MAXREPAIR INJECTION

Wersja do druku Poleć znajomemu
płynna zaprawa do podlewek, do wypełniania przestrzeni w betonie
modyfikowana zaprawa cementowa do iniekcji, płynna podlewka do betonu

Zaprawa zalewowa, płynna zaprawa absorbująca skurcze podłoża, modyfikowana polimerami o średniej wytrzymałości i wysokiej przyczepności

Podstawowe cechy

Sytuacje stosowania

kod produktu
 • zaprawa o świetnej przyczepności do betonu, zbrojenia i powierzchni metalicznych
 • wypełnienie odporne na ekstremalne różnice temperatur
 • materiał naprawczy, który znosi wielokrotne obciążenia
 • iniekcja odporna na wodę, oleje i tłuszcze.
 • Maxrepair jest ognioodporny i nietoksyczny.
 • zaprawa absorbuje skurcze podłoża i jest nieznacznie rozciągliwy.
 • zaprawa bezchlorkowa, nie powoduje korozji na powierzchniach metalowych, nie zawiera cząstek metalicznych.
 • charakteryzuje się doskonałą płynnością i zdolnością samopoziomowania, pozwala na aplikację przez iniekcję i przez wylewanie.
 • podczas mieszania nie wytrąca się i nie wypływa z mieszaniny.

a dodatkowo:

 • bardzo dobra urabialność
 • bardzo wysoka wytrzymałość
 • duża odporność na różnego rodzaju związki chemiczne
 • duża przyczepność do betonu i metalu
 • ma właściwości samopoziomujące
 • można go aplikować przez wlewanie lub iniekcję

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXREPAIR INJECTION to jednoskładnikowa zaprawa płynna absorbująca skurcze podłoża, utworzona z cementu i kruszyw mineralnych, modyfikowana polimerami, o świetnej przyczepności i średnich parametrach wytrzymałościowych. Produkt nie zawiera chlorków ani cząstek metalicznych. Dostarczany jest w postaci proszku gotowego do użycia bezpośrednio po zmieszaniu z wodą.

ZASTOSOWANIE

 • Naprawy strukturalne i wzmacnianie konstrukcji betonowych.
 • Jako obciążenie nośne między betonem a konstrukcjami metalicznymi ze względu na swą świetną przyczepność.
 • Wypełnienie podstaw stalowych filarów.
 • Kotwienie filarów w konstrukcjach z betonu prefabrykowanego.
 • Podparcie belek na mostach.
 • Kotwienie śrub, lin itp.
 • Wypełnienie fundamentów pod maszyny między betonem a stalowymi płytami.
 • Naprawa złączy w posadzkach.

ZALETY

 • Świetna przyczepność do betonu, zbrojenia i powierzchni metalicznych.
 • Po związaniu produkt odporny na ekstremalne różnice temperatur.
 • Znosi wielokrotne obciążenia.
 • Jest odporny na wodę, oleje i tłuszcze.
 • Jest ognioodporny i nietoksyczny.
 • Absorbuje skurcze podłoża i jest nieznacznie rozciągliwy.
 • Jest wolny od chlorków, nie powoduje korozji na powierzchniach metalowych, nie zawiera cząstek metalicznych.
 • Charakteryzuje się doskonałą płynnością i zdolnością samopoziomowania, pozwala na aplikację przez iniekcję i przez wylewanie.
 • Podczas mieszania nie wytrąca się i nie wypływa z mieszaniny.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia winna być strukturalnie wytrzymała i czysta, wolna od pyłu, powłok, oleju i tłuszczu. Dla uzyskania najlepszej przyczepności oczyścić ją piaskowaniem lub inną podobną metodą. Luźne, niezwiązane cząstki usunąć sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię betonu nasycić wodą, nie pozostawiając jednak stojącej wody.

Mieszanie.

MAXREPAIR INJECTION wlać do czystego wiadra zawierającego pewną ilość wody i zacząć mieszanie. Zależnie od pożądanej konsystencji mieszanki na 25 kg worek produktu stosuje się 3,5-4 l wody, co proporcjonalnie stanowi około 14-16% wagi MAXREPAIR INJECTION. Mieszanie najlepiej wykonywać mechanicznie z użyciem mieszadła wolnoobrotowego przez około 3-4 minuty. Uważać, by w mieszance nie pojawiły się pęcherzyki powietrzne. Można też użyć betoniarki. Mieszanie ręczne odpowiednio przedłużyć, aż do całkowitego zaniknięcia grudek. Materiał nakładać zaraz po zmieszaniu, bo jego płynność trwa 15-20 minut w temperaturze 20°C.

Przy wypełnianiu objętości przekraczających 0,1 m³ i głębszych niż 4 cm do każdego 25 kg worka MAXREPAIR INJECTION należy dodać 8 kg suchego i czystego piasku o uziarnieniu 3-5 mm. Zależnie od pożądanej konsystencji każdy worek produktu zmieszać z 3,25-3,5 l wody, uważając jednak, by nie doszło do wytrącania się wody wskutek jej nadmiaru.

Nakładanie.

W razie potrzeby nakładanie materiału można wspomóc stosując małe dodatki formierskie wokół powierzchni przeznaczonych do pokrycia. MAXREPAIR INJECTION aplikuje się poprzez niskociśnieniowe pompowanie lub po prostu wylewaniem grawitacyjnym wprost ze zbiornika, w którym przeprowadzono mieszanie. Produkt rozprowadzać nieprzerwanie w jednym kierunku, co zapobiegnie powstaniu „zimnych złączy” i obniży do minimum możliwość uwięzienia pod wylewką powietrza. W razie konieczności zastosowanie ręcznego ubijaka dopomaga wypełnić przestrzeń roboczą podłoża, trzeba jednak uważać, by nadmierne drgania nie spowodowały rozwarstwienia mieszanki i powstania pęcherzyków powietrznych. Warunki aplikacji. Idealna temperatura aplikacyjna to przedział między 10°C a 25°C. Produktu nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub powierzchni do pokrycia spada poniżej 5°C oraz gdy taka spodziewana jest w ciągu najbliższych 24 h po wykonaniu aplikacji.

Dojrzewanie.

Proces dojrzewania winien rozpocząć się bezpośrednio po nałożeniu materiału. Konieczną do tego wilgoć należy zapewnić albo zraszając powierzchnię mgiełką wodną, albo przykrywając ją odpowiednimi matami. Można też użyć dobrej jakości środka wspomagającego dojrzewanie typu MAXCURE. Proces dojrzewania obserwować ze zwiększoną uwagą w przypadku wysokich temperatur i wiatru, niskiej wilgotności i bezpośredniego padania słońca na wykonaną wylewkę.

Czyszczenie.

Narzędzia i sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

25 kg worek MAXREPAIR INJECTION wypełnia przestrzeń około 13,5-14,5 l, zależnie od ilości wody zastosowanej do mieszania (0,54-0,58 l/kg produktu), co daje w przybliżeniu zużycie na poziomie 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Mieszanka powstała po użyciu 8 kg piasku na 25 kg worek MAXREPAIR INJECTION wypełnia przestrzeń około 16,25-17 l, również zależnie od ilości wody zastosowanej do mieszania (0,65-0,68 l/kg produktu), co odpowiada 1,5 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Podane szacunkowe wskazania zużycia mogą ulegać zmianie w zależności od stanu podłoża, dlatego próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA

- Do MAXREPAIR INJECTION nie dodawać cementu ani jakichkolwiek innych, wyżej nie wymienionych komponentów.

- Do mieszania nie brać więcej wody niż zalecane ilości proporcjonalne.

- W przypadku innych zastosowań nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE

MAXREPAIR INJECTION dostarczany jest w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed wilgocią i mrozem.

BHP

MAXREPAIR INJECTION jest materiałem nietoksycznym, ale ma właściwości ścierne jak wszystkie produkty cementowe.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Do przygotowania mieszanki i przy nakładaniu warstw nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXREPAIR INJECTION. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 GWARANCJA

 Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

Podlewka MAXREPAIR INJECTION to specjalny materiał konstrukcyjny, służący do naprawy i wzmocnienia betonowych konstrukcji metodą rozpływną lub iniekcyjną. Produkt ten jest stosowany w przypadkach, gdy tradycyjne metody naprawy betonu są niewystarczające lub nieefektywne, a konstrukcja wymaga szybkiej i skutecznej naprawy.

Podlewka MAXREPAIR INJECTION to materiał jednoskładnikowy. Po utwardzeniu, naprawiona konstrukcja zyskuje dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, agresywne środki chemiczne czy działanie promieniowania UV.

Podlewka MAXREPAIR INJECTION jest szczególnie skuteczna w naprawie elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy, belki, kolumny czy stropy, a także wzmocnieniu fundamentów i kominów. Produkt ten może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a jego uniwersalność i skuteczność sprawiają, że jest popularnym materiałem w budownictwie i przemyśle.

Podsumowując, podlewka MAXREPAIR INJECTION to specjalny materiał konstrukcyjny, stosowany w metodzie wtryskowej do naprawy i wzmocnienia betonowych konstrukcji. Produkt ten charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne, co czyni go skutecznym i popularnym materiałem w budownictwie i przemyśle.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
25.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

 • MAXSEAL SULFAT

  Roztwór silikonowy chroniący powierzchnie przed solami, bl...

 • MAXRITE PASSIVE

  zaprawa podkładowa do ochrony zbrojenia...

 • MAXCLEAR HARDENER

  Utwardzacz do betonu i uszczelniacz powierzchni betonowych, płyn ...

 • MAXELASTIC PAV

  MAXELASTIC PAV to elastyczna masa uszczelniająca na bazie żywic s...

 • MAXPLUG

  Zaprawa hydrauliczna MAXPLUG to szybkowiążący cement hydraul...

 • MAXSEAL SUPER

  Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do beto...

 • MAXRITE 500 i 700

  Maxrite 500 to podstawowy produkt do napraw konstrukcji betonowyc...

 • MAXREST

  Bezskurczowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza do napraw powierzchn...

 • MAXFLOW + liquid

  Masa samopoziomująca MAXFLOW to profesjonalna mrozoodporna w...

 • VOLTEX - bentonitowa mata izolacyjna

  Bentonitowa hydroizolacyjna mata budowlana VOLTEX to pionowa i po...

 • MAXCLEAR CONSOLIDATED

  Gotowy produkt do wzmacniania materiałów budowlanych. Prep...

 • MAXSEAL Y

  Płynna folia izolacyjna, to płynna elastyczna izolacja do łaziene...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter