K11 FLEX SCHLAMME GRAU KOMPLET

Wersja do druku Poleć znajomemu
elastyczna izolacja mineralna do betonu, fundamentów, tarasów i balkonów i łazienek

K 11 Flex to mineralna zaprawa izolacyjna. Skuteczna izolacja fundamentów, izolacja tarasów i balkonów. Uszczelnienie budowlane po stronie pozytywnej i negatywnej - od strony wewnęrznej i zewnętrznej. Szlam uszczelniający odporny na pozytywne jak i negatywne parcie wód do 70m słupa wody (7 bar).

Doskonałe rozwiązanie do uszczelniania piwnic, które zalewa woda.

Podstawowe cechy

Producent: HEY'DI
Opakowanie: 15 kg worek + 5 kg opakowanie
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 160 kg
Minimalne zamówienie: 20 kg
Specjalizacja: uszczelnianie piwnic, tamowanie wycieków wody, hydroizolacja kanałów samochodowych

Uwagi: Może być stosowane do renowacji betonów jako zaprawa adhezyjna. Doskonały mostek szczepny.
Zużycie: 3,5 kg m.kw
Rozwiązywane problemy: przecieki w piwnicy na łączeniu ściana posadzka , przeciekanie wody przez beton, przeciekanie balkonu, przecieki tarasów
Zastosowanie: izolacje balkonów i tarasów, izolacja łazienek, izolacja tarasów, izolacja fundamentów
Rozwiązania systemowe: osuszenie piwnicy

Sytuacje stosowania

 • uszczelnianie piwnic
 • osuszanie garaży
 • tamowanie wycieków w obiektachpodziemnych
 • uszczelnianie kanałów
 • powłoki izolacyjne na beton od wewnątrz
 • hydroizolacje podpłytkowe
 • uszczelnienia ścian i posadzek
 • powłoki odporne na negatywne ciśnienie wody
 • hydroizloacje fundamentów i zbiorników
Kod QR produktu

Tagi:

 • wysoka skuteczność izolacji
  • szlam uszczelniający odporny na pozytywne jak i negatywne parcie wód do 70m słupa wody (7 bar)
  • doskonała przyczepność do podłoży - może być stosowany do renowacji betonów jako zaprawa adhezyjna - doskonały mostek szczepny
 • wszechstronne możliwości stosowania
  • środek może być stosowany po stronie pozytywnej i negatywnej - od strony wewnęrznej i zewnętrznej

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Zobacz filmy prezentujące skuteczność środka K11 FLEX do izolacji fundamentów, ściań piwnicy, balkonów i łazienek. (zakładka MEDIA)

Obszary stosowania

Zaprawa mineralna szara K 11 Flex stanowi po jednorazowym przesuszeniu trwałe uszczelnienie przed napierającą pod ciśnieniem wodą zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Do uszczelniania np. fundamentów, piwnic, podziemnych garaży, elementów betonowych, tuneli, szybów przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem. Zaprawa mineralna szara K 11 Flex może być stosowana również do renowacji betonów jako zaprawa adhezyjna.

Własności

Zaprawa mineralna szara K 11 Flex jest dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą, składającą się z zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o niskiej lepkości, tworzącą na podłożach mineralnych, nośnych i nie zawierających gipsu po jednorazowym przesuszeniu niezwykle przyczepną, szybko obciążalną warstwę uszczelniającą przed wilgocią działającą na stronę negatywną. Po utwardzeniu uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na działanie wody morskiej oraz zamyka mikropęknięcia.

Dane techniczne

Proporcja mieszanki: 3 części wagowe proszku : 1 część wagowa emulsji tworzywa sztucznego

Przydatność do stosowania: ok. 2 godziny

Temperatura podłoża i powietrza w czasie pracy: +5°C do +35°C

Wytrzymałość sklejenia na rozciąganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): >17,0 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >5,0 N/mm2

Pełna obciążalność

Zaprawę mineralną szarą K 11 Flex można w pełni mechanicznie obciążać, okładać lub nanosić na nią kolejne powłoki po upływie 2 dni od obróbki. Po ok. 5 dniach warstwę uszczelniającą można również obciążać wodą (wartości obowiązują dla temperatury 20°C).

Podłoża

Mineralne podłoże musi być chłonne, mocne, nośne, równe i z pełną fugą. Duże pory, gniazda piasku, skruszałe fugi, rozstępujące się pęknięcia i podobne należy wypełnić zaprawą HEY'DI Sperrmortel. Graty i zadziory należy usunąć, a łączenia między sufitem a ścianą (fasety) ukształtować zaprawą HEY'DI Sperrmortel do lica. Podłoże nie może zawierać gipsu, bitumu, tłuszczu i oleju, pyłu i farb oraz żadnych środków antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, powłoki wapienne i środków wiążących należy sfrezować i wypiaskować. Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej podłoża, charakteryzujące się małą wytrzymałością, należy wstępnie otynkować np. zaprawą z cementu trasowego HEY'DI Trasszementmortel. Natomiast przy uszczelnieniach od strony pozytywnej należy usunąć wszystkie tynki i stworzyć nośne podłoże. Dla murów obciążonych działaniem soli należy przed nałożeniem zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex wykonać obróbkę antysiarczanem HEY'DI Antisulfat. Zaprawa mineralna szara K11 Flex jest zamykającą mikropęknięcia, mineralną zaprawą uszczelniającą. W przypadku pęknięć powyżej 0,1 mm należy zaplanować działania renowacyjne. Podłoże przeznaczone do obróbki należy dobrze wstępnie zmoczyć względnie dobrze nawilżyć, na tyle wcześniej, aby w momencie obróbki zaprawy uszczelniającej powierzchnia była matowo wilgotna. Wodę stojącą należy usunąć z podłoża przeznaczonego do obróbki.

Sposób użycia

Składnik proszkowy zaprawy K 11 Flex miesza się wolno obracającym się mieszadłem lub w mieszalniku ze składnikiem płynnym, aż powstanie jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy K 11 Flex nie wolno rozcieńczać wodą. W celu lepszej obróbki polecamy odczekanie jednej minuty po wymieszaniu i ponowne przemieszanie zaprawy. Zaprawę nanosi się ławkowcem, szczotką lub odpowiednią natryskarką. Uszczelnienie należy nanosić w dwóch operacjach roboczych, za każdym razem pokrywając powierzchnię w 100%. Warstwa uszczelniająca musi mieć w każdym miejscu wystarczającą minimalną grubość. Każdą kolejną powłokę nanosić, kiedy poprzednia jeszcze całkowicie nie wyschła, w przeciwnym razie należy ją ponownie zmoczyć na matowo.

Zużycie

2,5-3 kg/m2 (odpowiada grubości warstwy suchej 1,5-1,8 mm)

Kolejne prace

Nie jest konieczna obróbka wykańczająca. W czasie wiązania zaprawy szarej K 11 Flex nie trzeba dodatkowo moczyć, należy ją jednak chronić przed przedwczesnym wyschnięciem. Przez co najmniej 24 godziny powłokę należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym, a szczególnie przed mrozem. Po utwardzeniu zaprawę K 11 Flex można malować znajdującymi się w handlu farbami. Przy uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy nałożenie na zaprawę podkładową HEY'DI Spritzbewurf np. tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI Sanierputz, w celu zahamowania tworzenia się kondensatu. W obszarze podłogi, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia, należy położyć jastrych ochronny. Do wykonania wyobleń polecamy zaprawę HEY'DI Sperrmortel z dodatkiem ok. 10% HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w wodzie zarobowej.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast dużą ilością wody. Zaschnięte resztki zaprawy K 11 Flex usuwać mechanicznie lub środkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI Kalkloser).

Przechowywanie

W miejscu chłodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12 miesięcy

Opakowanie

worek 15 kg składnik A
pojemnik 5 kg składnik B

Określenie ryzyka "drażniący" dla składnika A zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex nie dotyczy suchego proszku, lecz produktu po zetknięciu się z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna). Zawiera cement. Drażni oczy i skórę. Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku. Możliwe uczulenie w wyniku zetknięcia ze skórą. Nie może dostać się do rąk dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku zetknięcia produktu z oczami, oczy przemyć dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Ważne wskazówki

GISCODE ZP 1

Zaprawą mineralną szarą K 11 Flex nie wolno zamykać szczelin dylatacyjnych.

Atesty

Badanie według instrukcji Niemieckiej Chemii Budowlanej zw. zarej. Ogólna aprobata nadzoru budowlanego. Zbadano zgodnie z DVGW-W 270.

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione. Wydano: 02.2005

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

16,63 PLN za kg
kg
20.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 177788566
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter