Siatka do nawierzchni bitumicznych GLASSTAR 50/50

Wersja do druku Poleć znajomemu
siatka z włókna szklanego pod asfalt

Glasstar to siatka z włókien szklanych i geokompozyt do stosowania pod warstwami lub między warstwami asfaltowymi, do nawierzchni bitumicznych. Wzmacniająca siatka pod asfalt przystosowana do układania pod gorącą mieszankę asfaltową.

Podstawowe cechy

Producent: produkt importowany
Symbol: GLASSTAR
Opakowanie: 1x100 albo 2 x 100 m
Jednostka: m2
Cena hurtowa ponad: 500 m2
Specjalizacja: wzmacnianie nawierzchni asfaltowej, zbrojenie asfaltu, budowa placów i dróg asfaltowych

Grupa produktów: siatka szklana do asfaltu
Rozwiązywane problemy: koleinowanie dróg i parkingów
Zastosowanie: zbrojenie warstw bitumicznych

Sytuacje stosowania

 • zbrojenie asfaltu
 • budowa dróg asfaltowych
 • wykonywanie placów namewrowych i podjazdów z mas bitumicznych
 • zwiększanie nośności dróg
Kod QR produktu
 • wysoka jakośc materiału
 • polepszenie jakości nawierzchni
 • odporność na wysoką temperaturę sprawia że można go stosowawć na zimne i gorące mieszanki asfaltowe
 • możliwość docinania na różne szerokości (zazwyczaj 1 lub 2 m)

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Geosiatka GLASSTAR uformowana jest z włókien szklanych tworzących płaskie nici. Nici wzdłużne i poprzeczne przeplatane w węzłach tworzą oczka siatki o wymiarach 25,4mm x 25,4mm. Węzły nie są sztywne, a sposób przeplatania umożliwia przesuwanie nici.

Geosiatka GLASSTAR jest impregnowana polimeroasfaltem (powleczenie czarne). Impregnację stosuje się w celu zespolenia delikatnych włókien szklanych w wiązkę, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi od niedużych sił, ochrony przed działaniem substancji chemicznych oraz polepszenia przyczepności geosiatek GLASSTAR do starych i nowych warstw asfaltowych.

Geokompozyt GLASSTAR składa się z geosiatki GLASSTAR zespolonej z geowłókniną polipropylenową przy pomocy kleju. Geowłókniną może być zespolona w dwóch wariantach: jedno- lub dwustronnie z geosiatka GLASSTAR. Wariant z jednostronnym zespoleniem oznaczony jest symbolem „+ PP", a wariant z dwustronnym zespoleniem „+ 2PP".

Warstwy asfaltowe, między którymi wbudowano geosyntetyki GLASSTAR, można frezować.

Geosyntetyki GLASSTAR stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta są odporne na czynniki środowiskowe występujące w konstrukcji dróg i innych obiektów o charakterze komunikacyjnym, w ilościach i stężeniu typowym dla tych obiektów.

Symbol surowiec rolki  
Geosyntetyki GLASSTAR do nawierzchni bitumicznych
Siatka 50/50 włókno szklane 1,0 - 4,0  
Kompozyt 50/50W2 włókno szklane + PP 1,0 - 4,0  
Siatka 120/120 włókno szklane 1,0 - 4,0  
Kompozyt 120/120W2 włókno szklane + PP 1,0 - 4,0  ZASTOSOWANIE


Geosyntetyki GLASSTAR przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych lotnisk, autostrad, dróg i ulic wszystkich kategorii oraz chodników.
Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, na całej szerokości jezdni, na samym poszerzeniu bądź w miejscu spodziewanej propagacji spękań.

Zaleca się stosowanie geosyntetyków GLASSTAR pod lub między warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Nie należy układać geosyntetyków GLASSTAR na podłożu niezwiązanym. Szczegółowe zalecenia odnośnie stosowania geosyntetyków podane są w „Zaleceniach stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych", IBDiM, 2004 r.

Powleczone asfaltem nici geosiatki GLASSTAR są odporne na działanie temperatury do +240 °C, co wynika z temperatury zapłonu substancji użytych do powleczenia.

Warunki stosowania

Wszelkie prace związane ze stosowaniem geosyntetyków GLASSTAR należy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy suchym podłożu i temperaturze powietrza co najmniej +5 °C. W zakres tych prac wchodzi: przygotowanie podłoża, ułożenie i przyklejenie geosyntetyków do podłoża oraz ułożenie na nich kolejnej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Rozkładanie geosyntetyków GLASSTAR odbywa się po uprzednim równomiernym skropieniu podłoża lepiszczem asfaltowym zgodnie z warunkami podanymi w PN-S-96025:2000, p. 3.2. Ilość czystego asfaltu, bądź asfaltu wytrąconego z emulsji asfaltowej użyta do skropienia, w zależności od stanu podłoża, powinna wynosić dla geosiatki GLASSTAR od 0,1 kg/m2 do 0,3 kg/m2, a dla geokompozytu GLASSTAR od 0,8 kg/m2 do 1,5 kg/m2. Skropienie podłoża należy wykonać na szerokości układanego pasa warstwy konstrukcyjnej z naddatkiem ok. 20 cm. Do skropienia zaleca się stosować asfalt modyfikowany polimerami dozowany „na gorąco" lub w postaci emulsji asfaltowej.

Rolki geosyntetyków GLASSTAR rozwijane są na skropionym podłożu zgodnie z kierunkiem i zwrotem układania warstwy asfaltowej. Układanie można rozpocząć po przeschnięciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejąca. Układanie wykonuje się ręcznie lub mechanicznie. W przypadku układania ręcznego geosyntetyków GLASSTAR należy je docisnąć, np. jednokrotnym przejazdem walca stalowego gładkiego, natomiast przy układaniu mechanicznym nie jest to wymagane. Początek rozwijanego geosyntetyku zaleca się przymocować do podłoża (przybić kołkami lub gwoździami). W czasie układania okresowo wyrównuje się powierzchnię geosyntetyku przez naciągnięcie i ewentualne przymocowanie jej krawędzi do podłoża co ok. 1 m - 2 m. Przy rozwijaniu rolek nie należy dopuścić do tworzenia się fałd, fal, itp.

W przypadku ich wystąpienia, a także w przypadku rozkładania na łukach poziomych i innych zakrzywieniach kierunku układania, należy w tych miejscach przeciąć pasmo geosyntetyku, wyrównać jego powierzchnię i dodatkowo przymocować go do podłoża. Na tak przygotowany geosyntetyk układa się warstwę asfaltową.

Połączenia wzdłużne i poprzeczne pasm geosyntetyków GLASSTAR wykonuje się na zakład o szerokości od 10 cm do 15 cm. W przypadku geokompozytu GLASSTAR w miejscu zakładu należy zastosować dodatkowe skropienie w ilości około 0,5 kg/m2.

Geosyntetyki GLASSTAR układane miejscowo (nad rysami, szwami bocznymi itp.) muszą wystawać poza skraj rysy co najmniej 75 cm, w celu zakotwienia geosyntetyku między warstwami asfaltowymi.

Rozłożone geosyntetyki GLASSTAR powinny być przykryte warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej tego samego dnia, pod warunkiem zachowania wymagań odnośnie warunków pogodowych. Minimalna grubość nakładki z warstw asfaltowych układanych na geosiatce GLASSTAR wynosi 4 cm, natomiast na geokompozycie GLASSTAR - 8 cm.

Szczegóły konstrukcyjne dotyczące geosyntetyków GLASSTAR, takie jak umiejscowienie ich w konstrukcji nawierzchni, długość zakotwienia, liczba i grubość warstw przykrywających, powinny być zaprojektowane indywidualnie, stosownie do funkcji, jaką mają spełniać w nawierzchni.

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania geosyntetyków GLASSTAR powinny być zawarte w wytycznych producenta lub jego krajowego przedstawiciela. Informacje o stosowaniu geosyntetyków podane są w „Zaleceniach stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych", IBDiM, 2004 r.Geosiatka GLASSTAR powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2.

glasstar_geosiatka_parametry.gif
Geokompozyt GLASSTAR powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3.

glasstar_geokompozyt_parametry.gif

 

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

m2
100.00 m2

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 177788566
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter