MAXGROUT INJECTION

Wersja do druku Poleć znajomemu

Płynny środek iniekcyjny do wzmacniania i wypełniania ubytków

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0172
Opakowanie: worek 20 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 200 kg
Zastosowanie: wypełnianie ubytków i naprawy, uszczelnianie zbiorników betonowych, naprawa żelbetu i betonu, izolacja przerw technologicznych
Kod QR produktu

MAXGROUT INJECTION to jednoskładnikowa zaprawa oparta na cemencie, o wysokiej zawartości produktów mineralnych, płynna, szczególnie przeznaczona do zastosowania metodą iniekcyjną przy wzmacnianiu i uzupełnianiu ubytków/ wgłębień w ścianach i murach.

ZASTOSOWANIE

 • Wzmacnianie murów i ścian.
 • Wzmacnianie fundamentów i konstrukcji zabytkowych.
 • Uzupełnianie wgłębień i ubytków w ścianach zniszczonych przez podnoszącą się wilgoć kapilarną – przed wcześniejszą aplikacją MAXCLEAR INJECTION.

ZALETY

 • Pozwala uzupełnić wgłębienia i scalić je pod względem strukturalnym.
 • Substancja bardzo płynna, nie zachodzi sedymentacja jej składników.
 • Bardzo dobra odporność na sole zawarte w glebie.
 • Materiał wysoce wodoodporny.
 • Nieszkodliwy i pozbawiony chlorków, przez co nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.
 • Wymaga jedynie zmieszania z wodą.

APLIKACJA

Przygotowanie odwiertów:
W celu konsolidacji, wzmocnienia ścian lub innych części konstrukcji, należy wykonać otwory wzdłuż poziomych linii umieszczonych na ścianie. Utworzone linie powinny być oddalone od siebie w odstępie od 0,5 do 1,0 m. Otwory powinny być umiejscowione w taki sposób aby tworzyły wierzchołki kwadratu. Odwierty wykonywać ku dołowi, ich oś powinna tworzyć z płaszczyzną poziomą kąt 30o . Zalecana średnica odwiertu 3-4cm, tak samo jak odstęp między nimi. Długość otworów musi być mniejsza o 5cm od grubości ściany. Odwierty powinny być wykonywane z jednej strony ściany ale jeżeli występuje potrzeba można je wykonać dwustronnie np. dla ściany o grubości do 0,7m. W takim przypadku długość otworu powinna stanowić połowę grubości ściany.
W przypadku iniekcji MAXGROUT INJECTION do wypełnienia ubytków, przed zastosowaniem MAXCLEAR INJECTION, powierzchnia ubytków powinna być przygotowana zgodnie z kartą techniczną tego produktu.

Przygotowanie podłoża:
W celu wykonania napraw podłoża należy zastosować zaprawę naprawczą DRIZORO.

Iniekcja i przygotowanie mieszanki:

Należy wlać wodę do czystego pojemnika i stopniowo dodawać MAXGROUT INJECTION. 20kg produktu wymaga od 6 do 6,8 litra wody ( 32% wagowo). Najlepsze zmieszanie produktu uzyskuje się metodami mechanicznymi stosując mieszarkę (400-600 obr./min). Proces mieszania należy prowadzić do czasu uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek zaprawy. Nie wprowadzać większej ilości wody niż zalecana, ponieważ może to doprowadzić do sedymentacji składników produktu. Przygotować taką porcję, którą można zużyć w przeciągu 20 minut.

Aplikacja może być zastosowana przez zalewanie lub metodami iniekcji niskociśnieniowej.
Iniekcję rozpocząć gdy wnętrze otworów jest wciąż wilgotne. Jeżeli zachodzi potrzeba rozmieszać ponownie miksturę celem utrzymania jej płynności lecz nie dodawać wody. Iniekcja powinna być zapoczątkowana od dolnego odwiertu. Maksymalne zalecane ciśnienie nie większe niż 3atm.

Po zakończonej iniekcji tzn. związaniu MAXGROUT INJECTION, otwory należy zaślepić materiałem MAXBETON.

Temperatura w trakcie wykonywania aplikacji:
Nie stosować na zamarznięte podłoże ani gdy temperatura otoczenia spada poniżej 5ºC, i to zarówno w trakcie aplikacji, jak i przez najbliższe 24 h po jej wykonaniu. Zakres temperatur w czasie aplikacji powinien się mieścić w przedziale od +5 ºC do +30 ºC.

Czyszczenie narzędzi:
Do wyczyszczenia narzędzi i sprzętu używać zwykłej wody. Po stwardnieniu zaprawy da się ją usunąć tylko metodą mechaniczną.

DANE TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny i kolor:   Szary proszek
Max. wielkość cząsteczek (mikrony):   80
Gęstość względna (gr/cm3):    0,96 ± 0.050
Proporcja wody w mieszaninie (waga wody/waga prod.,%):  32 ± 2
Gęstość świeżej zaprawy (gr/cm3):   1,98 ± 0.05
Czas przydatności do użycia 20 ºC (min):   20 – 30
Rozwarstwienie mieszaniny:   Brak
Gęstość zaprawy po związaniu (g/cm3):   1,97 ± 0.05
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [ MPa ]:   48,5
Zużycie (kg/l):   0,75

ZUŻYCIE

Zużycie MAXGROUT INJECTION jest zróżnicowane w zależności od porowatości podłoża i od wielkości ubytku do wypełnienia. Dla dokładnego określenia zużycia na miejscu robót należy wykonać stosowne badanie podłoża.

OPAKOWANIE

Worki 20 kg, kolor szary

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

UWAGI

• Nie dodawać cementu, kruszywa ani innych substancji.
• Pozostałości poprzedniej mieszanki nie wykorzystywać przy sporządzaniu nowej.
• Przed zastosowaniem MAXGROUT INJECTION do celów innych niż wskazane prosimy o skonsultowanie się z działem technicznym naszej firmy.

BHP

MAXGROUT INJECTION nie jest substancją toksyczną, co najwyżej szorstką, dlatego podczas przygotowywania roztworu i wykonywania iniekcji należy nosić ochronną odzież, rękawice i okulary. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie umyć je wodą unikając wcierania. Jeśli podrażnienie trwa nadal, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy kartę bezpieczeństwa. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
12.88 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Iniekcje i dodatki do betonu, Naprawa ubytków, Iniekcje

Inni kupowali

 • MAXGROUT

   MAXGROUT to nieskurczliwa zaprawa betonowa. Przeznaczenie: ...

 • MAXINJECTION 12

  Bardzo drobny cement do iniekcji

 • MAXKOLA

  Zaprawa do układania płytek

 • MAXMORTER F

  MAXMORTER F to szybkosprawna zaprawa PCC, niskoskurczowa do napra...

 • MAXFLOW

  MAXFLOW to profesjonalna zaprawa sampoziomująca do napraw betonu,...

 • MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER

  Preparat do usuwania graffiti. Skondensowany i powierzchniowo czy...

 • MAXRITE 500 i 700

  Maxrite 500 to podstawowy produkt do napraw konstrukcji betonowyc...

 • MAXLEVEL SUPER

  MAXLEVEL SUPER to zaprawa sampoziomująca do posadzek przemysłowyc...

 • MAXRITE INJECTION

  płynna zaprawa do stabilizacji i osadzania maszyn, a także do kot...

 • MAXREST

  Bezskurczowa szybkowiążąca zaprawa do napraw powierzchni betonowy...

 • MAXPATCH

  MAXPATCH jest to specjalnie dobrana mieszanka cementów i k...

 • MAXGRIP

  MAXGRIP to szybkowiążąca zaprawa kotwiąca, o bardzo dobrych param...

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter