SUPERFLEX D2 (weber.tec Superflex D 2)

Wersja do druku Poleć znajomemu

Superflex D2 to hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, bazującą na nowej technologii materiałów wiążących. Superflex D2 stosowany jest zamiennie ze szwajcarskim produktem VANDEX FLEXBIT 2K.

Podstawowe cechy

Producent: Deitermann
Symbol: DEITERMANN-SUPERFLEX-D2
Opakowanie: 24 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 350 kg
Zastosowanie: uszczelnianie zbiorników betonowych, izolacje wodne, izolacje balkonów i tarasów, izolacja łazienek, budowa oczek wodnych

Sytuacje stosowania

•    wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe.
•    uszczelnienie stref cokołowych budynków,
•    uszczelnienia przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) - zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,
•    wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
•    uszczelnienia zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków,
•    uszczelnienia zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,
•    uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.),
•    jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
•    czasowe uszczelnień w trakcie trwania budowy,
•    warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).
Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

Kod QR produktu

Tagi:

 • szybkowiążący, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach
 • po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne nadzwyczaj
 • łatwa obróbka wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • wysoka szczelność, także przy parciu
 • wody odrywającym hydroizolację od podłoża
 • mostkowanie rys o szerokości powyżej 2
 • mm nawet w niskich temperaturach
 • odporność na mróz, starzenie się i wpływ promieniowania UV
 • nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni
 • może być pokrywany okładzinami ceramicznymi i płytkami

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

Rodzaj i właściwości Superflex D2

Wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca bazująca na nowej technologii materiałów wiążących, przeznaczona do elastycznego, mostkującego rysy uszczelnienia w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych, takich elementów obiektów, jak na przykład: zewnętrzne ściany piwnic, fundamenty, zbiorniki wody do picia i jako uszczelnienie zespolone pod płytkami.

Szczególne właściwości:

- szybkowiążący, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach,
- po 4 godzinach można obciążąć ruchem pieszym i okładać płytkami 1),
- wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych dzięki reakcyjnemu wiązaniu, także bez dostępu powierza,
- nadzwyczaj łatwa obróbka,
- wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV,
- dobra przyczepność do podłoża, również wilgotnego,
- nie przepuszcza wody nawet pod ciśnieniem,
- wykazuje zdolność do mostkowania rys o szerokości do 1 mm nawet w niskich temperaturach,
- odporny na mróz i starzenie się i wpływ promieniowania UV,
- nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni,
- może być pokrywany okładzinami ceramicznymi i płytkami przy zastosowaniu cienko- i średniowarstwowej zaprawy klejowej DEITERMANN KM Flex,
- potwierdzony badaniami neutralny charakter produktu wobec wody do picia.

Dane techniczne

Baza cement, dobierane piaski kwarcowe, wysokoreaktywne polimery, reaktywne materiały wypełniające i dodatki
Barwa szara
Konsystencja odpowiednia do szlamowania, malowania szpachlowania i natrysku
Gęstość świeżej mieszanki ok. 1,40 kg/dm3
Czas składowania co najmniej 6 m-cy
Proporcje mieszanki 1:1 (w częściach wagowych)
Sposób nanoszenia pędzlem murarskim, blichówką, wałkiem, aparatem natryskowym
Wymagana liczba warstw co najmniej 2
Środek czyszczący w stanie świeżym - woda
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki od +5°C do +30°C
Czas obróbki w temp. +20°C ok. 45 minut
Możliwość obciążania w temp. +23°C, przy 50% wilgotności względnej powietrza 1-warstwową powłokę można po 4 godzinach obciążać lekkim ruchem pieszym,
2-warstwową po 20 godz. można obciążać lekkim ruchem pieszym i okładać płytkami, a po 3 dniach można obciążać mechanicznie, po 7 dniach można obciążać wodą
możliwość dalszej obróbki po 90 minutach
Obciążanie ruchem pieszym po 4 godzinach
Przyklejanie płytkami po 4 godzinach
Całkowite wysychanie maks. po 24 godzinach, proces zależny od warunków atmosferycznych i podłoża (także przy +5°C i 95% wilgotności względnej powietrza)
Długotrwałe obciążenie wodą po 3 dniach

Zastosowanie

SUPERFLEX D 2 nadaje się do elastycznego uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni budowli, np.:
- zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentów (wilgoć gruntowa, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem - (zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej),
- okładanych płytkami ceramicznymi,
- na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
- w basenach kąpielowych,
- w zbiornikach wody,
- jako naprawcze uszczelnienie wewnętrzne,
- w renowacji starego budownictwa,
- jako wewnętrzne uszczelnienie zbiorników (do 15 m słupa wody),
- jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z modyfikowanych tworzywami bitumów (KMB),
- jako izolacja pozioma pod wznoszonymi ścianami.
- warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych.
SUPERFLEX D 2 spełnia wymogi przepisów budowlanych dla mineralnych uszczelnień budowli i uszczelnień zespolonych pod płytkami i płytami, klasa obciążeń A1, A2 i B.

Obróbka

Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźnych cząstek oraz matowo wilgotne. Ponadto należy usunąć niezwilżalne wodą takie pozostałości, jak: oleje do smarowania deskowań, tłuszcze, farby. Podłoże należy wstępnie zwilżyć do stopnia matowo wilgotnego. Mocno chłonne podłoża należy zagruntować dyspersją EUROLAN TG 2 rozcieńczoną z wodą w proporcji objętościowej 1:1. Do pokrywania nadają się:
- wszystkie powierzchnie betonowe, jastrychowe i murowe o drobnoporowatej powierzchni,
- tynki cementowe III i IV kategorii,
- podłoża o dużych porach (np. odłamane powierzchnie bloków z lekkiego betonu) wypełnić warstwą szpachlówki wyrównującej (np. DEITERMANN HKS lub DEITERMANN KFS).
- w przypadku wody pod ciśnieniem elementy żelbetowe nie mogą posiadać zarysowań o rozwartości większej niż 0,25 mm.
Przy uszczelnieniu wewnątrz należy nałożyć jako ochronę przed przenikającą wilgocią wodoszczelną zaprawę wyrównawczą DEITERMANN HKS. Częściowo wypełnione spoiny, wyłomy, szerokie rysy należy całkowicie wypełnić zaprawą, a wystające ostre krawędzie usunąć. Przed położeniem pokrycia należy zaokrąglić zaprawą wszystkie połączenia zewnętrznych ścian i/lub zukosować cokół betonowy tak, aby otrzymać łagodne przejście warstwy uszczelniającej. Do wykonania wyobleń należy zastosować szpachlówkę uszczelniającą DEITERMANN HKS.
Uszczelnieni pod płytkami Narożniki oraz szczeliny dylatacyjne w przypadku wody niewywierającej ciśnienia oraz w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, a także na balkonach i tarasach uszczelniamy za pomocą taśm SUPERFLEX AB 75 lub SUPERFLEX AB 150 zatapianych w mikrozaprawie SUPERFLEX D 2. Szczeliny na połączeniach (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne) należy przykrywać w/w taśmami uszczelniającymi zatapianymi w mikrozaprawie SUPERFLEX D 2.
Izolacja szczelin dylatacyjnych w obrębie gruntu W obrębie gruntu należy używać taśm SUPERFLEX B240/B400 lub B240 zakończenie zgodnie z kartą techniczną. Na ścianach zagłębionych w gruncie taśmy uszczelniające przyklejane są SUPERFLEX D 2, natomiast na płytach dennych taśmy przyklejane są masami żywicznymi przed nanoszeniem powłoki uszczelniającej z mikrozaprawy uszczelniającej. W przypadku kontaktu mikrozaprawy SUPERFLEX D 2 z powierzchniami z PCV, należy je najpierw uszorstnić, następnie powlec żywicą EUROLAN FK 21 a po odparowaniu z niej rozpuszczalników pokryć masą SUPERFLEX 40 S posypaną w stanie świeżym piaskiem kwarcowym suszonym piecowo o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Tak przygotowaną warstwę kontaktową, po jej przeschnięciu, ponownie pokryć SUPERFLEX D 2.
Uszczelnianie na starych okładzinach ceramicznych Uszczelnianie na starych okładzinach ceramicznych Stare glazurowane i niegIazurowane płytki ceramiczne w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych (np. balkony, tarasy) należy oczyścić ze słabo przylegających elementów i zagruntować dyspersją EUROLAN TG 5, upewniając się następnie, czy dobrze związała się z podłożem. Należy sprawdzić przyczepność nałożonej warstwy kontaktowej EUROLAN TG 5, SUPERFLEX D 2 szczególnie na podłożach z nieglazurowanych płytek, które były wcześniej zabezpieczane środkami pielęgnacyjnymi. W przypadku jej niedostatecznej przyczepności należy powierzchnię płytek mechanicznie uszorstnić. Po wyschnięciu powłoki EUROLAN TG 5 do postaci klarownej błony należy w ciągu 2 dni nanieść mikrozaprawę SUPERFLEX D 2. W przypadku długotrwałego zanurzenia pod wodą jako uszczelnienie polecamy stosować elastyczną żywicę reaktywną SUFERFLEX 40/40S.
Powierzchnie metalowe i cynkowe Powierzchnie aluminiowe należy najpierw odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika AX, a następnie osadzić całą powierzchnią na żywicy SUPERFLEX 40 S. Również wierzchnią stronę obróbki blacharskiej pokrywamy na całej powierzchni masą SUPERFLEX 40 S, tak aby mikrozaprawa SUPERFLEX D 2 nie kontaktowała się z metalem obróbki. SUPERFLEX 40 S w stanie świeżym należy posypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu i wyschnięciu masy SUPERFLEX 40 S należy nadmiar niezwiązanego piasku usunąć i rozprowadzić uszczelnienie pomocą mikrozaprawy SUPERFLEX D 2. Wszystkie inne powierzchnie metalowe należy odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika AX, a następnie uszczelnić całą ich powierzchnie za pomocą mikrozaprawy SUPERFLEX D 2.
Warstwy sczepne na istniejących grubowarstwowych powłokach bitumicznych i malarskich powłokach bitumicznych Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno - lateksowych mas uszczelniających nie nadają się jako podłoże. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne należy oczyścić urządzeniami do czyszczenia wysokociśnieniowego (np. piaskowanie, śrutowanie) z wszystkich słabo trzymających się podłoża elementów. Na powierzchniach istniejących grubowarstwowych uszczelnień bitumicznych i malarskich powłok bitumicznych należy zastosować szpachlowanie drapane za pomocą SUPERFLEX D 2. Obszary połączeń na styku podłogi i ściany należy całkowicie usunąć ze starej izolacji i nałożyć nową izolację z mikrozaprawy SUPERFLEX D 2 w dwóch warstwach. Podłoże mineralne musi być zwilżone wodą przed nałożeniem mikrozaprawy natomiast na podłożu bitumicznym można bezpośrednio wykonywać szpachlowanie drapane. (Zużycie: SUPERFLEX D 2 ok. 2,5 kg/m2 na styku podłoga / ściana, na ścianach ok. 0,7 kg/m2 ). Po wyschnięciu szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie można wykonać nakładając np. SUPERFLEX 10 (modyfikowaną tworzywem grubowarstwową powłokę bitumiczną).
Proces mieszania Komponent A i komponent B należy wymieszać w proporcjach wagowych 1 : 1. Przed procesem mieszania składników należy dokładnie wymieszać płynny składnik. Jest to szczególnie ważne przy przygotowaniu ilości cząstkowych. Operację tę należy wykonywać do czasu otrzymania jednorodnej, pozbawionej grudek zaprawy o konsystencji szpachlówki. Czas mieszania: ok. 2 - 3 minuty. Urządzenie mieszające: wiertarka z mieszadłem nr 2 lub korbowym (maks. 800 obrotów). Pojemnik do mieszania: rozpakowane opakowania kombi względnie pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 65 l.
Obróbka Nakładanie uszczelnienia powinno być wykonane w co najmniej 2 względnie 3 procesach roboczych, za każdym razem pokrywając całą powierzchnię (zużycie materiału ok. 1,25 kg/m2 nakładanej warstwy). Parametry nakładanej powłoki w każdym przypadku muszą odpowiadać wartościom podanym w poniższej tabeli:
Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe)
grupa A1, A2, B
(w tym baseny kąpielowe)
2 ok. 2,5
Wilgoć gruntowa
(woda niewywierającą ciśnienia)
2 ok. 2,5
Woda pod ciśnieniem 2,5 ok. 3,1
Zbiornik wody o głębokości do 15 m 2,5 ok. 3,1
Wskazówki wykonawcze dotyczące uszczelniania Powierzchnie pokryte SUPERFLEX D 2 muszą być chronione przed uszkodzeniem (w celu ich prawidłowego funkcjonowania). Przed wypełnieniem wykopu przy budowli należy ułożyć na jej ścianach płyty ochronne (np. płyty drenarskie lub matę drenażową MONTAPANEEL DM). Przy bezpośrednim użytkowaniu uszczelnianej powierzchni (np. na posadzkach) należy przewidzieć warstwę ochronną (np. z jastrychu ochronnego na warstwie rozdzielającej z folii lub płytek okładzinowych). Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione odpowiednim, trwale elastycznym materiałem uszczelniającym. Uszczelnianie budowli wymaga z reguły nanoszenia warstwy uszczelniającej na stronie zwróconej w kierunku napływającej wody (obciążenie dodatnie). Wysokość warstwy uszczelniającej powinna sięgać 30 cm ponad ostateczną granicę oddziaływania wilgoci. Jeżeli konieczne jest uszczelnienie wewnętrznych powierzchni budowli (obciążenie ujemne), w szczególności budowli przeznaczonych do renowacji, konstrukcja ich musi być odporna na działanie wody grawitacyjnej oraz wody pod ciśnieniem. Przy wykonywaniu uszczelnienia obrabiana powierzchnia nie powinna być zagrożona działaniem ujemnych temperatur (gdyż mogą one być przyczyną pęknięć i odprysków). W przypadku uszczelnienia przed wodą nie wywierającą ciśnienia należy przestrzegać wytycznych normy DIN 4095. W przypadku uszczelnienia przed wodą pod ciśnieniem, przewody powinny być w miarę możliwości przeprowadzone ponad lub za powłoką uszczelniającą. Jeżeli nie jest to możliwe, należy uzgadniać z wykonawcą uszczelnień zastosowanie odpowiednich środków, na przykład płaszczy rurowych, uszczelnień z folii, elastycznych materiałów do uszczelnień spoin itp.
SUPERFLEX D2 jest okładany płytkami na zaprawie klejowej DEITERMANN KM Flex, DEITERMANN KM Flex + Fix itp.

Składowanie i transport

Mikrozaprawa uszczelniająca SUPERFLEX D 2 jest dostarczana w 20 kg opakowaniach typu kombi oraz w zestawach 15 kg komp. A (składnik płynny w pojemniku) i 15 kg komp. B (składnik proszkowy w worku). W stanie suchym i w temperaturach dodatnich oraz w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co najmniej 6 miesięcy.

Wskazówki

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.
Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
24.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 177788566
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 0

liczba ocen: 0

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter