MAXEPOX MORTER

Wersja do druku Poleć znajomemu
żywica epoksydowa do zapraw i powłok zabezpieczających, beton polimerowy 150 MPa

Chemoutwardzalna żywica epoksydowa do zabezpieczania posadzek i przygotowywania żywicznych zapraw naprawczych o wysokich parametrach, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do domieszkowania do kruszyw mineralnych. Zaprawa naprawcza żywiczna MAXEPOX MORTER pozwala na wykonanie betonu polimerowego EHPC, który może osiągnąć wytrzymałość na ściskanie powyżej 150 MPa, co czyni go jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów budowlanych na świecie.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0087
Opakowanie: puszka 10 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 50 kg
Minimalne zamówienie: 10 kg
Specjalizacja: naprawcza zaprawa żywiczna, zabezpieczenie dekoracyjne posadzek, naprawa betonu zaprawą żywiczną, beton polimerowy

Uwagi: dwuskładnikowa żywica epoksydowa do przygotowania betonu żywicznego

Grupa produktów: żywica epoksydowa, farba epoksydowa, domieszki uszczelniające do betonu, domieszki do betonu
Rozwiązywane problemy: uszkodzenia betonu, wykruszenia żelbetu
Zastosowanie: posadzki przemysłowe, posadzka chemoodporna, beton polimerowy
Rozwiązania systemowe: izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym - Drizoro

Sytuacje stosowania

kod produktu

Zalety produktu

 • dobra wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
 • dekoracyjny wygląd - dostępne wiele kolorów
 • proste stosowanie
 • stosująć bezbarwną wersję można dodawać barwione kruszywo
 • powierzchnie zabezpieczone produktem są łątwe w czyszczeniu
 • można wykonywać posadzki gładkie i antypoślizgowe
 • ekstremalna wytrzymałość betonu polimerowego

Stosowanie MAXEPOX MORTER do przygotowania betonu polimerowego o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości (EHPC) może przynieść wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak:

 1. Wytrzymałość: EHPC charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wytrzymałością mechaniczną, co przekłada się na większą odporność na obciążenia, w tym na obciążenia dynamiczne. EHPC może być stosowany do budowy konstrukcji o dużej nośności i wytrzymałości, takich jak mosty, tunele, wieżowce i systemy przeciwpowodziowe.

 2. Trwałość: EHPC ma długą żywotność i wymaga mniej konserwacji niż tradycyjne materiały budowlane. Jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

 3. Odporność chemiczna: EHPC jest odporny na działanie kwasów, zasad, soli i innych substancji chemicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji budowlanych, które są narażone na agresywne środowisko, takie jak konstrukcje w przemyśle chemicznym lub petrochemicznym.

 4. Zrównoważony rozwój: Stosowanie EHPC pozwala na zmniejszenie zużycia tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak cement, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

 5. Bezpieczeństwo: EHPC może być stosowany do budowy konstrukcji, które muszą spełniać wysokie wymagania bezpieczeństwa, takie jak konstrukcje w strefach sejsmicznych czy systemy przeciwpowodziowe.

 6. Innowacyjność: EHPC to materiał budowlany, który wykorzystuje najnowsze technologie i materiały, co przyczynia się do innowacyjności projektów budowlanych i umożliwia budowę konstrukcji, które nie byłyby możliwe do zrealizowania przy użyciu innych materiałów i technologii.

 7. Unikalny materiał o wytrzymałości na ściskanie aż do 150 MPa.


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXEPOX MORTER jest chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym spoiwem utworzonym na bazie żywic epoksydowych. Poprzez zmieszanie z odpowiednim kruszywem np. piaskiem kwarcowym, można otrzymać materiał do pokryć, jak i zaprawę o wysokiej wytrzymałości na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne oraz o estetycznym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE

 • Do pokryć posadzkowych płyt betonowych w garażowych, hurtowniach, centrach sportowych, itp.
 • Izolacja - nawierzchnia na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele jako powłoka wielowarstwowa z posypką piaskową - na podłożach betonowych, które mogą być obciążone ruchem pieszym, rowerowym oraz lekkim ruchem kołowym, jako zaprawa – na podłożach betonowych, dla których przewiduje się obciążenia odpowiadające ciężkim warunkom transportu kołowego - pojazdy na kołach stalowych o nacisku na oś przekraczającym 6 kN lub na kołach ogumionych o nacisku na oś przekraczającym 50 kN.
 • Jako powłokowe zabezpieczenie powierzchni betonowych o nieznacznym spadku.

ZALETY

 • Odporny na ścieranie.
 • Duża odporność chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwy do utrzymania w czystości.
 • Dekoracyjny, dostępny w wielu kolorach.
 • Stosując odmianę przezroczystą można stosować kruszywa barwione.
 • Możliwość wykonania, gładkiej lub anty-poślizgowej, powierzchni wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Z podłoża, na które ma być nakładany MAXEPOX MORTER należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Podłoże, na które ma być nakładany MAXEPOX MORTER powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pull-off” powinna wynosić 1,5 MPa. Podłoża betonowe powinno być suche (wilgotność≤4%). Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10°C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.

MIESZANIE

Komponenty epoksydowe, które tworzą żywicę wiążącą produktu MAXEPOX MORTER są dostarczane w kompletach przygotowanych wagowo, do których dodaje się odpowiednie kruszywo.
Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Substancję, która tworzy lepiszcze systemu można mieszać ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania substancji jednorodnej w wyglądzie i kolorze. Kiedy komponenty są już dobrze wymieszane dodać kruszywo i powtórnie wymieszać.

Proporcja spoiwa do kruszywa waha się pomiędzy 1 : 5 a 1 : 6.
Zaleca się aby kruszywo wynosiło 0,2 – 1,2mm

APLIKACJA MATERIAŁU

Do gruntowanie podłoża należy stosować produkt MAXPRIMER, zużycie primera około 0,2 kg/m2.
Warstwa zaprawy lub powłoki, systemu MAXEPOX MORTER, może być nałożona 30 minut po aplikacji primera, po wyparowaniu rozpuszczalnika, lub można ją nakładać następnego dnia, nie później jednak niż po upływie 24 h. Można także do gruntowania podłoża używać produktu pozbawionego rozpuszczalnika MAXEPOX PRIMER, zużycie 0,25 kg/m2, zgodnie z kartą techniczną tego materiału.

NAKŁADANIE MAXEPOX MORTER JAKO ZAPRAWĘ


Materiał nakłada się za pomocą kielni na całą zagruntowaną powierzchnię. Szacunkowe zużycie na 1 m2 o grubości 5 mm wynosi około 10,5 kg zaprawy.
Na pochylniach lub powierzchniach ze znacznym spadkiem, gdzie zaprawa z MAXEPOX - u MORTER może opadać, należy zastosować specjalny dodatek, który podnosi tiksotropię mieszaniny i pozwala na nakładanie w tych warunkach.
Aby poprawić wodoszczelność i antypyłowe właściwości, zaleca się wykończenie wyprawy przez nałożenie powłoki wierzchniej. Można ją nakładać materiałem rodzimym: MAXEPOX MORTER. W przypadku wymagania od wyprawy dporności na promieniowanie UV powłokę wierzchnią należy wykonać z materiału MAXURETHANE TOP, lub MAXURETHANE 2 C zabezpieczającego wcześniejsze warstwy przed promieniowaniem UV.
Zużycie materiału na powłokę wierzchnią waha się od 0,1 do 0,2 kg/m2, zgodnie z kartami technicznymi tych produktów.

NAKŁADANIE MAXEPOX MORTER JAKO POWŁOKI WIELOWARSTWOWEJ POSYPANEJ PIASKIEM.

To rozwiązanie pozwala na bardzo łatwe nałożenie powłoki epoksydowej o grubości 1-2 mm .
Na powierzchnię zagruntowaną primerem nakłada się warstwę epoksydową MAXEPOX MORTER bez dodatku kruszywa o przybliżonym zużyciu 0,5 kg/m2.
Zaraz po tej aplikacji, gdy powłoka jest jeszcze mokra powierzchnię należy posypać piaskiem aż do jej całkowitego pokrycia. Po 24 h kruszywo, które nie związało się z żywicą powinno być usunięte przez zmiatanie. Następnie powierzchnie należy wygładzić mechanicznie papierem ściernym i odkurzyć.
Jako warstwę wierzchnią nakłada się MAXEPOX MORTER za pomocą wałka. Przybliżone zużycie 0,3 - 0,5 kg/m2.
Wszystkie narzędzia oraz powstałe plamy należy oczyścić produktem MAXEPOX SOLVENT.
Powierzchnie zabezpieczone MAXEPOX MORTER mogą być oddane do użytku po upływie minimum 3 dni przy temp. 20°C.

Zużycie/grubość

Zużycie jako zaprawy na bazie epoksydowej                      2,1
Zużycie jako powłoka na bazie epoksydowej                     0,5
Zalecana grubość dla zaprawy na bazie epoksydowej    4-5

Żywotność 10°C/20°C/30°C (minuty)                 120/ 80/ 40
Czas twardnienia 10°C/20°C/30°C (godziny)   24 / 18 / 8
Okres oddania do użytku (dni)                             3

OPAKOWANIE


Odpowiednio przygotowane komplety: 10 kg i 20 kg .

KOLORY

Czerwony, zielony i szary.
Pozostałe na zamówienie. Przezroczysty stosowany do wykonywania posadzek epoksydowych z barwionego kruszywa kwarcowego.

MAGAZYNOWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu w temp. pomiędzy +5°C do +30oC i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.

BHP

Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi itd.
Stosować zwykłe środki ostrożności konieczne podczas aplikacji tego materiału.

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do przygotowania betonu żywicznego to specjalny rodzaj żywicy epoksydowej, który stosuje się do impregnacji i wzmacniania betonu oraz tworzenia powłok ochronnych na jego powierzchni.

Jest to mieszanka dwóch składników: żywicy epoksydowej i utwardzacza, które łączone są w określonych proporcjach. Po wymieszaniu składników żywica rozpoczyna proces utwardzania.

Po wymieszaniu obu komponentów MAXEPOX MORTER, należy dodać kruszywo mineralne i powtórnie wymieszać. Proporcja spoiwa do kruszywa waha się pomiędzy 1 : 5 a 1 : 6. Zalecane ziarno kruszywa zalecane przez producenta Drizoro wynosi od 0,2 – 1,2 mm.

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa jest stosowana do naprawy i wzmacniania betonu, poprawy jego trwałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych, substancji chemicznych i mechanicznych uszkodzeń.

Dwuskładnikowe żywice epoksydowe zmieszane z kruszywem mineralnym są powszechnie stosowane jako materiały budowlane i naprawcze. Poniżej przedstawiono kilka przykładów ich zastosowania:

 1. Naprawa i wzmocnienie betonu: żywice epoksydowe zmieszane z kruszywem mineralnym są często stosowane do naprawy, wzmocnienia betonu oraz do wykonania betonu polimerowego. Mogą być stosowane do wypełnienia pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń w betonie, a także do wzmocnienia elementów betonowych, takich jak słupy i belki.

 2. Podłogi przemysłowe: dwuskładnikowe żywice epoksydowe zmieszane z kruszywem mineralnym są popularnym materiałem do produkcji trwałych i odporowych na ścieranie podłóg przemysłowych. Mogą być stosowane w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach, garażach i innych miejscach o dużej intensywności użytkowania.

 3. Powłoki ochronne i antykorozyjne: żywice epoksydowe zmieszane z kruszywem mineralnym są również stosowane jako powłoki ochronne i antykorozyjne na powierzchniach metalowych i betonowych. Mogą być stosowane do ochrony konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, a także do ochrony ścian i podłóg przed działaniem wody, chemikaliów i innych agresywnych czynników.

Beton polimerowy jest materiałem stosowanym w wielu różnych sytuacjach, gdzie wymagana jest trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Oto kilka przykładów:

 1. Posadzki przemysłowe - beton polimerowy jest popularnym materiałem do tworzenia podłóg w zakładach przemysłowych, magazynach i halach produkcyjnych, ponieważ jest bardzo odporny na ścieranie, uderzenia, oleje i chemikalia.

 2. Konstrukcje mostów i dróg - beton polimerowy może być stosowany w miejscach, gdzie tradycyjny beton byłby narażony na korozję, jak np. w konstrukcjach mostów i dróg.

 3. Baseny i zbiorniki - beton polimerowy jest również wykorzystywany do budowy basenów, zbiorników na wodę i stacje uzdatniania wody, ponieważ jest odporny na wilgoć i chemikalia.

 4. Elektrownie i zakłady chemiczne - w miejscach, gdzie stosowane są wysokie temperatury i chemikalia, beton polimerowy może być stosowany jako materiał izolacyjny i konstrukcyjny.

 5. Elewacje budynków - beton polimerowy może być również wykorzystany do budowy elewacji budynków, ponieważ jest odporny na wpływ warunków atmosferycznych i zmienne temperatury.

 6. Rzeźby i elementy dekoracyjne - beton polimerowy może być również stosowany jako materiał do tworzenia rzeźb i elementów dekoracyjne.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
10.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Wykonanie i naprawa posadzek, Powłoki ochronne

Inni kupowali

 • MAXFLEX 100 LM

  Uszczelniacz elastyczny MAXFLEX 100 LM to elastyczny jednoskładni...

 • MAXSEAL FLEX

  Elastyczny szlam uszczelniający MAXSEAL FLEX to mineralne us...

 • MAXPATCH

  Mrozoodporna zaprawa naprawcza MAXPATCH jest to specjalnie dobran...

 • MAXELASTIC

  Elastyczna powłoka uszczelniająca do betonu MAXELASTIC (biały, sz...

 • MAXBOND

  MAXBOND to profesjonalny grunt do betonu, który działa jak...

 • MAXURETHANE 2C

  Dekoracyjne zabezpieczenie odporne na promienie UV, wodoszczelna ...

 • MAXFLOW + liquid

  Masa samopoziomująca MAXFLOW to profesjonalna mrozoodporna w...

 • MAXEPOX 3000

  MAXEPOX 3000 to sampoziomująca epoksydowa posadzka przemysłowa - ...

 • MAXFLEX XJS - taśma uszczelniająca 120

  Elastomeryczna taśma do uszczelnień dylatacji na zewnątrz i wewną...

 • MAXGRIP

  MAXGRIP to szybkowiążąca zaprawa kotwiąca, o bardzo dobrych param...

 • MAXFLEX 900

  Uszczelniacz dylatacyjny MAXFLEX 900 to dwuskładnikowy mater...

 • MAXLEVEL SUPER

  MAXLEVEL SUPER to zaprawa sampoziomująca do posadzek przemysłowyc...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter