BOTAMENT BM 92 SCHNELL

Wersja do druku Poleć znajomemu
hydroizolacja bitumiczna 2K, masa uszczelniająca

Bitumiczna izolacja do fundamentów.

Podstawowe cechy

Producent: Botament
Symbol: BOT-BM92
Opakowanie: 28 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 336 kg
Zastosowanie: izolacje wodne, izolacje przeciwwilgociowe, izolacja fundamentów, hydroizolacje

Sytuacje stosowania

Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2K

Kod QR produktu

Izolacja bitumiczna, powłoka grubowarstwowa, dwuskładnikowa

Właściwości i zastosowanie:
BOTAMENT® BM 92
służy do izolacji i ochrony pionowych, poziomych części budynków i budowli przed wilgocią z gruntu, wodą infiltracyjną i wodą pod ciśnieniem. Produkt może być stosowany do izolacji tarasów i balkonów oraz do klejenia płyt izolacyjnych i drenażowych.
BOTAMENT® BM 92 jest odporny na starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak również występujące w ziemi agresywne substancje (DIN 4030).
BOTAMENT® BM 92 można nanosić na wszystkie podłoża mineralne, takie jak cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. BOTAMENT® BM 92 przywiera dobrze zarówno do suchych, jak i matowo wilgotnych podłoży. Podłoże nie może być uprzednio pokryte pakiem smołowym. W czasie obróbki należy zwrócić uwagę aby temperatura powietrza i podłoża wynosiła powyżej +5°C w celu zapewnienia prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. Należy usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki fundamentowe należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację poziomą należy krótko obciąć. Ostre krawędzie należy fazować. Naroża wewnętrzne, poziome i pionowe należy wcześniej wyokrąglić zaprawą mineralną np. BOTACEM® M 03. Ma to na celu ochronę przed negatywnym ciśnieniem wody. Zaleca się wykonanie izolacji mineralnej w części cokołowej budynku, narażonej na wodę rozbryzgową przy użyciu BOTAMENT® MS 30. Należy zwrócić uwagę, aby występował zakład ok. 20 cm pomiędzy izolacją mineralną a izolacją bitumiczną, schowany poniżej poziomu gruntu.
Ma to chronić te części budowli przed wilgocią i późniejszymi uszkodzeniami przez mróz. W przypadku połączenia izolacji pionowej z izolacją podposadzkową należy wyprowadzić izolację BOTAMENT® BM 92 ponad płytę na wysokość ok. 10 cm.
Jeżeli BOTAMENT® BM 92 obrabiany będzie bezpośrednio na murze, należy zwrócić na to uwagę, aby to był mur pełnospoinowy.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniającego przy użyciu BOTAMENT® BM 92. Szpachlowanie należy przeprowadzić na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię. Należy odczekać, aż szpachlowanie wyschnie zanim przystąpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgłębienia większe niż 5 mm należy wcześniej wypełnić zaprawą mineralną np. BOTACEM® M 54. W przypadku gdy nierówności lub ubytki są mniejsze niż 5 mm możemy bezpośrednio wyrównać je masą bitumiczną BOTAMENT® BM 92.

Chłonne nie pokryte bitumami podłoża należy zagruntować BOTAMENTEM® BE 901 koncentrat. Podłoża pokryte starymi powłokami bitumicznymi należy zagruntować środkiem na bazie rozpuszczalników BOTAMENT® B 97 L i świeżą powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia całkowicie przeschnie można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy bitumicznej np. BOTAMENT® BM 92. Podłoża o zróżnicowanej wytrzymałości i nasiąkliwości np. beton komórkowy należy wcześniej zagruntować BOTAMENT® D 12.

Obróbka:
BOTAMENT® BM 92 dostarczany jest w opakowaniu 28-kilogramowym, zawierającym dwa składniki w odpowiedniej proporcji. Aby został odpowiednio rozrobiony, należy wsypać składnik proszkowy do składnika płynnego i zamieszać (nie odwrotnie).
Należy miesząc tak długo wiertarką z mieszadłem, aż powstanie jednorodna konsystencja. Wymieszany materiał można obrabiać ok. 90 min.
Powłokę izolacyjną zawsze nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych fragmentów budowli. Należy unikąc sytuacji w których wywierane jest negatywne ciśnienie wody powodując odrywanie izolacji od podłoża lub problemy z wysychaniem masy.
Do nakładania BOTAMENT® BM 92 używa się kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroża wewnętrzne i zewnętrzne były dokładnie pokryte masą bitumiczną.

Grubości warstw:
W przypadku wilgotności gruntu/ wody nie będącej pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu), w przypadku wody infiltracyjnej należy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu), w przypadku wody pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 5 mm - warstwa mokra (ok. 4 mm - grubość warstwy po wyschnięciu).

Nakładanie powłoki bitumicznej powinno odbywać się w dwóch cyklach roboczych. Pod warunkiem, że pierwsza warstwa jest wyschnięta i związana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.
W sytuacjach gdy powłokę bitumiczną należy wzmocnić, można zastosować siatkę z włókna szklanego. W celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem należy zastosować płytę ochronną i drenażową BOTAMENT® DS 993. BOTAMENT® DS 993 spełnia wymogi normy DIN 18195 cz. 10. Do wyschniętej izolacji płytę kleimy masą bitumiczną BOTAMENT® BM 92. W celu ochrony izolacji dopuszcza się stosowanie styropianu ekstrudowanego.
W związku z wytycznymi normy DIN 18195 cz. 3, 5 i 6 należy przeprowadzić pomiary grubości warstwy, jej wyschnięcia i należy to udokumentować.

Wskazówki:
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Zróżnicowane warunki pogodowe i podłoża mogą powodować wydłużenie procesu schnięcia BOTAMENT® BM 92.
W przypadku aplikacji metodą natryskową należy zastosować właściwy agregat. W przypadku tej metody nakładania, na żądanie otrzymają Państwo dalsze informacje.
Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTAMENT® BM 92.
Karta bezpieczeństwa znajduje się poniżej w dołączonych plikach lub otrzymają ją Państwo na życzenie.
Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Zużycie:

Izolacje przeciwwilgociowe:
3,2 kg/m2; odpowiada 2,8 mm warstwy w stanie mokrym
Izolacje wodochronne:
4,8 kg/m2; odpowiada 4,2 mm warstwy w stanie mokrym

Opakowanie:
28 kg - jednostka.
21 kg - komponent płynny, pojemnik z tworzywa sztucznego. 7 kg - komponent proszkowy, worek dodatkowy.

Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym miejscu. Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne:
Baza materiałowa:
składnik płynny - emulsja bitumiczno - kauczukowa
składnik proszkowy - specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego
Masa właściwa: ok. 1,15 kg/dm3
Wartość pH: ok. 9
Odporność na temperaturę: od -20ºC do +80ºC
Temperatura obróbki: od +5ºC do +30ºC
Czas obróbki: ok. 90 minut
Wydłużenie przy zerwaniu: ok.250 %
Wodoszczelność wedug DIN 52123: 1 mm szerokość szczeliny /0,75 bar: szczelna
Proporcja mieszaniny: składnik płynny : składnik proszkowy = 3 : 1
Maksymalna grubość warstwy: 5 mm
Czas schnięcia: 2 - 5 dni (patrz uwagi)
Środki do czyszczenia: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - rozpuszczalnik

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

17,21 PLN za kg
kg
28.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Daniel Sokołowski
tel.: 177788566
info(at)technologie-budowlane.com

Zobacz więcej produktów z kategorii: Bitumiczne izolacje grubowarstwowe, Botament, Izolacje bitumiczne

Inni kupowali

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter