MAXEPOX FLEX

Wersja do druku Poleć znajomemu
epoksydowa powłoka ochronna

Wodoodporne wysoko elastyczne zabezpieczenie epoksydowe zbiorników i posadzek

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0091
Opakowanie: opakowania 10 i 20 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 70 kg
Minimalne zamówienie: 10 kg
Specjalizacja: izolacja zbiorników na wodę pitną, ochrona zbiorników na oczyszczalniach ścieków,

Grupa produktów: taśmy uszczelniające do fundamentów, powłoka ochronna do betonu
Rozwiązywane problemy: uszkodzenia izolacji fundamentów, uszkodzenia betonu, wykruszenia żelbetu, rysy w betonie, pęknięcia betonu, przecieki zbiorników na wodę pitną, przecieki między kręgami studni, podsiąkanie wody w murach, brak izolacji fundamentu
Zastosowanie: uszczelnianie zbiorników betonowych

Sytuacje stosowania

kod produktu

Tagi:

 • wysoka elastycznośc i odporność na pękanie
 • mostkowanie rys i pęknieć
 • dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odporny na wahania temperatur
 • bezpieczny w nakładaniu - środek bezrozpuszczalnikowy i niepalny

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXEPOX FLEX jest dwuskładnikowym, bez rozpuszczalnikowym, elastycznym i wodoodpornym materiałem, opartym na bazie żywicy epoksydowej, dostosowanym do aplikacji na powierzchnie betonowe i metalowe.

ZASTOSOWANIE

 • Wodoodporna i ochronna powłoka na zbiorniki wody pitnej.
 • Wodoodporne i chemicznie odporne zabezpieczenie dla powierzchni betonowych, metalowych dla prac podziemnych, fundamentów, wierz chłodniczych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, itp.
 • Jako elastyczna zaprawa oparta na żywicy epoksydowej do pokryć posadzkowych płyt betonowych w garażowych, hurtowniach, centrach sportowych, itp.
 • Izolacjo - nawierzchnia na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele, na podłożach betonowych i stalowych, które mogą być obciążone ruchem pieszym, rowerowym oraz lekkim ruchem kołowym
 • Wodoodporna powłoka dla konstrukcji betonowych poddanych przemieszczeniom.
 • Zabezpieczenie posadzek przemysłowych przed związkami chemicznymi.

ZALETY

 • Wysoka elastyczność i parametry mechaniczne, odporność na odkształcenia termiczne podkładu.
 • Bardzo dobra zdolność mostkowania spękań, rys.
 • Wysoka odporność na ścieranie i eksploatację.
 • Doskonała przyczepność do betonu i powierzchni metalowych.
 • Bardzo bobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasad, siarczany, itp.
 • Nietoksyczny, bez rozpuszczalnikowy, niepalny. Dostosowany do kontaktu z wodą pitną.

INSTRUKCJA APLIKACJA

Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe ma być zwarte i mocne, całkowicie czyste, pozbawione pyłów i pozostałości olejów, lekko chropowate. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone z rdzy, przez śrutowanie lub piaskowanie, oraz odtłuszczone.

Na porowate powierzchnie zaleca się zastosowanie warstwy gruntującej MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, której zużycie waha się między 200-300 g/m2.

Przygotowanie materiału

MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach. Utwardzacz, komponent B, wlewa się do żywicy, komponent A. W celu zapewnienia poprawnej reakcji dwóch komponentów należy dodać całość komponentu B do żywicy, komponent A.

Mieszanie może być przeprowadzane ręcznie lub przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej, do osiągnięcia jednolitej mieszanki pod względem koloru i wyglądu. Należy unikać napowietrzania mieszanki podczas mieszania produktów.

Jeżeli wymagane jest przygotowanie zaprawy żywicznej, zaleca się wlanie lepiszcza do czystego pojemnika i dodanie suchego kruszywa kwarcowego, starannie mieszać aż do uzyskania jednolitego wyglądu mieszanki. DRIZORO może dostarczyć rozważone, wysokiej jakości kruszywo. Stosunek składników zaprawy: ilość kruszywa zależy od jego granulacji i pożądanej urabialności mieszanki. Zalecany przedział uziarnienia kruszywa oraz proporcje składników kruszywo:lepiszcz:

- dla zaprawy samorozlewnej :0,2÷0,8 mm, w stosunku wagowym 1:1,

- dla zaprawy plastycznej: 0,2÷0,8 mm, w stosunku wagowym 4:1.

Dobór uziarnienia kruszywa zależy od pożądanej faktury wyprawy.

Aplikacja

Jako powłoka: MAXEPOX FLEX należy nakładać przy użyciu pędzla lub wałka, w dwóch następujących po sobie warstwach, w odstępie czasu między warstwami od 3 do 24godz.

Można dodać do MAXEPOX FLEX 5% MAXEPOX SOLVENT w celu poprawy lepkości.

Jako zaprawa żywiczna: Nakładana przy użyciu pacy do żądanej grubości. Podłoża porowate zagruntować środkiem MAXPRIMER.

Po 24 godz., na zaprawie żywicznej, można wykonać warstwę wierzchnią przy użyciu MAXEPOX FLEX lub innej epoksydowej, lub poliuretanowej powłoki DRIZORO.

Temperatura aplikacji

Idealna temperatura aplikacji powinna zawierać się w przedziale od 8oC do 30oC.

Czyszczenie

Narzędzia i oprzyrządowanie należy wyczyścić, przy użyciu MAXEPOX SOLVENT, zaraz po zakończeniu pracy. Stwardniały produkt można tylko usunąć mechanicznie.

ZUŻYCIE

Jako powłoka: Zakłada się zużycie między 0,6-0,7 kg/m2 przy grubości powłoki 350-400μm, w dwóch warstwach.

Jako powłoka z posypką piaskową: Zakłada się zużycie między 0,8-0,9 kg/m2 przy grubości powłoki 1-2 mm, w dwóch warstwach. Zużycie kruszywa 1,25kg/m2.

Jako izolacjo-nawierzchnia na chodniki

Na 1 mm grubości izolacjo-nawierzchni 0,5 kg żywicy MAXEPOX FLEX. Dodatkowo warstwa zamykająca wykonana z żywicy epoksydowej MAXEPOX FLEX 0,3 ÷ 0,4 kg/m2

PAKOWANIE

MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach 10 i 20 kg w kolorach: szarym lub transparentnym oraz 20 kg w kolorze transparentnym

PRZECHOWYWANIE

Sześć miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania od 5oC do 30oC. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

BHP

MAXEPOX FLEX jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Do mieszania i nakładania materiału, należy ubrać rękawice gumowe i okulary ochronne. Jeżeli materiał dostanie się do oczu, spłukać czystą wodą, nie trzeć oczu i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, zmyć produkt dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wymuszać wymiotów.

Na życzenie dostępna jest karta bezpieczeństwa dla produktu MAXEPOX FLEX. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
10.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

 • PUDER-EX - tamowanie wycieków wody

  Zaprawa hydrauliczna do tamowania wycieków wody. Tamuje wy...

 • MAXPLUG

  Zaprawa hydrauliczna MAXPLUG to szybkowiążący cement hydraul...

 • MAXPLUG 5 kg

  MAXPLUG - szybkowiążący cement hydrauliczny - opakowanie: wiadro ...

 • MAXSEAL SUPER

  Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do beto...

 • MAXSEAL FLEX

  Elastyczny szlam uszczelniający MAXSEAL FLEX to mineralne us...

 • MAXBETON

  MAXBETON to szybkowiążąca, bezskurczowa zaprawa hydrauliczna, cem...

 • VOLTEX - bentonitowa mata izolacyjna

  Bentonitowa hydroizolacyjna mata budowlana VOLTEX to pionowa i po...

 • MAXEPOX TAR

  Epoksydowo - smołowa powłoka do zabezpieczenia powierzchni betono...

 • LEAKMASTER LV-1

  LEAKMASTER to płynna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci. Pęczn...

 • MAXFLEX 100 LM

  Uszczelniacz elastyczny MAXFLEX 100 LM to elastyczny jednoskładni...

 • MAXELASTIC PUR

  Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni,...

 • MAXEPOX TAR F

  Chemoodporna hydroizolacja. Wodoodporna powłoka epoksydowo - smoł...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter