MAXEPOX TAR

Wersja do druku Poleć znajomemu
chemoodporna powłoka epoksydowo-bitumiczna do zabezpieczania powierzchni betonu i stali

Epoksydowo - smołowa powłoka do zabezpieczenia powierzchni betonowych i stalowych.  MAXEPOX TAR jest stosowany w sytuacjach wymagających ochrony powierzchni betonowych, stali, drewna i innych materiałów przed korozją, w tym przed korozją chemiczną betonu, uszkodzeniami mechanicznymi, erozją i wpływem szkodliwych substancji chemicznych.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0089
Opakowanie: komplet 31 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 93 kg
Minimalne zamówienie: 31 kg
Specjalizacja: zabezpieczenia zbiorników, hydroizolacje na oczyszczalniach ścieków, ochrona betonu i stali w instalacjach kanalizacyjnych

Grupa produktów: zaprawa uszczelniająca, powłoka ochronna do betonu, powłoka chemoodporna, farba epoksydowa, farba do betonu
Rozwiązywane problemy: korozja chemiczna betonu, karbonatyzacja betonu i odsłonięte zbrojenie na balkonie lub tarasie
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne, uszczelnianie zbiorników betonowych, izolacje wodne, hydroizolacje

Sytuacje stosowania

Powłoka MAXEPOX TAR to hydroizolacja polimerowa stosowana jest jako warstwa ochronna do ochrony i izolacji zbiorników na agresywne ciecze i ścieki komunalne i przemysłowe, w takich miejscach, jak: 

kod produktu

Tagi:

 • Prosta i łatwa aplikacja,
 • Powłoka chemoodporna do betonu i stali
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych i metalowych.
 • Dobra odporność chemiczna, powłoka dostosowane do stałego kontaktu ze ściekami, stałego oddziaływania gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach
 • Można stosować na powierzchnie matowo-wilgotne
 • Elastyczność powłoki (giętkość)
 • Odporność na materiały ropopochodne.

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXEPOX TAR – dwuskładnikowy materiał o dużej odporności, na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, wytworzony na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z mineralnymi wypełniaczami.

ZASTOSOWANIE

 • Hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwałym lub czasowym, agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych.
 • Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.
 • Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków.
 • Hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego ( tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego).
 • Hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.
 • Powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych zasad i kwasów, wód gruntowych, itp.

ZALETY

 • Prosta i łatwa aplikacja
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych i metalowych.
 • Dobra odporność chemiczna, powłoka dostosowane do stałego kontaktu ze ściekami, stałego oddziaływania gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach
 • Można stosować na powierzchnie matowo-wilgotne
 • Elastyczność powłoki (giętkość)
 • Odporność na materiały ropopochodne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Należy jednak pamiętać, ażeby podłoże było nośne, szorstkie, czyste wolne od oleju i tłuszczu. Powierzchnie bardzo gładkie oraz pokryte mleczkiem cementowym należy oczyścić poprzez piaskowanie lub frezowanie.

Powierzchnie metalowe muszą być odtłuszczone i pozbawione korozji. Jako warstwy zabezpieczającej dla zbiorników metalowych można zastosować materiał MAXREST PASSIVE przed aplikacją MAXEPOX TAR

Mieszanie

MAXEPOX TAR dostarczany jest w zestawach. Utwardzacz, składnik B, wlewa się do żywicy, składnika A. W celu zapewnienia właściwej reakcji dwóch składników, należy upewnić się czy została dodana całość składnika B. Mieszanie wykonuje się ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnego w kolorze i wyglądzie produktu. Należy unikać zbytniego napowietrzenia mieszanki. Po wymieszaniu zaleca się przelanie całej mieszaniny do czystego pojemnika.

Produkt MAXEPOX TAR zmieszany z kruszywem kwarcowym (frakcja z przedziału: 0,5÷2,0mm) w proporcji epoksyd-bitum : kruszywo - 1:2÷3, tworzy zaprawę bitumiczno epoksydową przeznaczoną do naprawy i wyrównywania powierzchni betonowych. Ciężar objętościowy zaprawy wynosi ok. 2 kg/dm3.

Aplikacja na budowie

Podłoże musi mieć temperaturę w przedziale +10°C - +30°C. Aplikację MAXEPOX TAR wykonuje się za pomocą szczotki, wałka lub natrysku bezpowietrznego, w dwóch kolejnych powłokach, w odstępie od 6 godzin do 48 godzin między powłokami. Czas przydatności produktu do użycia, w temp. 25°C, wynosi około 6 godzin, zwiększając się w niższych temperaturach i zmniejszając w wyższych.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. wysokiej wilgotności powietrza lub opadów deszczu podczas aplikacji lub w okresie pełnego utwardzania produktu mogą wystąpić pewne efekty powierzchniowe objawiające się wystąpieniem brązowego nalotu spowodowane utrudnionym odparowywaniem rozpuszczalników z materiału. Nie ma to jednak wpływu na właściwości i jakość powłoki.

W miejscach narażonych na oddziaływanie promieniowania UV należy zastosować odmianę produktu MAXEPOX TAR, odporną na to promieniowanie.

Czyszczenie

Czyszczenie narzędzi wykonuje się natychmiast po ich użyciu środkiem o nazwie MAXEPOX SOLVENT.

BHP

 • Podczas mieszania, aplikacji należy pamiętać o stosowaniu rękawic gumowych oraz okularów ochronnych.
 • Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast spłukiwać oczy obfitą ilością czystej wody. Nie pocierać oczu.
 • Jeżeli skóra zostanie zabrudzona materiałem, umyć dokładnie wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Nie powodować wymiotów.
 • Łatwopalne, ulotne rozpuszczalniki są składnikami MAXEPOX TAR, zatem należy przestrzegać wszelkich zasad odnoszących się do transportu i obchodzenia się z takimi produktami.
 • W zamkniętych pomieszczeniach o małej wentylacji należy zapewnić wentylację mechaniczną oraz stosować odpowiednie maski.
 • W przypadku wycieku użyć piasku lub innych materiałów absorpcyjnych.
 • Nie wylewać do kanalizacji, rzek, kanałów lub gruntu.

Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZUŻYCIE

0,6 – 0,8 kg /m2 w dwóch warstwach, przy grubości powłoki ok. 300 µ.

OPAKOWANIE

31 kg zestawy

KOLOR

Czarny i brązowy

PRZECHOWYWANIE

8 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, w przedziale temperatur od +5ºC do +30ºC.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Po 8 tygodniach w kontakcie ,EN-ISO 175

WYNIK

Węglan sodu 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Kwas chlorowodorowy 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Wybielacz 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Fenol 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Siarczan amonowy 5% roztwór nadaje się na stały kontakt
Olej napędowy nadaje się na krótkotrwały kontakt
Kwas mlekowy nadaje się na krótkotrwały kontakt

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

Epoksydowo-smołowa powłoka to specjalistyczny materiał budowlany, chemoodorna izolacja do betonu i stali, który jest wykorzystywany do zabezpieczenia powierzchni betonowych i stalowych przed korozją, działaniem chemikaliów, ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to mieszanka epoksydów i żywic, która tworzy twardą i trwałą powłokę o wysokiej odporności na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne.

Instrukcje ITB dotyczące stosowania produktu MAXEPOX TAR mówią, że może on być stosowany jako:

 • hydroizolacja i ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed trwałym lub czasowym agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • wykonanie chemoodpornej hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.;
 • wykonanie powłoki ochronnej odpornej na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków;
 • hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego (tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego);
 • hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.;
 • powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych zasad i kwasów, wód gruntowych, itp.
 • powłoka ochronna odporna na materiały ropopochodne.

Produkt ten charakteryzuje się następującymi zaletami:

 • prosta i łatwa aplikacja;
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych i metalowych;
 • dobra odporność chemiczna, powłoka dostosowane do stałego kontaktu ze ściekami, stałego oddziaływania gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach;
 • możliwość stosowania na powierzchnie matowo-wilgotne;
 • elastyczność powłoki (giętkość);
 • odporność na materiały ropopochodne.

W przypadku stosowania produktu MAXEPOX TAR w środowiskach szczególnie agresywnych chemicznie, zaleca się wykonanie próby laboratoryjnej w celu określenia przydatności produktu do danego zastosowania.

MAXEPOX TAR to dwuskładnikowa żywica epoksydowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termicznej. Jest to specjalistyczny materiał stosowany jako powłoka ochronna do betonu, stali, drewna i innych materiałów.

MAXEPOX TAR jest odporny na działanie wody, soli, kwasów i zasad, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia powierzchni betonowych, w szczególności w miejscach o wysokim obciążeniu mechanicznym, takich jak magazyny, parkingi, hale produkcyjne i lotniska.

MAXEPOX TAR jest stosowany jako powłoka ochronna do podłoży betonowych, aby zabezpieczyć je przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi, erozją i wpływem szkodliwych substancji chemicznych. Jest również stosowany jako klej do połączeń pomiędzy elementami betonowymi oraz jako uszczelniacz do spoin i szczelin.

MAXEPOX TAR jest łatwy w aplikacji i może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych. Jest również odporny na promieniowanie UV, co oznacza, że ​​nie traci swoich właściwości po dłuższym czasie narażenia na działanie słońca.

MAXEPOX TAR jest stosowany w sytuacjach wymagających ochrony powierzchni betonowych, stali, drewna i innych materiałów przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi, erozją i wpływem szkodliwych substancji chemicznych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których stosuje się MAXEPOX TAR:

 1. Ochrona powierzchni betonowych: MAXEPOX TAR jest stosowany jako powłoka ochronna na powierzchniach betonowych, takich jak ściany, podłogi, chodniki, parkingi i lotniska, aby zabezpieczyć je przed działaniem wody, soli, kwasów, zasad i innych substancji chemicznych.

 2. Ochrona stali: MAXEPOX TAR może być stosowany jako powłoka ochronna na powierzchniach stalowych, takich jak rury, zbiorniki, mosty i inne konstrukcje stalowe, aby zabezpieczyć je przed korozją.

 3. Klejenie elementów betonowych: MAXEPOX TAR jest stosowany jako klej do połączeń pomiędzy elementami betonowymi, takimi jak płyty, schody i elementy architektoniczne.

 4. Uszczelnianie szczelin i spoin: MAXEPOX TAR może być stosowany jako uszczelniacz do szczelin i spoin w powierzchniach betonowych, co pomaga zabezpieczyć je przed wnikaniem wody, zanieczyszczeń i innych szkodliwych substancji.

 5. Ochrona drewna: MAXEPOX TAR może być stosowany jako powłoka ochronna na drewnie, aby zabezpieczyć je przed działaniem wody, warunkami atmosferycznymi i szkodliwymi substancjami chemicznymi.

 

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
31.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Powłoki wodoodporne, Izolacje polimerowe, Powłoki ochronne

Inni kupowali

 • MAXSEAL SUPER

  Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do beto...

 • MAXEPOX TAR F

  Chemoodporna hydroizolacja. Wodoodporna powłoka epoksydowo - smoł...

 • MAXSEAL FLEX

  Elastyczny szlam uszczelniający MAXSEAL FLEX to mineralne us...

 • PUDER-EX - tamowanie wycieków wody

  Zaprawa hydrauliczna do tamowania wycieków wody. Tamuje wy...

 • MAXELASTIC PUR

  Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni,...

 • VOLTEX - bentonitowa mata izolacyjna

  Bentonitowa hydroizolacyjna mata budowlana VOLTEX to pionowa i po...

 • MAXURETHANE

  MAXURETHANE to poliuretanowa żywica zabezpieczająca, odporna na d...

 • MAXELASTIC TRANS

  Przeźroczysta powłoka na stare płytki poliuretanowo - elastomerow...

 • MAXPLUG

  Zaprawa hydrauliczna MAXPLUG to szybkowiążący cement hydraul...

 • MAXEPOX FLEX

  Wodoodporne wysoko elastyczne zabezpieczenie epoksydowe zbiornik&...

 • MAXFLEX 100 LM

  Uszczelniacz elastyczny MAXFLEX 100 LM to elastyczny jednoskładni...

 • LEAKMASTER LV-1

  LEAKMASTER to płynna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci. Pęczn...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter