K 11 SCHLAMME GRAU

Wersja do druku Poleć znajomemu
mineralna hydroizolacja do betonu

K 11 Schlamme grau to mineralna izolacja do betonu. Mineralna zaprawa izolacyjna. Przy pierwszym zetknięciu z wodą zaprawa staje się trwale wodoszczelna. Produkty reakcji wnikają w podłoże, wypełniają i zamykają kapilary w betonie. Po utwardzeniu powłoka jest mrozoodporna i odporna na działanie wody morskiej.

Podstawowe cechy

Producent: HEY'DI
Opakowanie: 25 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 350 kg
Specjalizacja: Z atestami do uszczelniania zbiorników z wodą pitną

Uwagi: Środek do izolowania piwnic, szybów windowych, fundamentów
Zużycie: Dwie wartstwy razem - 4 kg/m2

Grupa produktów: szlam hydroizolacyjny, hydroizolacja mineralna
Zastosowanie: izolacja fundamentów, impregnacja betonu, hydroizolacje, hydroizolacja zbiorników
kod produktu

Zastosowanie

Zaprawa mineralna szara K 11 to wielokrotnie sprawdzone i trwałe uszczelnienie przed wilgocią i przenikającą pod ciśnieniem wodą (np. wodami gruntowymi). Nadaje się do wszystkich podłoży nośnych i mineralnych, np. dla budowli pokrytych ziemią, jak piwnice, podziemne garaże, elementy betonowe, baseny, ale również zbiorniki wody pitnej. Możliwe jest również wykonywanie uszczelnienia ciągłego między podeszwą posadzki piwnicznej a ścianą z niej wychodzącą. Zaprawę K 11 należy nanosić od strony zwróconej ku przenikającej wodzie. Jeżeli do zaprawy doda się koncentrat emulsji zwiększającej przyczepność, poprawi się przyczepność i elastyczność oraz zmniejszy ryzyko spalenia w słońcu.
 
Skład
Reagujący alkalicznie kwas krzemowy w proszku, środek wiążący, cement 
 
Własności
Zaprawa mineralna szara K 11 tworzy wodoszczelną powłokę, chroniącą przed wilgocią, wodami gruntowymi i innymi wodami. Jest nadzwyczaj przyczepna i wcześnie obciążalna, nie zawiera substancji powodujących korozję metali. Przy pierwszym zetknięciu z wodą zaprawa staje się trwale wodoszczelna. Produkty reakcji wnikają w podłoże i wypełniają, względnie zatykają przestwory kapilarne. Po utwardzeniu powłoka jest niewrażliwa na działanie mrozu. Odporna na działanie wody morskiej.
 
Wiązanie
Przydatność do stosowania: ok. 3 godziny. Rozpoczęcie wiązania: ok. 4 godziny. Koniec wiązania: po ok. 8 godzinach. Po ok. 28 dniach całkowicie wyschnięta.
 
Sposób nanoszenia
Malowanie lub natryskiwanie
 
Grubość warstwy
Dla ochrony przed wilgocią gruntu: ok. 1,2 mm, przed przenikającą pod ciśnieniem wodą: ok. 2,4 mm 
 
Materiał uzupełniający
Woda, koncentrat emulsji zwiększającej przyczepność (Haftemulsion-Konzentrat), zaprawa uszczelniająca (Sperrmortel), ewentualnie tynk wyrównujący, zaprawa biała (K 11-Schlamme-weiB) - jako powłoka wykańczająca powierzchni licowych.
 
Obróbka wykańczająca
Przez 24 godziny chronić przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Na powłokę można nanosić kolejne warstwy (ochronne, płyty lub płytki itp.) dopiero wtedy, gdy powłoka wystarczająco wyschnie. Na zaprawę K 11 nie wolno nanosić tynków zawierających gips, zaprawy do osadzania ściennych płyt itp.
 
Produkty alternatywne
K 100, SK-Coating, STYRO-Dickbeschichtung, Dickbeschichtung-streichfahig, K 11-Flex-Schlamme
 
Zmywacz
Woda
 
Obróbka podłoża
Bezwarunkowo obficie wstępnie zmoczyć. Przy podłożach z występem płyty podłogowej wyokrąglenie wypełnić zaprawą uszczelniającą (Sperrmortel).
 
Własności podłoża
Podłoże musi być nośne, prawie płaskie i nie zawierać gipsu oraz jakichkolwiek środków antyadhezyjnych.

Sposób użycia

Zaprawę K 11 wymieszać z taką ilością wody, aby powstała plastyczna konsystencja. Z reguły wystarcza 9 litrów wody na 25-kilogramowy worek zaprawy. W celu osiągnięcia podwyższonej przyczepności zaleca się dodanie koncentratu emulsji zwiększającej przyczepność (Haftemulsion-Konzentrat) - minimum 30% wody zarobowej. Zaprawę nanosić za pomocą szczotki do sufitów, szczotki do zamiatania lub natryskarki. Należy uważać, aby materiał był dobrze wymieszany. Powłokę nanosić w co najmniej dwóch operacjach roboczych, zawsze pokrywając powierzchnię w 100%. Zaprawa musi mieć w każdym miejscu wystarczającą grubość dla oczekiwanego obciążenia wodą, jednakże w żadnym miejscu nie może przekraczać 2,5 mm. Każdą kolejną powłokę nanosić, kiedy poprzednia jeszcze całkowicie nie wyschła, w przeciwnym razie należy ją ponownie zmoczyć. Zaprawy nie wolno nanosić przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5°C i na podłożach już zamarzniętych. Do wykonania wyokrągleń polecamy naszą zaprawę uszczelniającą Sperrmortel oraz dodanie Haftemulsion-Konzentrat. Przy nakładaniu powłoki na podeszwę posadzki piwnicznej oraz w budynkach nie podpiwniczonych nanieść po związaniu podkład pod tynk (Spritzbewurf) lub jastrych wieloskładnikowy (grupa zapraw III). W przypadku nakładania na powłokę zaprawy tynku lub płytek zalecamy wykonanie przyczepnej warstwy pośredniej z Haftemulsion-Konzentrat (patrz karty techniczne w/w produktów).
 
Temperatura pracy od +5°C. W żadnym przypadku nie stosować w czasie mrozu.
 
Zużycie jako ochrona przed wilgocią podłoża: 2 kg/m2
jako ochrona przez przenikającą wodą: 4 kg/m2
 
Czyszczenie narzędzi natychmiast po użyciu - wodą; zaschnięte - mechanicznie
 
Ważne uwagi
Podłoże bezwarunkowo obficie wstępnie zmoczyć. Dotrzymywać wartości zużycia. Nie przyspieszać wiązania poprzez stosowanie wentylatorów itp., ponieważ obniża to jakość. Unikać silnego nasłonecznienia, mrozu, deszczu i zbyt szybkiego wysychania.
 
Baza cement, reagujący alkalicznie kwas krzemowy
 
Możliwość wejścia na posadzkę po 2 dniach dla celów dalszej obróbki
 
Pełna obciążalność po 2 dniach
 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok. 24 N/mm2
 
Gęstość gęstość nasypowa ok. 1,2 kg/m2
 
Mrozoodporność i odporność na działanie soli stosowanej zimą istnieje po utwardzeniu
 
Proporcje mieszanki na 25 kg zaprawy ok. 9 litrów płynu zarobowego
 
Skurcz < 2 %%
 
Możliwość pokrycia farbą po 2 dniach
 
Współczynnik wytrzymałości na przenikanie pary wodnej p ok. 60
 
Wodoszczelność wodoszczelny do 70 m słupa wody
 
Domieszki woda lub koncentrat emulsji zwiększającej przyczepność (Haftemulsion-Konzentrat)
 
Numer artykułu K 11-Schlamme-grau 1106 (worek 25 kg)
 
Usuwanie po utwardzeniu z gruzem budowlanym
 
Przechowywanie
Zaprawę K 11 można przechowywać oryginalnie zapakowaną przez ok. 2 lata od daty dostawy bez strat jakościowych (patrz data dostawy na dowodzie dostawy). Zaprawę należy zawsze przechowywać w opakowaniu zamkniętym i w miejscu suchym. Niewrażliwa na działanie mrozu.
 
Atesty
Urząd Badań Materiałowych dla Kamieni i Ziemi w Clausthal-Zellerfeld: według wymagań instrukcji technicznej dla "sztywnych i elastycznych zapraw uszczelniających wiązanych cementem" Przemysłowego Związku Chemii Budowlanej i Środków Ochrony Drewna zw. zarej. (umowa o nadzorowanie). Instytut Betonu i Żelbetu, Urząd Badań Materiałowych Uniwersytetu w Karlsruhe: wodoszczelność według DIN 1048. Instytut Higieny Zagłębia Ruhry w Gelsenkirchen: uszczelnienie zbiorników wody pitnej i badanie wg DVGW Instrukcja W 270 (badania mikrobiologiczne). Singapore Institute of Standards and Industrial Research: uszczelnienie zbiorników wody pitnej. National Organisation for Potable Water and Sanitary Drainage, Arabia Saudyjska: wodoszczelność. Law Engineering Testing-Company USA: stosowanie przy ujemnym ciśnieniu wody (zaprawa K 11 + emulsja zwiększająca przyczepność /Haftemulsion/). Centre de Recherche et de Controle des Eaux (Francja): uszczelnienie zbiorników wody pitnej. Cahier de Clause Technique (Francja): uszczelnienie przed wilgocią gruntu.
 
Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.
W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione. Wydano: 02.2005

 

K11 SCHLAMME GRAU to mineralna izolacja do betonu. Jest to wodoodporna masa mineralna, która stosowana jest na powierzchnie betonowe, aby zabezpieczyć je przed wilgocią i wodą. K11 SCHLAMME GRAU jest skutecznym rozwiązaniem dla powierzchni, które są narażone na wilgoć lub zalewanie wodą, takich jak piwnice, parkingi, tarasy, dachy płaskie itp.

K11 SCHLAMME GRAU tworzy na powierzchni betonu trwałą i odporną na warunki atmosferyczne powłokę o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Zapobiega to przedostawaniu się wody do betonu, co może prowadzić do korozji zbrojenia i innych uszkodzeń. Ponadto, dzięki swojej mineralnej formule, K11 SCHLAMME GRAU jest odporna na promieniowanie UV i nie ulega starzeniu.

K11 SCHLAMME GRAU może być stosowana na różnych powierzchniach betonowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jest łatwa w aplikacji i może być nanoszona ręcznie lub za pomocą specjalistycznej maszyny.

Mineralna izolacja K11 SCHLAMME GRAU może być stosowana w różnych sytuacjach w celu ochrony betonu. Oto kilka przykładów:

  1. Izolacja pionowa - Mineralna izolacja może być stosowana w celu izolacji pionowej, np. w przypadku budowy fundamentów, ścian podziemnych lub piwnic. Izolacja ta chroni beton przed wilgocią i zapobiega wnikaniu wody gruntowej do konstrukcji.

  2. Izolacja pozioma - Mineralna izolacja może również być stosowana w celu izolacji poziomej, np. w przypadku dachów płaskich lub tarasów. Izolacja ta chroni beton przed wilgocią i wodą deszczową.

  3. Ochrona przed mrozem - Mineralna izolacja może być stosowana w celu ochrony betonu przed mrozem. Izolacja ta zapobiega wnikaniu wilgoci do betonu, która może zamrozić i spowodować jego uszkodzenie.

  4. Ochrona przed promieniowaniem UV - Mineralna izolacja może być stosowana w celu ochrony betonu przed promieniowaniem UV, które może powodować degradację powierzchni betonu.

W każdym przypadku należy dokładnie przeanalizować wymagania i warunki, w których będzie stosowana mineralna izolacja, aby wybrać odpowiedni produkt i sposób aplikacji.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ impregnacja betonu

Przegląd technologii i produktów do impregnacji betonu

Zapytaj o cenę

kg
25.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 333 33 77 33
handel(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: HEY'DI, Naprawa konserwacja ochrona

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 3

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter