MAXSEAL SUPER

Wersja do druku Poleć znajomemu
uszczelnianie zbiorników na wodę pitną i betonowych zbiorników do hodowli ryb

Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do betonu. Powoduje impregnację betonu i uszczelnienie betonu przez krystalizację pod powierzchnią betonu.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0007
Opakowanie: worek 25 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 250 kg
Specjalizacja: uszczelnianie betonowych zbiorników wodnych, izolacja zbiorników na wodę pitną, uszczelnianie betonu konstrukcyjnego

Uwagi: izolacja do uszczelniania zbiorników wody do celów spożywczych
Zużycie: 2,5 kg/m2 przy dwóch warstwach

Grupa produktów: zaprawa uszczelniająca, szlam hydroizolacyjny, krystalizacja betonu, izolacja mineralna do betonu, hydroizolacja mineralna
Rozwiązywane problemy: zapach stęchlizny w pomieszczeniu, wilgoć na kominie, mokry komin, przecieki zbiorników na wodę pitną, przeciekanie wody przez beton, podmakanie ścian i fundamentów, zamakanie i podtapianie budynków, brak izolacji fundamentu
Zastosowanie: uszczelnienie betonu, uszczelnianie zbiorników betonowych, osuszanie budynków, osuszanie murów, izolacje wodne, izolacje przeciwwilgociowe, impregnacja betonu, hydroizolacje, hydroizolacja zbiorników, hydroizolacja przez krystalizację betonu
Rozwiązania systemowe: izolacja mineralna fundamentu od zewnątrz - Drizoro, izolacja fundamentu od wewnątrz - Drizoro

Sytuacje stosowania

typowe sytuacje stosowania izolacji mineralnej MAXSEAL SUPER

 • przeciekanie wody w zbiornikach na wodę pitną
 • uszczelnianie przecieków zbiorników na wodę pitną
 • przecieki w basenach kąpielowych
 • uszkodzenia izolacji zbiorników na wodę
 • przecieki ścian piwnic

typowe zastosowania izolacji mineralnej MAXSEAL SUPER

 • wykonanie uszczelnienia betonu i powierzchni betonowych lub żelbetowych
 • wykonanie skutecznej izolacji obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego
 • zabezpieczanie i uszczelnianie powierzchni zbiorników oczyszczalni ścieków
 • naprawy obiektów hydrotechnicznych
 • izolowanie fundamentów
 • uszczelnianie obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym
 • modernizacja starych obiektów oraz uszczelnianie świeżego betonu
 • doszczelnianie powierzchni tynków cementowych, murów z cegły i kamienia
 • doszczelnianie świeżego betonu
Kod QR produktu

Tagi:

 • skuteczna izolacja wodna
  • dostarcza podwójnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna izolacja powłokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dających jego wgłębne uszczelnienie
  • powłoka staje się 100% wodoodporna
  • izolacja szlamowa - bezpieczna dla ludzi i zwierząt - dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
 • szeroki zakres stosowania, nawet w trudnych warunkach eksploatacji
  • dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
  • jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody
  • jest wszechstronny - MAXSEAL SUPER to uniwersalna izolacja na powierzchnie tynków cementowych, murów z cegły i kamienia
  • wytrzymałośćprzenosi rozwarcie rys do 0,4 mm
 • wysokie walory użytkowe
  • materiał może być aplikowany na mokre powierzchnie,
  • jest materiałem nietoksycznym, posiadającym odporność na wodę chlorowaną i ozonowaną, toteż może być stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiorników na wodę pitną
  • dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
  • jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody
  • zapewnia oddychanie podłoża, jest paro przepuszczalny
  • po związaniu może być malowany lub pokryty płytkami ceramicznymi np. w basenach kąpielowych

 


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Zobacz film - uszczelnianie betonowych zbiorników na wodę.

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL SUPER jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatków chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy mieszankę nanoszoną na powierzchnie betonowe, żelbetowe. Zastosowanie tego materiału dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, dzięki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu. Aktywnie chemicznie dodatki występujące w tym produkcie powodują przenikanie pewnych związków materiału w głąb powierzchni betonowej oraz ich krystalizację, w porach betonu. Dzięki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu się w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje się dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podłoża.

ZASTOSOWANIE

 • jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów, piwnic,
 • w obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym,
 • w obiektach wykonanych przed laty jak i nowych, możliwość aplikacji na świeży beton,
 • do aplikacji na tynki cementowe, cegłę i kamień.

ZALETY

 • przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .
 • dostarcza podwójnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna izolacja powłokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dających jego wgłębne uszczelnienie,
 • materiał może być aplikowany na mokre powierzchnie,
 • powłoka staje się 100% wodoodporna,
 • jest materiałem nietoksycznym, posiadającym odporność na wodę chlorowaną i ozonowaną, toteż może być stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiorników na wodę pitną,
 • dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
 • jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody,
 • zapewnia podłożu oddychanie, jest paro przepuszczalny,
 • po związaniu może być malowany lub pokryty płytkami ceramicznymi np. w basenach kąpielowych.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być czysta i wystarczająco nośna. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1.5 MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje się przez następujący tok postępowania:

 • Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
 • Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary)
 • Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 - 20 mm tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę i wypełnić MAXRITE 500 – jeśli nie ma penetracji wody lub MAXPLUG , gdy penetracja wody ma miejsce.

MAXSEAL SUPER wymaga dużej ilości wody do przenikania w głąb betonu i tworzenia kryształów w jego porach i kapilarach. Przed nakładaniem powłoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite, możliwie najgłębsze, dokładne nawilżenie podłoża czystą wodą. Nadmiar wody (woda stojąca) należy usunąć przed przystąpieniem do aplikacji. Prawidłowe nawilżenie obniża zawartość wody w nanoszonym zaczynie oraz sprzyja późniejszej pielęgnacji. W przypadku powierzchni wilgotnych lub powierzchni wykonanych ze świeżego betonu nawilżenie często jest zbędne lub ograniczone.

Przygotowanie materiału i aplikacja
Odpowiednio przechowywany MAXSEAL SUPER nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXSEAL SUPER rozrabia się czystą wodą przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji tj. 6 +/- 7 l wody na 25 kg proszku MAXSEAL SUPER, przy nakładaniu pędzlem Maxsbrush lub szczotką Maxbroom. Można także przeprowadzić aplikację natryskowo, zwiększając ilość wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczotką.

MAXSEAL SUPER przy aplikacji szczotką należy nanosić w dwóch warstwach krzyżowo w sposób podobny jak przy aplikacji MAXSEAL (zużycie 1 – 1,5 kg/m2 na jedną powłokę, całkowite zużycie ok. 2,5 kg/m2).
Drugą warstwę powłoki układa się gdy pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, lecz wystarczająco związana aby nie ulegać niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy.

maxseal_super_rozsypywanie.jpg

Można także wykonać aplikację na świeżym betonie. W tym przypadku należy postępować w następujący sposób. Gdy beton osiągnie pewną wytrzymałość i można już po nim chodzić (tj. po 2 - 3 h), rozsypujemy suchy MAXSEAL SUPER na tą powierzchnię w ilości 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnię świeżego betonu możemy uprzednio minimalnie zrosić czystą wodą.
Po rozsypaniu MAXSEAL SUPER powierzchnię należy polać czystą wodą, aby zapobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie było łatwiejsze.

 

 

 Pielęgnacja i warunki aplikacji
W celu osiągnięcia skutecznego uszczelnienia betonu, świeżo naniesiony MAXSEAL SUPER wymaga pielęgnacji, którą należy rozpocząć zaraz po osiągnięciu konsystencji umożliwiającej bezpieczne zraszanie wodą. Powierzchnie pokryte MAXSEAL SUPER powinny być zraszane 3 razy dziennie przez okres 2 do 3 dni. W przypadku bardzo wysokich temperatur należy powierzchnie przykryć matami z brezentu lub foliami. W przypadku wykonania zbiorników na wodę pitną lub basenów kąpielowych należy po okresie pielęgnacji (2 do 3 dni) pozostawić na okres 14 dni przed napełnieniem wodą. Nie należy wykonywać aplikacji poniżej 5st. C lub gdy spodziewamy się takich temperatur w ciągu 24 h od aplikacji oraz na powierzchnie zmarznięte lub oszronione. Idealną temperaturą aplikacji jest 15 do 20st. C. Nie należy wykonywać aplikacji na zewnątrz, jeśli w ciągu 4 – 6 h spodziewany jest deszcz.

DANE TECHNICZNE
Max wielkość kruszywa (mm)  0,63
Gęstość suchej mieszanki (g/cm3 )  1,20 ± 5%
Konsystencja robocza, cm  12,0 ± 1
Czas wstępnego twardnienia, min ≥  60
Woda do mieszania (%, do wagi produktu)  26 ± 2
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]  ≥ 30
Wytrzymałość na zginanie [MPa]  ≥ 7
Przyczepność do betonu [MPa]  ≥ 1
Nasiąkliwość wodą, %  ≤ 12,0
Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu, [MPa] 0,4
Wytrzymuje parcie na powłokę [atm]:
      - pozytywne 10
      - negatywne 3,5

KOLORY

szary, biały i perłowo-szary

OPAKOWANIA

worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu chroniącym od przemarzania.

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL SUPER ma właściwości ścierne i z tego powodu do przygotowania mieszanki i w czasie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli mieszanka dostanie się do oczu należy je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXSEAL SUPER dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ impregnacja betonu

Przegląd technologii i produktów do impregnacji betonu

Cena brutto:

11,97 PLN za kg
kg
25.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 3

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter