Swelltite membrana hydroizolacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu
izolacja bentonitowa do fundamentów i tarasów i garaży podziemnych

Swelltite to kompozytowa, bentonitowa izolacja przeciwwodna. Czynnikiem aktywnym tej izolacji jest bentonit sodowy, który z jednej strony jest osłonięty silikonową powłoką separacyjną, a z drugiej zespolony jest z białą geomembraną polimerową (HDPE).

Podstawowe cechy

Producent: Cetco
Symbol: Swelltite
Opakowanie: rolka 1,02 m x 11,5 m (11,73 m2 )
Jednostka: m2
Cena hurtowa ponad: 300 m2

Grupa produktów: bentonity, izolacje bentonitowe
Rozwiązywane problemy: przeciekanie wody przez beton, przeciekanie balkonu, przecieki tarasów
Zastosowanie: izolacje wodne, izolacje balkonów i tarasów, izolacja stropów, izolacja fundamentów

Sytuacje stosowania

 • izolowanie przed działaniem wody pionowych i poziomych podziemnych elementów i konstrukcji.
 • izolowanie fundamentowych ścian murowanych.
 • izolowanie przed działaniem wody stropodachów (w tym elementów tarasów, dziedzińców, garaży podziemnych, boisk sportowych).
 • izolowanie tuneli wykonywanych w wykopie otwartym
Kod QR produktu
 • Swelltite ma właściwości samouszczelniające.
 • Swelltite łączy niezawodność działania bentonitu i folii.
 • W wyniku ekspansji uwodnionego bentonitu w jego otoczeniu mogą ulegać uszczelnieniu niewielkie zarysowania betonu spowodowane np. osiadaniem podłoża gruntowego, skurczem betonu, czy aktywnością sejsmiczną.
 • Swelltite ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum.
 • Łatwa i szybka instalacja.

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Swelltite jest kompozytową membraną hydroizolacyjną. Składa się z warstwy bentonitu sodowego CETCO, która z jednej strony jest osłonięta silikonową powłoką separacyjną, a z drugiej zespolona z białą geomembraną polimerową (HDPE). Przez swoją budowę charakteryzuje się podwójnym działaniem, łączy w sobie wytrzymałość i odporność mechaniczną geomembrany HDPE z aktywnym działaniem uszczelniającym bentonitu CETCO. Elastyczna i wytrzymała folia działa zarówno jako bariera przeciwwodna, jak i osłona składnika bentonitowego przesłony przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi i przed możliwymi uszkodzeniami w trakcie wykonywania robót budowlanych. Bentonit CETCO w stanie luźnym na skutek hydratacji może zwiększyć swoją objętość nawet ponad szesnastokrotnie. W warunkach ograniczających jego swobodę pęcznienia (np. po odpowiednim obciążeniu maty) z bentonitu tworzy się zwarta, nieprzepuszczalna przepona żelowa. W wyniku ekspansji uwodnionego bentonitu w jego otoczeniu mogą ulegać uszczelnieniu niewielkie zarysowania betonu spowodowane np. osiadaniem podłoża gruntowego, skurczem betonu, czy aktywnością sejsmiczną. W wyniku pęcznienia bentonitu doszczelnieniu ulegają także zakłady. Dodatkowym efektem jest samodoszczelnienie przez pęczniejący bentonit uszkodzeń maty. Tym samym Swelltite jest zaliczany do grupy aktywnych materiałów hydroizolacyjnych.

Zastosowania Swelltite

 • Izolowanie przed działaniem wody pionowych i poziomych podziemnych elementów i konstrukcji.
 • Izolowanie fundamentowych ścian murowanych.
 • Izolowanie przed działaniem wody stropodachów (w tym elementów tarasów, dziedzińców, garaży podziemnych, boisk sportowych).
 • Izolowanie tuneli wykonywanych w wykopie otwartym.

Zalety Swelltite

 • Swelltite ma właściwości samouszczelniające.
 • Swelltite łączy niezawodność działania bentonitu i folii.
 • W wyniku ekspansji uwodnionego bentonitu w jego otoczeniu mogą ulegać uszczelnieniu niewielkie zarysowania betonu spowodowane np. osiadaniem podłoża gruntowego, skurczem betonu, czy aktywnością sejsmiczną.
 • Swelltite ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum.
 • Łatwa i szybka instalacja.

Materiały uzupełniające

M-2000 Liquid Flashing - Uszczelniająca masa, stosowana do obróbki detali przy wykonywaniu izolacji ze Swelltitu: stosowana wokół przenikających izolację rur, wpustów odwadniających oraz w narożach wywinięć izolacji z poziomu do pionu. Jest to jednoskładnikowy elastomer tężejący pod wpływem wilgoci atmosferycznej.

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego. Wydajność kleju przy instalacji Swelltite: 0,15-0,20 l/m2. Może być stosowany na powierzchnie wilgotne i świeży beton, ale nie można go nakładać na powierzchnie pokryte wodą (opakowanie 3,8 l lub 18,9 l).

Seamtape - samoprzylepna taśma z folii HDPE o grubości 0,13 mm zespolona z lepkim kauczukiem butylowym o grubości 0,76 mm, przeznaczona do ochronnego osłaniania zakładów połączeniowych Swelltitu.

Waterstop-RX - plastyczna, bentonitowo-kauczukowa taśma pęczniejąca, stosowana do uszczelniania złączy betonowych, przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane i przerw roboczych w betonowaniu.

Instalacja Swelltite

Przed ułożeniem membrany należy odpowiednio przygotować podłoże oraz obrobić wszystkie przenikające izolację przewody, wpusty kanalizacyjne i miejsca wywinięć izolacji z poziomu do pionu. Betonowe powierzchnie izolowanej konstrukcji powinny być czyste, mocne, równe, bez rys, raków i występów. Wszystkie załamania podłoża, naroża, krawędzie itp. należy zaokrąglić wykonując fasetę o promieniu minimum 3cm.

Przed instalacją membrany Swelltite, należy usunąć z niej silikonową powłokę ochronną. Membranę układa się odsłoniętą warstwą bentonitu w stronę izolowanej konstrukcji (białą folią HDPE od strony instalującego). Kolejne pasma Swelltitu układa się na zakład o szerokości min. 5 cm, rozpoczynając od najniższego. Zakłady końców poszczególnych pasm powinny być przesunięte w stosunku do siebie o co najmniej 30 cm. W przypadku układania Swelltitu na ścianach pionowych, instalację należy rozpocząć od dołu ściany tak, aby dolna krawędź pasma sięgała na odsadzkę fundamentu minimum 15 cm. W przypadku izolowania ścian betonowych Swelltite może być klejony do konstrukcji przy użyciu kleju A 2000 WB lub przybijany gwoździami z szerokim łbem (membranę przybija się wówczas na wszystkich krawędziach w rozstawie co 60 cm lub gęściej wg potrzeb). Zakończenie izolacji przy powierzchni terenu polega na przymocowaniu do podłoża jej górnej krawędzi sztywną listwą (przybijaną gwoździami w rozstawie co 30 cm) oraz obrobienie masą M-2000. W przypadku izolowania ścian murowanych Swelltite instaluje się za pomocą kleju A 2000 WB, gdzie najniższe pasmo membrany powinno być układane poziomo, natomiast kolejne mogą być instalowane zarówno poziomo jak i pionowo. W przypadku izolacji murowanych ścian fundamentowych krawędzie zakładów połączeniowych powinny być dodatkowo osłonięte paskami Seamtape.

Swelltite dla właściwego działania wymaga odpowiedniego docisku. W przypadku izolacji stropów, należy zapewnić docisk warstwą betonu o grubości minimum 7,5 cm lub obciążenie nawierzchnią o całkowitej masie około 100 kg/m2 (łącznie z piaskiem czy szlichtą wyrównawczą). Swelltite zastosowany na ścianach fundamentowych obsypuje się gruntem (zagęszczenie gruntu powinno być >80%). Zarówno w przypadku izolacji pionowych, jak i poziomych nie jest konieczne wykonywanie warstwy ochronnej.

Szczegółowe rozwiązania zawiera katalog CETCO POLAND. W przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się z producentem, firmą CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

Uwagi

 • Podłoża betonowe przed nałożeniem masy A-2000 powinny dojrzewać w odpowiednich warunkach wilgotnościowych przez 5-7 dni od ich wykonania.
 • Swelltite nie może być układany na podłożach pokrytych wodą.
 • Wykonywanie izolacji ze Swelltitu powinno się odbywać w okresach bezdeszczowych.
 • Dla właściwego działania Swelltitu wymaga się zastosowanie odpowiedniego docisku (przez zagęszczony grunt wypełniający wykop fundamentowy lub warstwy pokrywające izolowany strop).
 • Swelltite nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy kompensacyjnych (dylatacji).
 • W izolacjach narażonych na parcie hydrostatyczne wody membrana pionowa powinna w sposób ciągły łączyć się z izolacją poziomą płyty.
 • Po zainstalowaniu membrana nie powinna pozostawać odsłonięta przez dłuższy czas.

Postać handlowa Swelltite

Swelltite dostarczany jest w rolkach o wymiarach 1,02 m x 11,5 m (11,73 m2). Grubość 2,3 mm.

Magazynowanie

Swelltite powinien być przechowywany w miejscu suchym, w warunkach zabezpieczających je przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych. Palet nie powinno się układać piętrowo.

Aprobaty techniczne

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5541/2007
 • Certyfikat CE 1488-CPD-0163/Z

Podstawowe dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ
Wygląd Powierzchnie bez uszkodzeń
Masa powierzchniowa, g/m2 ≥ 3800
Grubość, przy nacisku 2 kPa, mm ≥2,3
Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, kN/m ≥9
Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym, w obu kierunkach, % 160±10
Wytrzymałość na statyczne przebicie (metoda CBR), kN ≥1,6
Przemieszczenie przy przebiciu, mm 78±10
Wytrzymałość na dynamiczne przebicie, średnica otworu, mm ≤9
Edometryczny wskaźnik pęcznienia, % ≥50
Czas pęcznienia, doby 15÷25
Ciśnienie pęcznienia, kPa ≥200
Czas rozpadu otuliny, min. 3÷1

Gwarancja

Opisany materiał produkowany jest z wysokiej jakości surowców, co zapewnia jego wysoką jakość. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą Producenta lub Dystrybutora. W przypadku zastosowań do celów nie określonych w materiałach Producenta lub Dystrybutora, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

40,59 PLN za m2
m2
10.00 m2

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Marek Szczepaniak
tel.: 222019367
ms(at)structum.pl

Zobacz więcej produktów z kategorii: Izolacje bentonitowe, Izolacje budowlane

Inni kupowali

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter