MAXELASTIC TRANS

Wersja do druku Poleć znajomemu
bezbarwna powłoka ochronna na dachy i tarasy izolacja bez zrywania płytek hydroizolacja na płytki

Przeźroczysta poliuretanowo - elastomerowa membrana do hydroizolacji dachów i innych powierzchni zewnętrznych (tarasów, balkonów, schodów itp). Pozwala na estetyczną regenerację balkonu czy tarasu bez zrywania płytek.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0242
Opakowanie: puszka 5 kg
Jednostka: kg
Specjalizacja: przezroczysta powłoka na balkony i tarasy

Uwagi: ochrona płytek, hydroizolacja na płytki
Rozwiązywane problemy: zabezpieczenie przeciekających płytek bez zrywania, podsiąkanie fugi
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne, izolacje balkonów i tarasów, izolacja stropów, izolacja dachów
Rozwiązania systemowe: przeźroczyste doszczelnienie tarasów i balkonów

Sytuacje stosowania

 • uszczelnianie dla dachów, tarasów i balkonów, obciążonych ruchem pieszych
 • uszczelnienie i ochrona przekryć przeźroczystych i dachów wykonanych ze szkła, plastiku lub poliwęglanu
 • ochrona powłokowa przed szkodliwych oddziaływaniem czynników atmosferycznych, na cegły, płytki ceramiczne, kamień itp.
 • naprawa hydroizolacji balkon bez zrywania płytek
 • hydroizolacja na płytki
Kod QR produktu

Tagi:

 • pozwala na naprawę izolacji tarasu bez zrywania płytek
 • jednorodna trwała powłoka
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych i UV
 • elastyczna - nie pęka pod wpływem zmian temperatury
 • bezbarwna - można ją zastosować na estetycznie wykończony taras czy balkon nie rezygnując z ładnej okładziny ceramicznej
 • małe opakowania - nie trzeba kupować produktu na zapas
 • pozwala na przywrócenie szczelności tarasu bez zrywania płytek

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXELASTIC TRANS to jednoskładnikowy produkt, gotowy do użycia, oparty między innymi na specjalnych alifatycznych żywicach poliuretanowych, które pod wpływem wilgoci tworzą przeźroczystą, wysokoelastyczną powłokę służącą do długotrwałej ochrony i hydroizolacji betonu, zapraw opartych na cemencie, cegieł, płytek, kamienia, szkła itp.

ZASTOSOWANIE

 • Przeźroczyste i elastyczne uszczelnienie dla dachów, tarasów i balkonów, obciążonych ruchem pieszych.
 • Uszczelnienie i ochrona przekryć przeźroczystych i dachów wykonanych ze szkła, plastiku lub poliwęglanu.
 • Powłokowe zabezpieczenie, przed oddziaływaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, na cegły, płytki ceramiczne, kamień itp.

ZALETY

 • Bardzo duża elastyczność zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach, pozwalająca absorbować termiczne przemieszczenia, drgania podłoża przy ekstremalnych warunkach pogodowych.
 • Doskonała zdolność przenoszenia rys, dzięki czemu zachowuje się na podłożu jak membrana zabezpieczająca ewentualnie powstałe spękanie.
 • Tworzy jednolitą powłokę hydroizolacyjną, która nie wymaga złączy i na trwale uszczelnia wszelkie pęknięcia.
 • Dobra odporność na ścieranie. Produkt dostosowany do obciążenia ruchem pieszych.
 • Odporność na promieniowanie UV.
 • Doskonała przyczepność do materiałów powszechnie stosowanych jako podłoże; nie wymaga gruntowania.
 • Dobra odporność chemiczna na sole do odmrażania, wodę morską, ścieki, roztwory kwasowe i zasadowe.
 • Wytrzymuje szeroki zakres temperatur: od -40ºC do 100ºC.
 • Stanowi długotrwałą ochronę nie wymagającą konserwacji.
 • Długotrwała ochrona w porównaniu z farbami czy innymi powłokami, nie wymaga konserwacji.
 • Produkt gotowy do użycia, łatwy do zastosowania, aplikacja metodą ręczną lub natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Nawierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta, sucha, zdrowa, wolna od kurzu, pozostałości farby lub gipsu, wykwitów, tłuszczy, olejów, jak również wolna od środków anty-pleśniowych oraz antyadhezyjnych, wolna od wszelkiego rodzaju powłok, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność. Usunąć skorodowany beton, dotyczy to także betonu który znajduje się wokół skorodowanego pręta zbrojenia. Zbrojenie oczyścić z rdzy i złuszczenia, a następnie pokryć pasywatorem, antykorozyjnym materiałem MAXREST PASSIVE. Przed zastosowaniem MAXELASTIC TRANS wszelkie uszkodzenia powierzchni (ubytki, wgłębienia, raki) wypełnić odpowiednią zaprawą naprawczą DRIZORO. Otwarte i wyczyszczone złącza dylatacyjne i szczeliny narażone na przemieszczenia wypełnić odpowiednim kitem typu MAXFLEX.

APLIKACJA

MAXELASTIC TRANS jest produktem gotowym do użytku. Przed zastosowaniem zawartość opakowania wymieszać suchym i czystym narzędziem. Materiał nanosić można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Wykonać dwie powłoki, przeznaczając na każdą warstwę 0,5-0,6 kg materiału na 1 m² i prowadząc je prostopadle do siebie. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 10-12 h, zależnie od warunków atmosferycznych i wentylacji. Przy podłożach porowatych pierwszą warstwę można zmieszać z 10-20% materiału MAXSOLVENT w celu lepszej penetracji.

Grubość powłoki po zaaplikowaniu dwóch warstw powinna wynosić około 1mm. Na powierzchniach pionowych materiał należy nanosić w trzech warstwach, z zachowaniem tej samej grubości powłoki.

Celem uzyskania powłoki antypoślizgowej, przed wyschnięciem pierwszej warstwy powłoki, należy ją posypać piaskiem kwarcowym 1,0-1,5kg/m2 (frakcja: 0,2-0,8mm). Po wyschnięciu powłoki z posypką należy usunąć niezwiązany piasek przez zmiecenie lub odkurzenie. Następnie aplikuje się drugą warstwę powłoki MAXELASTIC TRANS.

Jeżeli wymagane jest matowe wykończenie powierzchni, należy na wyschniętą powłokę MAXELASTIC TRANS (po 12-24h) zaaplikować produkt MAXELASTIC TRANS-M w ilości 0,25kg/m2.

Warunki aplikacji:

Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy oczekiwane są takie spadki temperatury w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%. Nie stosować, gdy spodziewane są opady w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.

Nie aplikować powłoki na powierzchnie zmrożone, oszronione.

Dojrzewanie:

Przed oddaniem do użytku winny upłynąć minimum 72 h przy 50% wilgotności względnej, temp. 20oC. Niższe temperatury oraz wyższa wilgotność względna wydłużają czas krzepnięcia.

Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić przy pomocy MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po zaschnięciu można je wyczyścić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Waha się w przedziale ok. 0,5-0,6 kg/m2 dla jednej warstwy, przy jej grubości ok. 0,5mm. Całkowite zużycie wynosi ok. 1-1,2 kg/m2 w dwóch warstwach.

Podane zużycia mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Przeprowadzenie testu na danej powierzchni pozwoli na oszacowanie właściwego zużycia produktu.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu
Wygląd zewnętrzny  - jednorodna substancja
Warunki aplikacji
Temperatura (°C)/wilgotność względna (%)  > 5 / < 90
Czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności względnej (h)  10 – 12
Czas dojrzewania przy 20°C i 50% wilgotności względnej (dni)  3
Charakterystyka produktu związanego
Wydłużenie przy zerwaniu, ASTM D-412 (%)  320
Wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z ASTM D-412 (MPa)  20,3
Przyczepność do betonu zgodnie z ASTM D-4541 (MPa)  >2,0
Przenikalność pary wodnej zgodnie EN-ISO 7783 Sd (m, warstwa powietrza)/μ  6,2/3195
Zużycie/grubość
Przybliżone zużycie na warstwę/ wydajność całkowita (kg/ m²)  0,5-0,6/1,0-1,2
Przybliżona grubość na warstwę/ aplikacja całkowita (mm)  0,5/1,0
Wygląd powłoki  - przezroczy

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Wilgotność podłoża nie może przekraczać 5%.
 • świeżo położony beton sezonować 28 dni .
 • Podczas aplikacji nie przekraczać zalecanej grubości warstwy powłoki.
 • Nie stosować innych rozcieńczalników niż podane w instrukcji.
 • Produkt nie przenosi parcia ujemnego cieczy.
 • W przypadku zastosowań innych niż wymienione w instrukcji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

OPAKOWANIA

MAXELASTIC TRANS dostarcza się w puszkach 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem słońca, w przedziale temperatur 5-35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować zwiększenie lepkości produktu.

BHP

MAXELASTIC TRANS to materiał łatwopalny, dlatego wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju materiałów należy zachowywać przy obchodzeniu się z nim, przechowywaniu i transporcie. Na miejscu robót nie palić papierosów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowania trzymać z dala od wszelkich źródeł ognia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji nosić ochronne okulary i rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie spłukać wodą unikając wcierania. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Na żądanie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacją opakowania zajmuje się końcowy użytkownik produktu zgodnie z właściwymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ naprawa balkonów i tarasów

Cena brutto:

147,65 PLN za kg
kg
5.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Powłoki wodoodporne, Dachy i tarasy, Powłoki ochronne

Inni kupowali

 • SIKABOND T8

  SIKABOND T8 - jednoskładnikowy elastyczny klej na bazie poliureta...

 • MAXURETHANE 2C

  Dekoracyjne zabezpieczenie odporne na promienie UV. Dostepne wer...

 • MAXELASTIC

  MAXELASTIC (biały, szary, czerwony, zielony, czarny) to wodoodpor...

 • MAXELASTIC TRANS-M

  Przezroczysta, matowa powłoka zewnętrzna do podłoży pokrytych mat...

 • MAXFLEX 100 LM

  MAXFLEX 100 LM to elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz trwale...

 • MAXELASTIC PAV

  Elastyczna powłoka na dachy i tarasy

 • NYLON DEKARSKI

  Nylon dekarski to nowoczesny i nowatorski materiał przeznaczony d...

 • MAXSEAL FLEX

  MAXSEAL FLEX to mineralne uszczelnienie obiektów hydrotech...

 • MAPELASTIC 32 kg (A+B)

  MAPELASTIC Mapei, to profesjonalna trwale elastyczna izolacja wod...

 • MAXELASTIC PUR

  Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni...

 • MAXSEAL SUPER

  Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do beto...

 • PUDER-EX - tamowanie wycieków wody

   Zaprawa hydrauliczna do tamowania wycieków wody. Tam...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 2

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter