BISEAL SCC

Wersja do druku Poleć znajomemu
superplastyfikator, domieszka plastyfikator do betonu

Superplastyfikator do samozagęszczajacego się betonu

Podstawowe cechy

Producent: Drizoro
Symbol: DR_0186
Opakowanie: wiadro 25 kg
Jednostka: kg
Cena hurtowa ponad: 100 kg
Minimalne zamówienie: 25 kg
Specjalizacja: superplastyfikator

Uwagi: domieszka do samozagęszczajacego się betonu

Grupa produktów: plastyfikatory, domieszki do betonu
Zastosowanie: zastosowania profesjonalne

Sytuacje stosowania

 • Beton o dużej płynności i urabialności. Beton o dużej płynności i urabialności to beton, który łatwo się rozprowadza i formuje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej receptury, która zawiera mniej wody i cementu niż tradycyjny beton. Dzięki temu beton jest bardziej trwały i odporny na uszkodzenia.
 • Beton do elementów z betonu prefabrykowanego i sprężonego. Beton ten jest stosowany do produkcji elementów betonowych, które muszą być szybko gotowe do użytku i odporne na duże obciążenia. Przykładami takich elementów są: płyty drogowe, elementy mostów i konstrukcji żelbetowych.
 • Beton do nanoszenia przy zagęszczonym zbrojeniu. Ten rodzaj betonu jest stosowany do wykonywania warstw betonowych, które są wzmocnione stalą. Przykładem takiego zastosowania jest wykonywanie stropów żelbetowych.
 • Beton najwyższej jakości do zastosowania we wszelkiego rodzaju robotach lądowych i wodnych. Ten beton jest stosowany w każdych warunkach, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Jest to beton, który spełnia najwyższe wymagania techniczne. Przykładami jego zastosowania są: wykonywanie fundamentów, konstrukcji mostów i budowli hydrotechnicznych.
kod produktu

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

BISEAL SCC to płynna domieszka superuplastyczniająca powstała na bazie modyfikacji polimeru polikarboksylowego, szczególnie przeznaczona do uzyskiwania samozagęszczającego betonu (SCC) oraz betonu wysokogatunkowego (HPC).

BISEAL SCC umożliwia przygotowanie betonu nadającego się do bardzo zaawansowanej obróbki, cechującego się dużą przyczepnością i brakiem ryzyka rozwarstwienia czy wypływania wody, nanoszonego i zagęszczanego pod wpływem własnego ciężaru, wymagającego jedynie minimalnego ubijania.

ZASTOSOWANIE

 • Beton o dużej płynności i urabialności przy najmniejszej proporcji wody i cementu.
 • Uzyskuje się beton o dużej wytrzymałości początkowej i końcowej.
 • Do elementów z betonu prefabrykowanego i sprężonego.
 • Do nanoszenia przy zagęszczonym zbrojeniu.
 • Powstaje beton najwyższej jakości do zastosowania we wszelkiego rodzaju robotach lądowych i wodnych.

ZALETY

 • Poprawia rozprowadzanie betonu na powierzchniach gęsto zbrojonych oraz jego zespajanie na powierzchniach trudno dostępnych do obróbki.
 • Pozwala na uzyskanie maksymalnej redukcji wody.
 • Zdatność do zastosowania dłuższa niż innych superuplastyczniaczy, jednak nie opóźniająca wiązania.
 • Zapewnia wysoką przyczepność do świeżego betonu nie powodując jego rozwarstwiania i wypływania wody.
 • Zmniejsza proporcje wody i cementu, co umożliwia powstanie bardzo wytrzymałego i gęstego betonu o bardzo niewielkiej przepuszczalności, wzmacniającego jego odporność na uwęglowienie, na penetrację przez jonki chlorkowe oraz na agresywne warunki atmosferyczne.
 • Eliminuje pęcherzyki powietrzne, zmniejsza porowatość, poprawia wykończenie powierzchni i jej wygląd zewnętrzny.
 • Minimalna proporcja wody i cementu zmniejsza ryzyko kurczliwości przy schnięciu i „pełzania materiału” .
 • Nie zawiera chlorków ani jakichkolwiek innych środków korozyjnych.
 • Lepsza efektywność, szybsze nanoszenie, mniejsza pracochłonność przy rozprowadzaniu betonu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Materiał dostarczany w postaci gotowej do użytku, zdatny do bezpośredniego wlewania do betoniarki z dodaniem wody w proporcji wagowej 0,5%-3% w stosunku do ciężaru cementu i pyłu krzemionkowego lub lotnego popiołu.

Optymalny efekt powstaje wtedy, gdy BISEAL SCC dodaje się z ostatnią porcją wody przeznaczonej do rozmieszania, stosując czas mieszania wynoszący minimum 3-4 minuty. Unikać bezpośredniego dodawania do suchego cementu lub suchego kruszywa.

Dla uzyskania optymalnej dawki i optymalnej efektywności należy przeprowadzić próby z mieszaniem. Dozowane dawki mogą wykraczać poza zalecane ilości, o ile nie spowoduje to rozwarstwienia lub zahamowania wiązania [krzepnięcia].

Narzędzia czyścić czystą wodą.

Właściwości Ilość dni 1% Biseal SCC Beton kontrolny

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

1 dziń 4,8 3,3
7 dni 24,2 19,0
28 dni 36,2 28,5

DANE TECHNICZNE

Bardzo aktywny dodatek redukujący wodę EN 934-2 T3.1/3.2
Gęstość (g/cm³)  1,04 ± 0,02
pH  6,1 ± 1
Baza  - polimer polikarboksylowy
Wygląd  - jasnobrązowa ciecz
Rozpuszczalność w wodzie - całkowita
BISEAL SCC spełnia wymagania znakowania CE domieszki superplastyfikującej do betonu zgodnie EN 934-2.

Dla tej samej konsystencji:

 • Redukcja wody zarobowej 15÷30% w odniesieniu do betonu bez domieszki
 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie:

- po 24 h > 40% w odniesieniu do wytrzymałości betonu bez domieszki
- po 28 dniach > 15% w odniesieniu do wytrzymałości betonu bez domieszki

Dla tego samego stosunku W/C

 • Zwiększenie konsystencji> 120 mm (na stoŜku Abramska) w odniesieniu do betonu bez domieszki
 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach >90% w stosunku do betonu bez domieszki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 • Nosić okulary ochronne i rękawice.
 • W przypadku gdy dojdzie do kontaktu ze skórą, umyć ciepłą wodą i mydłem.
 • W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Materiał nietoksyczny i niepalny.
 • Pod względem transportowym materiał nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

OPAKOWANIA

Wiadra 25 kg, beczki 220 kg, opakowania 1.000 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w suchym, zakrytym miejscu w temperaturze powyżej 1ºC i poniżej 35ºC. W przypadku zamarznięcia materiał należy doprowadzić od odmarznięcia i rozmieszać do uzyskania jednolitej struktury.

BHP

Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ciepłą wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć obficie wodą i szukać pomocy medycznej.

Nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

kg
25.00 kg

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzalka
tel.: 221001155
info(at)technologie-budowlane.com

Inni kupowali

 • BISEAL POL

  Domieszka do betonu i zapraw. Plastyfikator i superplastyfikator ...

 • BISEAL SPF

  Ciekła domieszka, która dodana do wody w czasie przygotowy...

 • BISEAL RETARDER SF

  BISEAL RETARDER - SF to ciecz do opóźnienia wiązania beton...

 • BISEAL WA

  Dodatek do betonu i zapraw redukujący kapilarność, domieszka do b...

 • BISEAL MRL

  Środek antyadhezyjny ułatwiający rozformowanie elementów b...

 • VOLTEX - bentonitowa mata izolacyjna

  Bentonitowa hydroizolacyjna mata budowlana VOLTEX to pionowa i po...

 • MAXEPOX MORTER

  Chemoutwardzalna żywica epoksydowa do zabezpieczania posadzek i p...

 • BOTAMENT BM 92 SCHNELL

  BOTAMENT BM 92 to dwuskładnikowa powłoka grubowarstwowa na bazie ...

 • BISEAL FUME

  Dodatek z pyłu krzemionkowego poprawiajacy parametry betonu i zap...

 • MAXSEAL FLEX

  Elastyczny szlam uszczelniający MAXSEAL FLEX to mineralne us...

 • MAXQUICK

  Farba do betonu wodoszczelna MAXQUICK to cementowa farba do powie...

 • CONCRESEAL PLASTERING

  Specjalna, wykończeniowa szpachlówka do betonu o właściwoś...

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter