MAXEPOX FIX

Wersja do druku Poleć znajomemu
zaprawa żywiczna do kotwień i mocowań

Płynna zaprawa epoksydowa do zakotwień i wypełnień oraz do naprawy pęknięć w betonie i innych materiałach mineralnych oraz do naprawy uszkodzeń strukturalnych konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: maxepox-fix
Opakowanie: zestaw A+B+C 32,5 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 325 kg
Minimalne zamówienie: 32.5 kg
Specjalizacja: kotwienie prętów, mocowanie śrub w betonie, wypełnianie pustek w betonie, naprawa pęknięć w betonie, klejenie rys

Grupa produktów: zaprawa kotwiąca, zaprawa klejowa, kotwa chemiczna
Rozwiązywane problemy: wibracje nieprawidłowo posadowinych maszyn pracujących w ruchu, pęknięcia w betonowej posadzce , brak prętów startowych
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne, wypełnianie ubytków i naprawy, kotwienie i osadzanie

Sytuacje stosowania

kod produktu

Tagi:

 • bardzo duża odporność mechaniczna
 • duża wytrzymałość na drgania
 • środek odporny na działanie czynników chemicznych i warunków atmosferycznych
 • produkt wodoodporny
 • nietoksyczny i bezrozpuszczalnikowy
 • mateirał łatwy w przygotowaniu i prosty w aplikacji
 • bardzo dobra przyczepność do nanoszonych powierzchni

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • profesjonalne doradztwo
  • dobór optymalnych rozwiązań technicznych
  • szybki dostęp do wiedzy technicznej
   • możliwość kontaktu z doradcami technicznymi producentów
   • specyfikacje techniczne i poradniki wykonawcze
 • oszczędzasz pieniądze
  • hurtowa cena przy większym zakupie
  • alternatywne rozwiązania - dobieramy zamienniki - doradzamy możliwość stosowania produktów zamiennych (np. tańszych)
 • oszczędzasz swój czas
  • szybka dostawa dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
  • pomoc przy przygotowaniu ofert przetargowych
  • wsparcie podczas realizacji inwestycji w ramach programu VIP
 • gwarancja udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX® FIX jest trójskładnikową, bezrozpuszczalnikową płynną zaprawą opracowaną na bazie żywicy epoksydowej, z świetnie dobranymi mineralnymi komponentami, która zapewnia wysokie właściwości mechaniczne oraz doskonałą płynność. Specjalnie przeznaczona do kotwienia elementów metalowych np. śrub, prętów.

ZASTOSOWANIE

 • Kotwienie elementów metalowych na poziomych powierzchniach .
 • Uzupełnianie pod słupami oraz fundamentami maszyn.
 • Kotwienie prętów, kabli oraz metalowych elementów w betonie oraz kamieniu.
 • Naprawianie pęknięć i spoin.
 • Naprawianie prętów zbrojeniowych w połączeniach na poziomych powierzchniach.
 • Naprawa strukturalnego betonu.

ZALETY

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży betonowych i powierzchni metalowych.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i nie kurczliwość, zapewnia doskonałą odporność na rozciąganie. Wytrzymuje wielokrotne obciążenia oraz drgania.
 • Doskonała płynność i łatwa aplikacja. Wysoka przyczepność do świeżej zaprawy.
 • Dobra chemiczna odporność na oleje, tłuszcze, paliwa, rozcieńczone kwasy oraz roztwory zasadowe.
 • Produkt wodoodporny.
 • Nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy i niepalny. Odpowiedni do użycia w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być strukturalnie nienaruszona i czysta, wolna od kurzu, powłok, nalotów, oleju, gipsu, czy innych materiałów, które mogą mieć wpływ na przyczepność. Podłoże powinno być wyrównane z nieznaczną chropowatością. Wilgotność powierzchni musi być poniżej 4%. Powierzchnie metalowe i stalowe muszą być dokładnie oczyszczone by usunąć korozję oraz muszą być odtłuszczone.

Mieszanie

MAXEPOX FIX jest dostarczany w przygotowanym wagowo 3-składnikowym zestawie. Utwardzacz, składnik B, wlewany jest do żywicy, składnika A. Aby zapewnić właściwą reakcję między składnikami, należy upewnić się czy całość składnika B została dodana.
Mieszać mechanicznie używając mieszadła o niskich obrotach, do momentu uzyskania jednolitego koloru i wyglądu. Niewielkie ilości produktu mogą być mieszane za pomocą ręki. Nie należy mieszać zbyt długo, ani nie używać mieszadła o wysokich obrotach, które może spowodować podgrzanie się mieszaniny lub ją napowietrzyć. Następnie dodać składnik C i kontynuować mieszanie, aż do uzyskania całkowitej jednolitości. Czas przygotowania to 30- 40 min. przy 20 ºC, przy niższych temperaturach i mniejszych ilościach mieszaniny okres ten może się wydłużyć lub zmaleć przy wyższych temperaturach.

Aplikacja

MAXEPOX FIX aplikuję się wylewając w jednym kierunku, z jednej strony do drugiej, aby zmniejszyć ryzyko napowietrzenia. Można użyć wibrujących urządzeń, należy unikać nadmiernych wibracji, ze względu na spowodowanie zbytniego napowietrzenia.
Nakładać warstwami o grubości nie większej niż 4 cm . Następna warstwa nie powinna być nalana dopóki poprzednia nie jest związana tj w przybliżeniu 24 godziny w zależności od panujących warunków.
Czas przydatności w 20 ºC to 30 - 40 minut, wzrasta on przy niższych temperaturach lub przy wyrabianiu małych ilości mieszaniny. Wyższe temperatury zmniejszają termin przydatności.

Warunki stosowania

Nie nakładać, jeśli temperatura spadła poniżej 5 ºC lub jeśli w najbliższych 24 godzinach przewidywane są niższe temperatury. Nie stosować na zamarznięte lub pokryte szronem powierzchnie. Nie stosować jeśli w przeciągu 4- 6 godzin po nałożeniu spodziewane są opady deszczu.

Dojrzewanie

Przed oddaniem do użytku należy przeznaczyć 7 dni przy temp. 20 °C na całkowite wyschnięcie. Nakładanie produktu w niskich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub przy słabej wentylacji w pomieszczeniu wydłuży czas schnięcia i dojrzewania.

Czyszczenie

Narzędzia i sprzęt mogą być czyszczone przy pomocy MAXEPOX SOLVENT zaraz po użyciu. Gdy produkt stwardnieje może być usunięty tylko metodami mechanicznymi.

ZUŻYCIE

32,5kg opakowanie MAXEPOX FIX wypełnia objętość około 17 litrów, to jest w przybliżeniu 1,9 kg/m2 i mm grubości MAXEPOX FIX.

WAŻNE WSKAZÓWKI

• Nie dodawać do MAXEPOX FIX cementu, rozpuszczalników ani innych nieznanych związków .
• Zachować proporcje żywicy do utwardzacza.
• Nigdy nie używać pozostałości po wcześniejszych mieszaninach.

OPAKOWANIE

MAXEPO®X FIX jest dostarczany we wcześniej przygotowanych wagowo 3-składnikowym zestawie o wadze: 32,5kg (komponent A: 4kg, komponent B: 1kg, komponent C: 27,5kg).

Dostępny kolor to jasno – szary.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, osłoniętym miejscu, w temperaturze pomiędzy 5st C a 30st C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem.

BHP

MAXEPOX® FIX jest produktem nietoksycznym. W trakcie nakładania stosować ochronę pod postacią gumowych rękawiczek oraz ochronnych okularów. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać bez tarcia i zwrócić się do opieki medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością z mydłem. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
Dla dalszych informacji należy zajrzeć do Karty Bezpieczeństwa MAXEPOX® FIX, która dostępna jest na prośbę. Usuwanie produktu oraz pustych opakowań należy do końcowego użytkownika wg panujących oficjalnych regulacji.

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient.
 

MAXEPOX® FIX to trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa płynna zaprawa na bazie żywicy epoksydowej, a jej zastosowania są naprawdę różnorodne. Oto kilka problemów, jakie może rozwiązać:

 1. Kotwienie elementów metalowych: Jeśli musisz trwale zamocować śruby, pręty lub inne elementy metalowe w betonie, MAXEPOX® FIX zapewnia bardzo dobrą przyczepność i wysoką wytrzymałość mechaniczną.

 2. Uzupełnianie pod słupami oraz fundamentami maszyn: Produkt może być używany do wypełniania przestrzeni pod słupami czy fundamentami maszyn, co może pomóc w utrzymaniu stabilności i zapobiegnięciu osiadaniu.

 3. Naprawa pęknięć i spoin: Dzięki doskonałej płynności i wytrzymałości mechanicznej, MAXEPOX® FIX może być efektywnie wykorzystywany do naprawy pęknięć i spoin w betonie czy kamieniu.

 4. Naprawa prętów zbrojeniowych: Produkt może być używany do naprawy prętów zbrojeniowych w połączeniach na poziomych powierzchniach, co przyczynia się do utrzymania integralności strukturalnej.

 5. Naprawa strukturalnego betonu: Doskonała przyczepność do podłoży betonowych, wysoka wytrzymałość mechaniczna i wodoodporność sprawiają, że jest to skuteczne narzędzie do naprawy strukturalnego betonu.

 6. Chemiczna odporność: Dobra odporność na oleje, tłuszcze, paliwa, kwasy i zasady sprawia, że jest to produkt trwały i odporny na różnorodne substancje chemiczne.

 7. Właściwości użytkowe: Nietoksyczność, brak rozpuszczalników i odporność na ogień czynią go bezpiecznym w użyciu, nawet w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

W skrócie, MAXEPOX® FIX to produkt, który doskonale sprawdzi się w wielu sytuacjach związanych z kotwieniem, naprawą i wzmocnieniem strukturalnym betonu.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
32.50 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

 • KERABUILD EPOFILL

  KERABUILD EPOFILL (ex. EPOINIEZIONE) to żywica do naprawy betonu,...

 • EPOXAN IKH KOMP.A

  Naprawa pęknięć stali i betonu. Wykonywanie powłok i iniektaże....

 • KERABUILD ECO EPOPRIMER

  KERABUILD EPOPRIMER (ex. EPORIPRESA) to dwuskładnikowy płynn...

 • EPORIP (A+B) 10 kg

  Dwuskładnikowy klej epoksydowy, niezawierający rozpuszczalnik&oac...

 • MAXEPOX CEM

  Chemoodporna szpachla epoksydowa budowlana, zaprawa cementowo-żyw...

 • INJEKTMORTEL

  Do zalewania fug (ale nie fug dylatacyjnych) oraz pustych przestr...

 • SIKAFLEX 11 FC 600 ml szary

  Sikaflex 11 FC jest elastycznym jednoskładnikowym uszczelniaczem&...

 • MAXREST

  Bezskurczowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza do napraw powierzchn...

 • LEAKMASTER LV-1

  LEAKMASTER to płynna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci. Pęczn...

 • RENOCEM SAC

  RENOCEM SAC to modyfikowana polimerami mineralna zaprawa PCC do n...

 • EPORIP TURBO

  Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa, do...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 2

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter