MAXRITE HT

Wersja do druku Poleć znajomemu
grubowarstwowa zaprawa naprawcza - do 10 cm grubości w jednym cyklu roboczym

Grubowarstwowa zaprawa naprawcza do napraw strukturalnych klasy R3, do nakładania  w warstwach do 10 cm grubości. Zaprawa do naprawiania betonu strukturalnego narażonego na kontakt z agresywnym środowiskiem zewnętrznym.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Opakowanie: worek 25 kg
Jednostka: kg
Specjalizacja: naprawa ubytków w betonie do 10 cm w jednej warstwie, odbudowa uszkodzeń na oczyszczalniach ścieków, ochrona betonu i zbrojenia przed agresywnym środowiskiem

Grupa produktów: zaprawa naprawcza
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne, naprawa żelbetu i betonu, naprawa i renowacja posadzek betonowych

Sytuacje stosowania

 • naprawa dużych i głębokich ubyktów betonu - naprawa do 10 cm w jednej warstwie
 • naprawa wykruszeń żelbetu
 • naprawa otuliny prętów zbrojeniowych - zaprawa zawiera inhibitory korozji
 • odnawianie powierzchni betonu zniszczonego przez proces karbonatyzacji
 • odbudowa uszkodzeń betonu wywołanych przez działanie agresywnego środowiska (oczyszczalnie, zbiorniki osadnikowe itp)
 • odnawianie obiektów, które mają kontakt z solami, siarczanami innymi związkami agresywnymi
Kod QR produktu

Tagi:

 • oszczędność czasu - szybka reprofilacja żelbetu - do 10 cm grubości przy jednokrotnej aplikacji
 • duża odporność chemiczna
 • produkt dostosowany do stałego kontaktu z wodą
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • zawiera inhibitory antykorozyjne chroniące zbrojenie
 • produkt jednoskładnikowy - prosty w przygotowaniu

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE HT to jednoskładnikowa zaprawa naprawcza z inhibitorami antykorozyjnymi, oparta na cemencie, modyfikowana polimerami i mikrosilikatami, wzmacniana włóknami. Przeznaczona jest szczególnie do naprawiania betonu strukturalnego narażonego na kontakt z agresywnym środowiskiem zewnętrznym. Zapewnia dodatkowe zabezpieczenie stali zbrojeniowej. Długi czas zdatności do użycia materiału i jego doskonała tiksotropia pozwala wykonywać naprawy strukturalne betonu na powierzchniach pionowych i nakładać warstwy do 10 cm grubości bez użycia szalunków. Zaprawa ta może być aplikowana ręcznie lub metodą natryskową na mokro.

ZASTOSOWANIE

 • Konserwacja powierzchni przemysłowych uszkodzonych przez agresywne środowisko, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie atmosferyczne itp.;
 • Naprawy strukturalne betonu ze skorodowanym zbrojeniem: w środowisku morskim, na mostach, w portach, tamach itp.;
 • Naprawa konstrukcji betonowych dotkniętych procesem karbonatyzacji;
 • Naprawa betonu uszkodzonego przez sole odladzające, cykle zamrażania/odmrażania, uderzenia mechaniczne itp.;
 • Naprawa betonu uszkodzonego na skutek wielokrotnych obciążeń;
 • Naprawa betonowych elementów prefabrykowanych.

ZALETY

 • Inhibitory antykorozyjne zapobiegają korozji wywołanej przez chlorki i inne agresywne środki korozyjne, znacząco wydłużające żywotność danej struktury.
 • Aplikacja warstwowa z reakcją tiksotropową, grubość warstwy do 100 mm, zakończenie pracy w czasie jednej operacji .
 • Ze względu na dużą przyczepność do betonu i prętów zbrojeniowych, naprężenia przenoszone są na naprawianą konstrukcję.
 • Zaprawa jednoskładnikowa, którą miesza się jedynie z wodą.
 • Zaprawa wodoodporna, chroni w ten sposób przed korozją prętów zbrojeniowych i uszkodzeniami spowodowanymi przez cykle zamarzania – odmarzania.
 • Wysokie parametry mechaniczne, odporność na uderzenia zapewniają długotrwałość napraw.
 • Dobra odporność chemiczna na czynniki agresywne np.: siarczany, sole itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa. Naprawiane miejsca należy odpowiednio wyprofilować. Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania :

 • Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
 • Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
 • Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
 • Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcji, uzyskując minimalną grubość warstwy 5 mm .
 • Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
 • Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
 • Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
 • Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza mechanicznymi, dopuszczalne są także inne metody np. termiczne i chemiczne.
 • Oczyścić zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotką.
 • Jeżeli otulina zbrojenia ma grubość mniejszą niż 2 cm, zaleca się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem MAXREST PASSIVE.
 • Przed wykonaniem naprawy zmyć podłoże wodą pod ciśnieniem.

Mieszanie.

MAXRITE -HT miesza się jedynie z czystą wodą, wolną od jakichkolwiek zanieczyszczeń – ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.). Dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy na 25 kg worek lub wiadro MAXRITE -HT potrzeba ok. 4,25-4,75 l wody (18% ± 1%). W aplikacjach z użyciem pompy lub przy metodzie natryskowej ilość wody można zwiększyć do 5,25 l na worek. Podane liczby mają wartość jedynie orientacyjną i winny być weryfikowane w zależności od pożądanej konsystencji i warunków zewnętrznych panujących na miejscu robót.

Aplikacja.

Aby uzyskać optymalne związanie zaprawy, przygotować zaczyn składający się z 5 jednostek MAXRITE - HT i 1 jednostki wody – całość starannie rozmieszać do pojawienia się jednorodnej substancji pozbawionej grudek. Szczotką typu MAXBRUSH zaczyn nałożyć na powierzchnię przeznaczoną do naprawy oraz na pręty zbrojeniowe, wypełniając wszelkie ubytki i pory. Następnie, póki zaczyn jest jeszcze świeży, nałożyć MAXRITE - HT o konsystencji zaprawy naprawczej – w warstwach o grubości 5-100 mm . Szczególną uwagę zwrócić na staranne wciskanie zaprawy kielnią, co zapobiega pozostawieniu powietrza we wgłębieniach. Ostatniej warstwie nadać pożądane wykończenie jeszcze przed zakończeniem wiązania. Po sfinalizowaniu prac zaprawę można pokryć powłoką cementową MAXSEAL lub MAXSEAL FLEX , względnie akrylową MAXSHEEN, które są dostępne w szerokiej gamie kolorów.

Warunki aplikacji.

Nie stosować, jeśli w ciągu 24 h od aplikacji spodziewany jest deszcz lub spadek temperatury poniżej 5ºC.

Dojrzewanie.

Przez co najmniej 24 h po aplikacji zaprawie zapewnić wystarczającą ilość wilgoci albo przez spryskiwanie jej wodą, albo przez nakładanie plandek. Można też stosować dobrej jakości środek wspomagający dojrzewanie typu MAXCURE. Działania wspomagające dojrzewanie podejmować przede wszystkim w sytuacji wysokich temperatur, wiatru oraz niskiej wilgotności.

Czyszczenie.

Narzędzia i sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Kiedy zaprawa stwardnieje, można ją usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Szacunkowe zużycie MAXRITE - HT wynosi ok. 1,85 kg/m² powierzchni dla warstwy o grubości 1 mm.
Z jednego 25 kg worka produktu uzyskuje się zaprawę zajmującą ok. 13,75 l objętości (0,54 l/kg produktu).

Grubość warstwy minimalna / maksymalna (mm) 5 / 100
Czas wiązania w temp. 20ºC początkowy / końcowy (h) 5 / 8
Ciężar właściwy proszku (kg/m³) 1,28 ± 0,1
Woda do mieszania w proporcji wagowej (%) 18 ± 1

WAŻNE WSKAZANIA

Jeśli podkład z zaczynu wysechł lub poprzednia warstwa jest całkiem sucha, przed rozpoczęciem dalszych prac nałożyć nową warstwę o konsystencji zaczynu.
Do przygotowania nowej porcji MAXRITE - HT nie wykorzystywać pozostałości z poprzedniej.
Mieszania nie przeprowadzać wiertarkami o wysokich obrotach ani też nadmiernie go nie przedłużać.
W czasie aplikacji nie nakładać warstwy grubszej niż zalecana.
Podczas mieszania nie przekraczać zalecanej ilości wody.
Czas wiązania podaje się dla 20ºC: wyższe temperatury powodują jego skrócenie, a niższe jego wydłużenie.
W przypadku aplikacji nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym zwrócić się do działu technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE

MAXRITE - HT dostarcza się w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed mrozem i wilgocią.

BHP

MAXRITE - HT jest materiałem nietoksycznym, niemniej jego składniki posiadają właściwości podrażniające. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas stosowania nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań po nim należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
25.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Naprawa konstrukcji betonowych, Zaprawy murarskie, Naprawa betonu

Inni kupowali

 • MAXREPAIR INJECTION

  Płynna zaprawa absorbująca skurcze podłoża, modyfikowana polimera...

 • MAXRITE 500 i 700

  Maxrite 500 to podstawowy produkt do napraw konstrukcji betonowyc...

 • MAXREST

  Bezskurczowa szybkowiążąca zaprawa do napraw powierzchni betonowy...

 • MAXFLOW

  MAXFLOW to profesjonalna zaprawa sampoziomująca do napraw betonu,...

 • MAXSEAL FLEX

  MAXSEAL FLEX to mineralne uszczelnienie obiektów hydrotech...

 • MAXRITE INJECTION

  płynna zaprawa do stabilizacji i osadzania maszyn, a także do kot...

 • MAXFLOW 500

  Zaprawa samowyrównująca o wysokiej odporności na ścieranie do nap...

 • MAXFLOOR CEM

  Samopoziomująca zaprawa epoksydowo - cementowa...

 • MAXMORTER F

  MAXMORTER F to szybkosprawna zaprawa PCC, niskoskurczowa do napra...

 • MAXREST PASSIVE

  MAXREST PASSIVE to profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne prę...

 • MAXQUICK

  Farba cementowa do powierzchni betonowych wewnętrznych i zewnętrz...

 • MAXFLEX 900

  MAXFLEX 900 to dwuskładnikowy materiał uszczelniający do betonu, ...

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter