    Szpachla bentonitowa- istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przedcfcień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    M ata Voltex montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoźcti z podkładkami.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLA ND Sp. z 0.0..

Załamanie linii obudowy na zewnętrznych półkach dźwigara - widok z góry

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczytaśm: 101DH. REDSTOP. M-STOP).
3.    Mata Voltex montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoździ z podkładkami.
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp.zo.o..

Szczegół przejścia przewodu przez ściankę berlińską

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB.
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. *dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą wstosunku vagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Mata Voltex montowana do stałej obudowy wykopu za pomocą gwoździ z podkładkami.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO PO LAND Sp. z o.o..

Szczegół uszczelnienia zamka grodzic stalowych - widok z góry

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Voltex/Voltex DS zamocowany do grodzie za pomocą kołków z podkładkami.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp.zo.o..

Instalacja Voltexu   na ściance z grodzic stalowych

izolacja fundamentu

Matę Voltex i VoltexDS układać nalezy ciemniejszą strona. (tkaniną) do instalującego.

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revofix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm (dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP).
3.    WARIANT I - Voltex/Voltex DS zamocowany bezpośrednio do grodzie za pomocą kołków z podkładkami.  WARIANT II - Voltex/ Voltex DS zamocowany do poszycia
ze sklejki za pomocą gwoździ z podkładkami.
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. z o.o..

Instalacja Voltexu na warstwie torkretu nałożonego na pionowe ściany wykopu fundamentowego

izolacja fundamentu

1.    Matę Voltex/ Voltex DS układać ciemniejszą stroną (tkaniną) do instalującego.
2.    Voltex/ Voltex DS zamocowany za pomocą kołków z podkładkami.
3.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Szczegół instalacji na warstwie torkretu narzuconego na ściankę skalną wykopu - widok z góry

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą siatki Revotix
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 -min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm. * dotyczy taśm: 101DH. REDSTOP. M-STOP.
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Voltex/ Voltex DS zamocowany za pomocą kołków z podkładkami.
5.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLANDSp. z o.o..

Instalacja Voltexu   na ściance torkretowej powiązanej z palami wierconymi

izolacja fundamentu

1.    Matę Voltex/Voltex DS układać ciemniejszą stroną (tkaniną) do instalującego.
2.    Voltex/Voltex DS zamocowany za pomocą kołków z podkładkami.
3.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o.

Instrukcja układania maty na stałej obudowie z pali - widok z góry

izolacja fundamentu

1.    Voltex/ Voltex DS zamocowany do stałej obudowy wykopu z pali za pomocą kołków z podkładkami.
2.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Szczegół instalacji maty na stropie tunelu

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103 - min. 5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH, REDSTOP, M-STOP.
3.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp.zo.o..

Szczegół przejścia przewodu instalacyjnego przez stropodach przykrywany gruntem lub strop tunelu

izolacja fundamentu

UWAGI:
1.    Taśma Waterstop montowana za pomocą kleju A2000WB.
2.    Grubość otuliny betonowej dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*; dla Waterstop RX 103- min. 5,0cm. 'dotyczy taśm: 101DH. REDSTOP. M-STOP.
3.    Szpachla bentonitowa - istnieje możliwość zastosowania gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachlę można wykonać na placu budowy mieszając bentonit CETCO z wodą w stosunku wagowym 1:4. Szpachlę należy przygotować w przeddzień zastosowania. Szpachla przechowywana w zamkniętym pojemniku nie wiąże.
4.    Szczegóły instalacji według katalogu CETCO POLAND Sp. z o.o..

Poradnik przygotowany na podstawie materiałów Cetco Poland Sp. z o.o.

Dodaj do Facebook

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter