IRR INSTANT ROAD REPAIR masa asfaltowa do napraw ubytków

Wersja do druku Poleć znajomemu
naprawa asfaltu na zimno - gotowa do użycia mieszanka asfaltowa IRR - asfalt na zimno w wiadrach

Zimny asfalt to mieszanka asfalt na zimno IRR® to gotowa zaprawa asfaltowa. Asfalt na zimno IRR jest przeznaczony do natychmiastowych, trwałych napraw uszkodzeń nawierzchni asfaltowych na zimno. Mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania na zimno.

Produkt pozwala naprawić ubytki w bardzo krótkim czasie - po aplikacji i zagęszczeniu (ręcznie lub mechanicznie) można od razu otworzyć drogę dla ruchu kołowego.

Podstawowe cechy

Producent: produkt importowany
Symbol: IRR
Opakowanie: wiadro 30 kg (20 litrów)
Jednostka: kg
Specjalizacja: naprawa ubytków w asfalcie, naprawa asfaltu, łatanie dziur w jezdni

Grupa produktów: Snow Ninja, Road Ninja, masa asfaltowa na zimno, asfalt na zimno, mieszanka mineralno-asfaltowa, Asfalt na zimno
Rozwiązywane problemy: uszkodzenia i zniszczenia asfaltu, przełomy wiosenne, dziury w jezdniach
Zastosowanie: wypełnianie ubytków i naprawy, posadzki przemysłowe, naprawa asfaltu
Rozwiązania systemowe: naprawa asfaltu w zimie

Sytuacje stosowania

Obszary stosowania mieszanki asfalt na zimno IRR:

kod produktu

Tagi:

IRR - naprawa asfaltu na zimno

Kluczowe korzyści asfaltu na zimno IRR

 • Bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchnia jest gotowa do użytkowania.
 • Naprawy asfaltu można wykonywać w trudnych warunkach pogodowych, także w temperaturach ujemnych oraz podczas opadów.
 • Naprawa asfaltu przy użyciu prostych narzędzi ręcznych (nie potrzeba mechanicznych zagęszczarek, palników czy frezarek do asfaltu).
 • Asfalt na zimno w wiadrach to bezodpadowa naprawa ubytków - nadmiar IRR nadaje się do powtórnego wykorzystania (należy ponownie zamknąć go w szczelnym pojemniku).
 • Prosta metoda naprawy - o wiele prostsza od klasycznej metody naprawy z wykorzystaniem mieszanki gorącej - porównaj instrukcję D 05 03 17 - naprawy asfaltu na gorąco.
 • Rekomendowany produkt z grupy Road Ninja

  ROAD NINJA

Stosowanie Asfaltu na zimno w wiadrach (IRR) ma wiele korzyści, w tym:

 1. Brak konieczności podgrzewania - asfalt na zimno można stosować bez konieczności podgrzewania, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z ogrzewaniem.

 2. Szybkie tempo pracy - dzięki łatwej aplikacji i krótkiemu czasowi schnięcia, asfalt na zimno pozwala na szybkie tempo pracy i skrócenie czasu wyłączenia drogi z użytku.

 3. Redukcja kosztów - stosowanie asfaltu na zimno jest tańsze niż stosowanie asfaltu na gorąco, ponieważ nie wymaga podgrzewania. Ponadto, w przypadku napraw drogowych, można stosować mniejsze ilości materiału, co również pozwala na zmniejszenie kosztów.

 4. Ochrona środowiska - stosowanie asfaltu na zimno pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, które są emitowane podczas podgrzewania asfaltu na gorąco. Ponadto, asfalt na zimno jest bardziej przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania substancji chemicznych.

 5. Wielofunkcyjność - asfalt na zimno można stosować do różnych zastosowań, takich jak naprawy drobnych ubytków, krawężników, schodów, chodników, parkingów i innych powierzchni.

 


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Poradnik i film: Naprawa ubytków w asfalcie

Asfalt na zimno IRR® to gotowa do użycia zaprawa bitumiczna, masa bitumiczna na zimno, błyskawicznie likwidująca uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości, wielkości. Mieszanka IRR, to nietoksyczny asfalt na zimno, skuteczny środek na dziury w drodze.

Mieszanka asfaltowa IRR może być używana w każdych warunkach pogodowych w temperaturze od -45 °C do +60 °C, więc w odróżnieniu od metod konwencjonalnych można dokonywać trwałych napraw uszkodzonych nawierzchni zarówno w warunkach zimowych, jak i podczas upałów.

Masa asfaltowa na zimno IRR to gotowy materiał do:

 • łatania dziur na drógach asfaltowych i betonowych
 • naprawy autostrad asfaltowych i betonowych
 • napraw poinstalacyjnych
 • mocowania studzienek
 • naprawy przejazdów kolejowych i torowisk tramwajowych
 • naprawy mostów
 • naprawy nawierzchni parkingów asfaltowych i betonowych
 • naprawy wszelkich innych nawierzchni asfaltowych i betonowych

Potrzebne narzędzia

 • szczotka drogowa,
 • łopata,
 • ubijak ręczny lub płyta wibracyjna.

Instrukcja użytkowania asfaltu na zimno IRR

Naprawa ubytków za pomocą mieszanki IRR polega na:

 • Usunięciu zanieczyszczeń oraz stojącej wody z uszkodzonego miejsca.
 • Wypełnieniu ubytku masą IRR®.
 • Wyrównaniu prostym narzędziem, np. łopatą, grabiami.
 • Zagęszczeniu ubijakiem ręcznym lub mechanicznym.

Zaleca się układać produkt IRR w warstwami kilkucentymetrowych. Każdą kolejną warstwę układa się po zagęszczeniu warstwy niższej. Pozwala to uzyskać najlepsze efekty, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie korzystamy z płyty wibracyjnej.

W przypadku naprawy ubytku o znacznej głębokości naprawę można rozpocząć od wypełnienia dolnej części oraz brzegów uszkodzenia min. dwucentymetrową warstwą IRR, po czym materiałem o zbliżonych właściwościach w konstrukcji, np. kruszywem drogowym płukanym, a następnie wykonuje się wierzchnią warstwę o grubości  2 cm lub warstwy ścieralnej mieszanką IRR. Można też dolną część ubytku wypełnić betonem.

Mieszanka mineralno-bitumiczna IRR wykazuje bardzo dobrą przyczepność to asfaltu, betonu kamienia, stali, żeliwa oraz wszystkich materiałów stosowanych obecnie do układania nawierzchni komunikacyjnych.

Przed zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej IRR remontowane podłoże należy oczyścić z luźnych fragmentów nawierzchni, zanieczyszczeń oraz stojącej wody – podłoże nie musi być suche. Powierzchnie ubytku nie wymagają gruntowania ani podgrzewania. Po wypełnieniu ubytku mieszankę IRR urabia się do kształtu i głębkości otworu, co pozwala na dokładne jej rozłożenie we wszystkich nieregularnych częściach naprawianego uszkodzenia. Następnie mieszankę IRR należy zagęścić płytą wibracyjną w przypadku większych powierzchni lub ubijakiem ręcznym w przypadku mniejszych powierzchni lub powierzchni, na których nie jest możliwe zastosowanie zagęszczarki. Mieszankę IRR zagęszcza się do uzyskania stabilnej, nie wykazującej dogęszczania warstwy. Wypełnienie należy wykonać z naddatkiem około od 0,5 cm do 1,0 cm.

Górna powierzchnia zagęszczonej warstwy z mieszanki IRR powinna wystawać nad powierzchnię istniejącej nawierzchni do 3 mm.

Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno IRR można stosować w temperaturze otoczenia od – 45 °C do + 60 °C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowywania mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 10 °C.

IRR jest bezodpadowy - nadmiar masy można zebrać z powrotem do pojemnika (hermetycznie zamykane plastikowe wiadra) i  z powodzeniem użyć do następnej naprawy.

Po ułożeniu mieszanka jest elastyczna. Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po naprawie, przy czym obciążenie ruchem pojazdów nie ma wpływu na dojrzewanie mieszanki, a jest korzystne zwłaszcza w okresie dojrzewania mieszanki. Utwardzenie mieszanki IRR następuje po zagęszczeniu i odparowaniu lotnych składników.

Przy wykonywaniu napraw nawierzchni mieszankami na zimno należy postępować zgodnie z szczegółowymi zaleceniami producenta mieszanki.

Podczas wykonywania robót z zastosowaniem mieszanki IRR należy unikać kontaktu mieszanki ze skórą i oczami oraz nie wdychać oparów wydzielających się z produktu. Dopuszcza się stosowanie mieszanki IRR w pomieszczeniach zamkniętych przy zapewnieniu dobrej wentylacji wywiewnej.

Wydajność asfaltu na zimno IRR:

1 opakowanie 30kg asfaltu na zimno (około 20 l pojemności), pozwala na naprawę ok. 0,7 - 0,8 m2 przy warstwie grubości 2cm.

Opakowania

Mieszanka IRR jest pakowana w opakowania 30kg.

Przechowywanie

IRR należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 10°C.  IRR przechowywany w niższych temperaturach  nie traci swoich właściwości, lecz jest trudniejszy w obróbce bezpośrednio w trakcie naprawy. Czas przydatności IRR do użycia wynosi co najmniej 10 miesięcy, w zamkniętym wiaderku. Ze względu na to, że bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanka IRR powinna być urabialna, w okresie zimowym powinna być przechowywana przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze nie niższej niż 10 °C.

Transport
Transport mieszanki IRR może odbywać się dowolnym środkiem przewozowym przy zachowaniu warunków przechowywania oraz odrębnych przepisów dotyczących transportu.

Poradnik i film: Naprawa ubytków w asfalcie

szybka naprawa asfaltu na zimno - technologia IRR

"Asfalt na zimno" jest to sposób na ułożenie nawierzchni drogowej bez użycia gorącej masy asfaltowej. Metoda ta wykorzystuje specjalne emulsje asfaltowe, które są stabilne w niskiej temperaturze i mogą być stosowane bez podgrzewania.

W odróżnieniu od tradycyjnego asfaltu gorącego, asfalt na zimno wymaga znacznie mniejszej ilości energii do produkcji i użycia. Ponadto, użycie asfaltu na zimno jest bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ emulsje asfaltowe zawierają mniej substancji lotnych i emisji gazów cieplarnianych.

Jednakże, warto zwrócić uwagę, że asfalt na zimno może mieć nieco niższą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie czynników atmosferycznych niż tradycyjny asfalt gorący. Dlatego też, decyzja o wykorzystaniu asfaltu na zimno powinna być poprzedzona dokładną analizą warunków i wymagań dla danej nawierzchni drogowej.

Asfalt na zimno w wiadrach IRR (Innowacyjny Rozwiązania dla Ruchu) to rodzaj asfaltu, który jest stosowany w temperaturze otoczenia bez konieczności podgrzewania. Najczęściej stosuje się go do naprawy drobnych ubytków na nawierzchniach drogowych i chodnikach.

Sytuacje, w których stosuje się asfalt na zimno w wiadrach IRR, to między innymi:

 1. Naprawy drobnych ubytków na drogach i chodnikach - asfalt na zimno w wiadrach jest łatwy w użyciu i pozwala na szybką naprawę niewielkich uszkodzeń nawierzchni.

 2. Prace przy niskich temperaturach - stosowanie asfaltu na zimno pozwala na wykonywanie prac nawet przy niskich temperaturach, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym.

 3. Trudno dostępne miejsca - dzięki temu, że asfalt na zimno można łatwo przenosić i aplikować, jest on często stosowany w trudno dostępnych miejscach, takich jak krawężniki, ścieżki rowerowe czy parkingi.

 4. Szybka naprawa awarii - asfalt na zimno w wiadrach pozwala na szybką i skuteczną naprawę awarii na drodze, bez konieczności rozgrzewania mieszanki, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ naprawa asfaltu

 • Ile kosztuje naprawa asfaltu?

  Koszty naprawy asfaltu. Porównanie kosztów naprawy asfaltu zimno i na gorąco. W porównaniu uwzględniono koszty materiałów, koszty amortyzacji lub wypożyczenia maszyn i urządzeń, koszty pracy, koszty materiałów, ko...

  więcej
 • Jak naprawić asfalt na zimno?

  Określenie naprawa asfaltu na zimno oznacza, że cały proces naprawy ubytków odbywa się bez konieczności podgrzewania materiału naprawaczego. Faktycznie, dzięki grupie produktów więcej

 • Jak stosować asfalt na zimno w warunkach zimowych?

  Stosowanie asfaltu na zimno w warunkach zimowych jest możliwe w zakresie temperatur określonym przez producenta. Ze względów praktycznych, dostarczone wiadra lub worki materiału należy ogrzać do temperatury pokojowej przez ich użyciem - ułatwia to r...

  więcej
 • Co oznacza asfalt na zimno?

  Gotowe masy asfaltowe na zimno, tzw. asfalt na zimno, gotowe mieszanki bitumiczne to produkty przeznaczone do napraw powierzchni asfaltowych i betonowych.

  więcej
 • Niezbędna dokumentacja przetargowa na remont dróg powiatowych i gminnych

    Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które zawsze są wymagane w postępowaniu przetargowym dotyczącym remontu dróg: 1.  Aktualny  odpis  z  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  ...

  więcej
 • Mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych

  Mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych to rodzaj materiału stosowanego w budownictwie i inżynierii lądowej. Składa się ona z ciągłych włókien, które są wzmacniane mechanicznie za pomocą specjalnych technologii....

  więcej
 • Geosiatka

  Geosiatka to płaski geosyntety, o prostopadłym układzie pasm. Geosiatka tworzy oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie zaczepiania. Geosiatki produkowane są najczęściej z polipropylenu, polietylenu, p...

  więcej
 • Siatka drogowa pod warstwę ścieralną

  Siatka drogowa pod warstwę ścieralną to element konstrukcyjny nawierzchni bitumicznych, który służy wzmocnieniu nawierzchni i zapobieganiu jej pękaniu. Siatka wykonana jest z tworzywa sztucznego lub metalu i jest układana na warstwie podbudowy lu...

  więcej
 • Układanie geosiatki drogowej

  Aby uniknąć uszkodzenia rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu należy przygotować odpowiednio dużą powierzchnię. Poszczególne typy geosiatki, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Je...

  więcej
 • Zapobieganie i naprawa pęknięć nawierzchni asfaltowych

  Zapobieganie i naprawa pęknięć nawierzchni asfaltowych można przeprowadzać przy użyciu różnych metod. Oto kilka popularnych metod stosowanych w zapobieganiu i naprawie pęknięć nawierzchni asfaltowych:

  więcej
 • Naprawa asfaltu: na zimno czy na gorąco?

  Zasadniczo można stosować dwie różne metody naprawy dziur, chociaż czasami ludzie mogą się mylić w związku z tymi różnymi typami. Gdy pojawi się wybój, należy go załatać. Krosowanie oznacza, że należy wypełnić dziurę. Chociaż jest t...

  więcej
 • Co to jest siatka do uciąglenia nawierzchni?

  Siatka do uciąglenia nawierzchni, zwana także siatką do asfaltu, to specjalna siatka wykonana z poliestru lub innych materiałów, która służy do wzmacniania nawierzchni drogowych, chodników, parkingów, płyt betonowych i innych...

  więcej
 • Asfalt na zimno IRR - co to jest i jak go stosować?

  Jak używać asfaltu na zimno IRR do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i wybierz najlepszy produkt do Twoich potrzeb. W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposobów na naprawę i utrzymanie nawierz...

  więcej
 • Profesjonalny asfalt na zimno IRR do naprawy nawierzchni asfaltowych

  Asfalt na zimno IRR to materiał, który został opracowany z myślą o prostocie i wygodzie w użyciu. Produkt ten składa się z mieszaniny kruszywa mineralnego oraz żywicy, co zapewnia doskonałą przyczepność oraz trwałość. Asfalt na zimno IRR jest w 1...

  więcej
 • Naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych

  Nawierzchnie asfaltowe są bardzo popularne w budownictwie drogowym i stanowią podstawowy element dróg, parkingów, lotnisk i innych miejsc publicznych. Jednak z czasem mogą ulegać zużyciu i uszkodzeniom, takim jak pęknięcia, wgniecenia i ubytk...

  więcej
 •  1  2  3  4  5  6  7  Następne » 

Cena brutto:

6,14 PLN za kg
kg
30.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 333 33 77 33
handel(at)technologie-budowlane.com

Naprawa ubytków w asfalcie na zimno - metoda IRR

W jaki sposób skutecznie naprawić drogę? Jak załatać pojawiające się na drodze dziury? Poniżej przedstawiamy skuteczny sposób naprawy asfaltu na zimno, który w porównaniu do tradycyjnych form naprawiania jest szybszy i łatwiejsz...

więcej

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 5

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter