Geowłóknina poliestrowa

Wersja do druku Poleć znajomemu
geowłóknina poliestrowa do separacji i wzmacniania gruntu

Geowłóknina poliestrowa to rodzaj materiału geosyntetycznego, który składa się z poliestrowych włókien o różnych długościach i grubościach, spiętych ze sobą w procesie igłowania lub termicznie. Geowłóknina poliestrowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na warunki atmosferyczne oraz korozję chemiczną. Zastosowanie geowłókniny poliestrowej jest szerokie i obejmuje między innymi stabilizację podłoża, ochronę przed erozją i osuwiskami, wzmocnienie gruntów, a także jako element drenażu.

Sytuacje stosowania

a także wskazane w instrukcjach ITB w zakresie stosowania geowłókniny poliestrowej.:

 • PN-EN 13252-2:2007 Geotekstylia – Geowłókniny – Wymagania dotyczące geowłóknin filtracyjnych
 • PN-EN 13252-3:2007 Geotekstylia – Geowłókniny – Wymagania dotyczące geowłóknin drenażowych

zastosowania geowłókniny poliestrowej:

 • drenaż pod fundamentami – geowłóknina jest układana pod fundamentami w celu zapobiegania zatykaniu się drenaży. Geowłóknina zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek gruntu do drenaży, zapewniając prawidłowy odpływ wody.
 • ochrona skarp przed erozją – geowłóknina jest układana na skarpach w celu zapobiegania spływaniu wody po powierzchni. Geowłóknina zapobiega erozji skarp, zapewniając stabilność i spójność gruntu.
 • wzmocnienie nasypów – geowłóknina jest układana na nasypach w celu zapobiegania ich osuwaniu się. Geowłóknina zwiększa spójność gruntu, poprawiając jego stabilność.
 • separacja i ddzielenie warstw gruntów – geowłóknina jest układana między różnymi rodzajami gruntów w celu zapobiegania ich przemieszaniu. Geowłóknina zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek gruntu do innych warstw, zapewniając stabilność konstrukcji

 

kod produktu

Stosowanie geowłókniny poliestrowej może przynieść wiele korzyści w inżynierii lądowej i hydrotechnicznej, w tym:

 • Zwiększenie trwałości konstrukcji inżynierskich, dzięki zastosowaniu mat wzmacniających.
 • Poprawa nośności gruntu, co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości i stabilności dróg, mostów, linii kolejowych i innych konstrukcji.
 • Zapobieganie erozji i osuwiskom, co chroni środowisko i chroni inwestycje inżynierskie przed uszkodzeniem.
 • Skuteczniejsze drenaż terenów podmokłych, co zapobiega zalaniu i zwiększa wydajność gruntów.
 • Redukcja kosztów utrzymania infrastruktury, dzięki poprawie wytrzymałości i trwałości konstrukcji.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez zapobieganie erozji gleby i osuwiskom, a także poprzez zmniejszenie potrzeby składowania odpadów.
 • Możliwość stosowania w różnych warunkach geologicznych i klimatycznych, ze względu na odporność na działanie wody, wilgoci, korozji i mikroorganizmów.
 • Łatwość w montażu i stosowaniu, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne wykonanie prac inżynieryjnych.

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Parametry określające geowłókninę poliestrową to między innymi:

 • Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i poprzek płaszczyzny geowłókniny (wyrażana w kN/m)
 • Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek płaszczyzny geowłókniny (wyrażane w %)
 • Odporność na przebicie (wyrażana w kN)
 • Odporność na rozdarcie (wyrażana w kN)
 • Współczynnik przepuszczalności wody (wyrażany w m/s)
 • Współczynnik filtracji (wyrażany w m/s)
 • Wskaźnik przepuszczalności pary wodnej (wyrażany w g/m2/24h)
 • Wskaźnik UV (odporność na promieniowanie słoneczne)
 • Wielkość porów (wyrażana w µm)
 • Waga powierzchniowa (wyrażana w g/m2)

Geowłóknina poliestrowa służy do różnych zastosowań w inżynierii lądowej i hydrotechnicznej. Niektóre z najważniejszych zastosowań to:

 • Stabilizacja podłoża: geowłóknina poliestrowa może być używana jako mata separacyjna, aby oddzielić warstwy gruntu o różnych właściwościach i zapobiec mieszaniu się i osiadaniu.
 • Wzmocnienie gruntów: geowłóknina poliestrowa może być stosowana jako mata wzmacniająca, aby zwiększyć nośność gruntów, szczególnie przy budowie dróg, mostów i innych konstrukcji inżynierskich.
 • Ochrona przed erozją i osuwiskami: geowłóknina poliestrowa może być stosowana w celu zapobiegania erozji gruntów i osuwiskom, zwłaszcza na zboczach i stokach.
 • Drenaż: geowłóknina poliestrowa może być używana jako warstwa drenująca, aby odprowadzać wodę z terenów podmokłych lub chronić przed wodą gruntową.

Geowłóknina poliestrowa rozwiązuje wiele problemów w inżynierii lądowej i hydrotechnicznej. Niektóre z najważniejszych problemów, które może rozwiązać geowłóknina poliestrowa, to:

 • Problemy z erozją i osuwiskami: geowłóknina poliestrowa może być użyta jako bariera, aby zapobiec erozji gleby i osuwiskom, szczególnie na stokach i zboczach.
 • Problemy z podłożem: geowłóknina poliestrowa może być stosowana jako mata separacyjna, aby oddzielić warstwy gruntu o różnych właściwościach i zapobiec mieszaniu się i osiadaniu.
 • Problemy z nośnością gruntu: geowłóknina poliestrowa może być używana jako mata wzmacniająca, aby zwiększyć nośność gruntów i poprawić stabilność konstrukcji inżynierskich, takich jak drogi, mosty itp.
 • Problemy z terenami podmokłymi: geowłóknina poliestrowa może być używana jako warstwa drenująca, aby odprowadzać wodę z terenów podmokłych i zapobiec ich zalaniu.

Zalecane parametry geowłókniny poliestrowej

Instrukcje ITB dotyczące stosowania geowłókniny poliestrowej znajdują się w normie PN-EN 13252-2:2007. Norma ta określa wymagania dotyczące geowłókniny filtracyjnej, w tym jej właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne.

Instrukcje ITB dotyczące stosowania geowłókniny poliestrowej zalecają, aby geowłóknina spełniała następujące minimalnewymagania:

 • Gęstość – gęstość geowłókniny powinna wynosić co najmniej 100 g/m2.
 • Przepuszczalność hydrauliczna – przepuszczalność hydrauliczna geowłókniny powinna wynosić co najmniej 100 dm3/h/m2.
 • Wytrzymałość na rozciąganie – wytrzymałość na rozciąganie geowłókniny w kierunku podłużnym powinna wynosić co najmniej 20 kN/m.
 • Wytrzymałość na rozdarcie – wytrzymałość na rozdarcie geowłókniny w kierunku podłużnym powinna wynosić co najmniej 150 N/m.

Geowłóknina poliestrowa spełniająca te parametry zapewni odpowiednią ochronę i zwiększy trwałość konstrukcji.

Dodatkowo instrukcje zalecają, aby geowłóknina poliestrowa była układana w taki sposób, aby jej włókna były prostopadłe do kierunku przepływu wody. Geowłóknina powinna być układana w taki sposób, aby jej końce były zakładkane na siebie o co najmniej 20 cm. Geowłóknina powinna być układana w taki sposób, aby nie była naciągnięta.

Zastosowanie geowłókniny poliestrowej

 • Drenaż – geowłóknina zapobiega zatykaniu się drenaży, zapewniając prawidłowy odpływ wody.
 • Ochrona przed erozją – geowłóknina zapobiega spływaniu wody po powierzchni, zmniejszając ryzyko jej erozji.
 • Wzmocnienie gruntu – geowłóknina zwiększa spójność gruntu, poprawiając jego stabilność.
 • Separacja warstw gruntów – geowłóknina zapobiega przemieszaniu gruntów o różnych właściwościach.

Przykładowe miejsca stosowania geowłókniny poliestrowej

 • Drenaż pod fundamentami – geowłóknina jest stosowana w celu zapobiegania zatykaniu się drenaży pod fundamentami.
 • Ochrona skarp przed erozją – geowłóknina jest stosowana do ochrony skarp przed erozją.
 • Wzmocnienie nasypów – geowłóknina jest stosowana do wzmocnienia nasypów.
 • Oddzielenie gruntów – geowłóknina jest stosowana do oddzielenia gruntów niespoistych od spoistych.

Geowłóknina poliestrowa jest wykonana z włókien poliestrowych. Włókna poliestrowe są trwałe i odporne na rozciąganie. Geowłóknina poliestrowa jest dostępna w różnych grubościach i szerokościach. Dobór odpowiedniej geowłókniny poliestrowej zależy od konkretnego zastosowania.

Dostępne gramatury Geowłóknina PES

 

Szczegółowe zastosowania geowłókniny PES w zależności od gramatury:

 • 100 g/m2: Stosowana do filtracji wody, drenażu i ochrony przed chwastami - geowłóknina filtracyjna
 • 200 g/m2: Stosowana do separacji warstw gruntu, stabilizacji gruntu i ochrony przed erozją.
 • 300 g/m2: Stosowana do wzmacniania dróg i ścieżek, budowy skarp i zabezpieczenia zboczy
 • 400 g/m2: Stosowana do budowy dróg tymczasowych, zabezpieczenia nasypów i ochrony przed mrozem.
 • 500 g/m2: Stosowana do budowy dróg ekspresowych, lotnisk i innych obiektów o dużym natężeniu ruchu - geowłóknina separacyjna

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

m2
1 m2

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 333 33 77 33
handel(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

cena hurtowa i szybka dostawa ► zamówienie telefoniczne ► 814 608 814

Zapytaj o cenę

m2
1.00 m2
Igłowana geowłóknina poliestrowa

Igłowana geowłóknina PES do wielu zastosowań w różnych pracach ziemnych (separacja, ochrona mechaniczna, drenaż).

Podstawowe cechy

Producent: produkt polski
Symbol: TIM-NW-PP
Jednostka: m2
Minimalne zamówienie: 1 m2
Specjalizacja: utwardzanie placów pobudowa z geowłókniny drenaż separacja ochrona geomembrany PEHD

Grupa produktów: geowłóknina
Zastosowanie: stabilizacja gruntu, separacja, filtracja, ochrona

Sytuacje stosowania

 • wykonywanie warstwy ochronnej dla geomembran PEHD
 • osłona mat bentonitowych
 • ochrona świeżego betonu przed nadmiernym odparowywaniem i przemarzaniem w ziemie
 • separacja warstw podbudowy
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych
 • geowłóknina chłonno-ochronna
Kod QR produktu

Tagi:

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter