MAXFLEX 900

Wersja do druku Poleć znajomemu
chemoodporny kit trwaleplastyczny

Uszczelniacz dylatacyjny MAXFLEX 900 to dwuskładnikowy materiał uszczelniający do betonu, cegły, metalu o wysokiej odporności chemicznej

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0102
Opakowanie: puszka 2.5 l
Jednostka: litr
Cena hurtowa ponad: 10 litr
Minimalne zamówienie: 2.5 litr

Grupa produktów: plastyczna masa uszczelniająca, masy zalewowe i kity dylatacyjne, masy uszczelniające, elastyczna masa uszczelniająca
Rozwiązywane problemy: zacieki na elewacji w miejscach stykania się budynków
Zastosowanie: wypełnianie dylatacji, uszczelnienie dylatacji, izolacja przerw technologicznych
Rozwiązania systemowe: dylatacje posadzkowe

Sytuacje stosowania

kod produktu

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Dwuskładnikowy kit na bazie żywicy polisiarczkowej o wysokiej odporności chemicznej, który po zmieszaniu reaguje chemicznie w celu nadania materiałowi własności elastomeru o niskim współczynniku elastyczności.

ZASTOSOWANIE

 • Do wypełniania szczelin dylatacyjnych zbiorników na wodę przeznaczoną nie do spożycia: zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki na wody technologiczne, zbiorniki PPOŻ, itp.
 • Do wypełniania szczelin dylatacyjnych obiektów hydrotechnicznych i innych konstrukcji budowlano-inżynierskich.
 • Do uszczelniania złącz ciężkich i lekkich prefabrykatów.
 • Do uszczelniania szczelin tac i wanien bezpieczeństwa pod zbiornikami.
 • Do uszczelniania połączeń beton – cegły.
 • Do uszczelniania kanałów, rowów irygacyjnych, syfonów kanalizacyjnych, przejść szczelnych.
 • Do uszczelniania połączeń zanurzonych w wodzie.
 • Do uszczelniania połączeń powierzchni betonowych.

ZALETY

 • Chemiczny proces polimeryzacji w czasie aplikacji,
 • Możliwość stosowania do złącz pionowych o szerokości do 30 mm, a dla poziomych do 40 mm,
 • Bardzo dobra przyczepność do większości stosowanych materiałów,
 • Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna,
 • Do stałego kontaktu z wodą,
 • Aplikacja na suche podłoże w temp. + 5 ºC ÷ + 50 ºC

WSKAZÓWKI

Wymiarowanie złączy.

Szerokość złącza musi być co najmniej 4 razy większa niż przewidywana zmiana szerokości spoiny.
Głębokość uszczelnienia musi wynosić połowę szerokości złącza, z wyjątkiem złączy o szerokości poniżej 15 mm, gdzie głębokość uszczelnienia musi wynosić co najmniej 8 mm .

Kształtowanie złączy.


Niezbędne jest zastosowanie materiału wypełniającego, w celu uniknięcia przywierania MAXFLEX 900 do dna złącza, co mogłoby spowodować powstanie niekorzystnych naprężeń w spoiwie. Materiał taki musi być obojętny chemicznie, stabilny mechanicznie, jednorodny, odporny na korozję oraz antyadhezyjny w stosunku do uszczelniacza czy materiałów (elementów) przylegających.
Produktem spełniającym powyższe wymogi jest pianka poliuretanowa o zamkniętych porach, wytłaczana w postaci sznura dylatacyjnego o nazwie MAXCEL.
Stosowanie MAXCEL umożliwia prawidłowe uregulowanie (ukształtowanie) złącza.

Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnie mające być uszczelnione, muszą być czyste i suche. Jeżeli jest to niezbędne, należy oczyścić je rozpuszczalnikiem nietłuszczącym; zalecany jest aceton.
Dla materiałów porowatych niezbędne jest użycie środka gruntującego o nazwie PRIMER 900. Wszystkie materiały nieznane użytkownikowi pod względem adhezyjności, muszą być najpierw wypróbowane lub skonsultowane z naszym Działem Technicznym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

MAXFLEX 900 jest dwuskładnikowym uszczelniaczem dostarczanym w jednym pojemniku, w odpowiednich proporcjach, w stanie niezmieszanym. Mieszanina musi być przygotowana bezpośrednio przed zastosowaniem, przy użyciu niskoobrotowej wiertarki elektrycznej (200-400 obr/min), wyposażonej w mieszadełko w kształcie widełek. Mieszadło należy poruszać ruchem kołowym w obu kierunkach, blisko ścianek i dna naczynia, unikając na tyle, na ile jest to możliwe napowietrzenia mieszaniny.
Proces ten powinien być prowadzony dopóki nie uzyskamy jednolitej barwy mieszaniny. Dodatkowe mieszanie rozgrzewa produkt, co ogranicza czas stosowalności wypełnienia. Wymieszany produkt należy umieścić w tubie pistoletu przy użyciu wyciskacza.
Nakładanie uszczelniacza należy wykonać przy użyciu naszego pistoletu P-2 z dyszą B-1, skośnie ściętą do właściwych rozmiarów, lub przy pomocy szpachli. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów szczeliny można je zabezpieczyć taśmą maskującą, która powinna być usunięta przed polimeryzacją produktu.
Dla elastycznego wykończenia, uszczelniacz należy wygładzić szpachlą.

WYDAJNOŚĆ

Do obliczenia wydajności MAXFLEX 900 z jednej puszki, należy zastosować następujący, przybliżony wzór:

 L = 2500/A x P

gdzie: L – długość uszczelnienia w metrach uzyskana z jednej puszki MAXFLEX 900
A – szerokość szczelin w mm
P – głębokość szczeliny w mm

Ogólnie MAXFLEX 900 nie wymaga ochrony. Jednak w przypadku uszczelnień w basenach z wodą chlorowaną, powinny być one zabezpieczone 2 -–3 warstwami farby chloro kauczukowej.

 

Dla elastycznego wykończenia, uszczelniacz należy wygładzić szpachlą.

1. wypełnienie np. styropian
2. sznur dylatacyjny MAXCEL
3. zagruntowanie ścianek dylatacji - PRIMER 900
4. polisiarczkowy materiał uszczelniający - MAXFLEX 900
5. taśma zabezpieczająca krawędzie dylatacji, którą zdejmuje się po zakończeniu prac

Należy spełnić warunek:Zużycie
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba ml ) 100

UWAGA

MAXFLEX 900 polimeryzuje w wyniku reakcji chemicznej dwóch składników. Temperatura i wilgotność określają szybkość tej reakcji, co z kolei wpływa na czas umożliwiający zastosowanie produktu. Ogólnie, podwyższenie temperatury skraca ten czas i na odwrót. Z tego względu MAXFLEX 900 nie powinien być stosowany w temperaturach niższych niż 5st C.

Czas dojrzewania 72 h (temp. 200C i 50% wilgotności).
Aplikacja w temp. 23ºC, (h) 2 – 4
Ruch dylatacji w czasie uŜytkowania, ( %) 25
Zakres odporności na działanie temp. w czasie eksploatacji (°C) - 30 do + 80
Odporność na warunki pogodowe i UV bardzo dobra
Odporność chemiczna
Woda, woda mydlana, solanka doskonała
Nieorganiczne, rozcieńczone kwasy i zasady bardzo dobra
Oleje mineralne, tłuszcze bardzo dobra
Oleje, paliwa, węglowodory bardzo dobra
 

CZYSZCZENIE

Dopóki produkt nie spolimeryzuje całkowicie, narzędzia mogą być oczyszczone ksylenem. Jeżeli materiał zupełnie stwardniał, może być usunięty tylko mechanicznie.

NIGDY NIE UŻYWAĆ LAMP PALNIKOWYCH DO OCZYSZCZANIA, ZE WZGLĘDU NA WYDZIELANIE SIĘ GAZÓW TOKSYCZNYCH.

MATERIAŁY POMOCNICZE

MAXCEL – sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej.
PRIMER 900 – do gruntowania materiałów porowatych.
PISTOLET P-2 – do aplikacji MAXFLEX 900
WYCISKACZ – do napełniania tuby pistoletu materiałem z puszki.
DYSZA – specjalna dysza dostosowana do pistoletu P-2.
MIESZADŁO – w kształcie widełek.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trwałość: 9 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku w temp. 5-30st C.

OPAKOWANIE

Puszki zawierające 2,5 litra.

KOLOR

szary.

BHP

Zawiera ciężkie wagowo komponenty metalowe, dlatego nie należy połykać oraz unikać kontaktu ze skórą.
W trakcie aplikacji uszczelniacza używać ochronnych rękawic. Jeżeli produkt dostanie się do oczu przemyć natychmiast czystą wodą, ale nie pocierać i wezwać pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Karta Bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu. Karta bezpieczeństwa MAXFLEX 900 dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Chemoodporny kit trwaleplastyczny i trwaleelastyczny to materiały służące do uszczelniania i łączenia powierzchni, które są narażone na działanie czynników chemicznych, takich jak kwasy, sole czy alkalia.

Wskazane przez producenta obszary stosowania, to:

 • wypełnianie szczelin dylatacyjnych zbiorników na wodę przeznaczoną nie do spożycia: zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki na wody technologiczne, zbiorniki PPOŻ, itp.
 • wypełnianie szczelin dylatacyjnych obiektów hydrotechnicznych i innych konstrukcji budowlano-inżynierskich.
 • uszczelnianie złącz ciężkich i lekkich prefabrykatów.
 • uszczelnianie szczelin tac i wanien bezpieczeństwa pod zbiornikami.
 • uszczelnianie połączeń beton – cegły.
 • uszczelnianie kanałów, rowów irygacyjnych, syfonów kanalizacyjnych, przejść szczelnych.
 • uszczelnianie połączeń zanurzonych w wodzie.
 • uszczelnianie połączeń powierzchni betonowych.

Kity chemoodporne trwaleplastyczne są wykonane z żywic epoksydowych lub akrylowych, które po zmieszaniu z utwardzaczem stają się materiałem twardym i wytrzymałym. Ten rodzaj kitu ma bardzo dobrą odporność na ścieranie, uderzenia, korozję i działanie czynników chemicznych.

Kity chemoodporne trwale elastyczne są zwykle wykonane z żywic poliuretanowych lub silikonowych, które po utwardzeniu stają się elastycznymi materiałami. Są one stosowane do uszczelniania powierzchni, które są narażone na ruch, wibracje, deformacje czy niskie i wysokie temperatury. Ten rodzaj kitu ma również dobrą odporność na działanie czynników chemicznych.

W obu przypadkach, przed nałożeniem kitu należy dokładnie oczyścić powierzchnię, usunąć z niej tłuszcze, oleje i inne zanieczyszczenia. Kit należy nałożyć równomiernie i w odpowiedniej ilości, aby uzyskać optymalne uszczelnienie powierzchni. Po nałożeniu kitu, należy pozostawić go do całkowitego utwardzenia zgodnie z instrukcjami producenta.

Chemoodporny elastyczny kit uszczelniający MAXFLEX 900

 

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

FAQ dylatacje, przejścia szczelne i przerwy konstrukcyjne

Zapytaj o cenę

litr
2.50 litr

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Dylatacje i przerwy robocze, Dylatacje

Inni kupowali

 • MAXFLEX 100 LM

  Uszczelniacz elastyczny MAXFLEX 100 LM to elastyczny jednoskładni...

 • MAXFLEX 800

  Dwuskładnikowy samopoziomujący uszczelniacz poliuretanowy odporny...

 • LEAKMASTER LV-1

  LEAKMASTER to płynna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci. Pęczn...

 • MAXSEAL FLEX

  Elastyczny szlam uszczelniający MAXSEAL FLEX to mineralne us...

 • MAXPLUG

  Zaprawa hydrauliczna MAXPLUG to szybkowiążący cement hydraul...

 • MAXELASTIC

  Elastyczna powłoka uszczelniająca do betonu MAXELASTIC (biały, sz...

 • MAXFLEX 100 HM

  Elastyczny jednoskładnikowy materiał klejąco - uszczelniąjacy na ...

 • MAXSEAL SUPER

  Szlam hydroizolacyjny MAXSEAL SUPER to mineralna izolacja do beto...

 • Waterstop Rx 101 - taśma izolacyjna 2,5 x 2,0cm

  Taśma bentonitowa Waterstop RX jest to plastyczna, pęczniejąca ta...

 • PRIMER 900

  Materiał gruntujący pod MAXFLEX 900 na podłoża porowate...

 • MAXKOLA FLEX

  MAXKOLA FLEX to elastyczny klej do płytek. Nadaje się do układani...

 • MAXFLEX 600

  Uszczelniacz na bazie gumy silikonowej

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter