Bitumiczna izolacja fundamentów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Izolacja fundamentu z wykorzystaniem bitumicznych środków izolacyjnych. Zastosowanie hydroizolacji jest konieczne, aby budynek mógł być bezpiecznie i długo eksploatowany. Wykorzystanie do tego celu właściwie dobranych materiałów bitumicznych zapewni skuteczne zabezpieczenie przed woda i wilgocią.

Zobacz także: Bentonitowa izolacja fundamentu w technologii Cetco

Przegląd treści na temat "izolacja fundamentów" w serwisie TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Porównanie produktów do izolacji fundamentów.

Prawidłowa izolacja fundamentu budowli w systemie BOTAMENT

Dlaczego trzeba izolować

Izolacja budowli w części przyziemnej jest bardzo ważna, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym itp. Budynki poddawane są szczególnie niekorzystnym wpływom środowiska. Problem numer jeden stanowi woda. Przedostawanie się wody do muru i z tym związany transport soli prowadzą do powstania szkód osłabiających samą budowlę. Szkody powstające na tynku, jak również wykwity soli stwarzają nieprzyjemne wrażenie optyczne, do tego dochodzi rozwój pleśni i grzybów, co niekiedy ma negatywny wpływ na stan naszego zdrowia. Niekiedy prowadzi to również do utraty termoizolacji budynku. Niniejszy artykuł przedstawi Państwu prawidłowe przeprowadzanie izolacji budowli w części przyziemnej oraz opis materiałów izolacyjnych firmy BOTAMENT®. izolacja_botament_p1.jpg

Izolacja budowli wymaga fachowo ukierunkowanego planowania, ponieważ ze względu na poszczególne miejsca rozróżnia się zarówno izolacje poziome i pionowe, jak i izolacje przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie będącej pod ciśnieniem, wodzie będącej pod ciśnieniem. Odpowiedni rodzaj izolacji ustalany jest przez osobę planującą budowę, np. architekta. O tym, w jaki sposób i czym należy prawidłowo izolować, przeczytają Państwo w tym artykule. Dalsze informacje odpowiadające normie DIN 18195 znajdą Państwo w "Wytycznych w planowaniu i wykonywaniu izolacji budowli w części przyziemnej materiałami bitumicznymi grubowarstwowymi modyfikowanymi tworzywami sztucznymi" (najnowsza wersja instrukcji technicznej ibh).

Emulsje bitumiczne - nowoczesny produkt z przyszłością
Emulsje bitumiczne od wielu lat stosuje się do izolacji budowli. Instytuty badawcze wskazują ich przydatność, co zostało potwierdzone poprzez wprowadzenie ich do normy materiałów do izolacji DIN 18 195. Emulsje bitumiczne są przyjazne dla środowiska, gdyż są bezrozpuszczalnikowe, a obróbka odbywa się bez obciążeń przykrym zapachem. Można je nawet stosować w pomieszczeniach oraz strefach ochrony wód.
izolacja_botament_p2.jpg

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu izolacji fundamentu?
Bardzo ważny jest właściwy wybór izolacji, który pasuje do danego obciążenia. Tynki uszczelniające, zwykłe powłoki bitumiczne jako materiał uszczelniający można stosować tylko wtedy, gdy w budowli nie występują żadne pęknięcia.
Ponieważ produkty i technologia przeznaczona do renowacji zawilgoconych części budowli jest bardzo kosztowna. należy stosować sprawdzone produkty. Wysokiej jakości materiały budowlane BOTAMENT ® są niezawodne od wielu lat. Oprócz tego kontrolowane pod względem jakości produkty wyróżnia ekonomiczna obróbka. Podczas produkcji naszych produktów stosowany jest system ochrony jakości na podstawie międzynarodowej normy DIN ISO 9001, certyfikowany przez DOS, Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji Systemów Kierownictwa Jakości.
Obszerna wiedza, intensywne prace badawcze dotyczące zastosowania, jak również stale prowadzone kontrole materiałowe i jakościowe sprawiają, że materiały budowlane BOTAMENT ® odpowiadają produktom, które spełniają najwyższe wymagania

Właściwe podłoże

Rodzaje podłoża
Bitumiczne izolacje grubowarstwowe BOTAMENT® można stosować na wszystkich podłożach mineralnych. Najbardziej nadają się:
- mur
- mur mieszany
- beton
- tynki.

podloze1_beton.jpg podloze2_ceglawapienna.jpg podloze3_ceglakratowka.jpg podloze4_pustak.jpg podloze5_cegla.jpg podloze6_betonporowaty.jpg
podłoże betonowe cegła wapienna cegła kratówka pustak ścienny cegła beton porowaty


Cechy podłoża
Podłoże musi być wolne od przemarzania, nośne i czyste, tzn. należy usunąć tłuszcze, powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne, ziemię, kurz oraz inne luźne części znajdujące się na nim. Powłoki bitumiczne stosuje się na suchych lub matowo wilgotnych podłożach.

Przygotowanie podłoża
W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Środki te służą zasadniczo temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, przez to zapobiec tworzeniu się pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych. Aby otrzymać trwałą i pewną izolację bitumiczną należy starannie przygotować podłoże.
W przypadku wątpliwości proszę zwrócić się do naszych doradców technicznych. Wskazówki dotyczące obróbki produktów znajdą Państwo na etykietach poszczególnych towarów oraz w instrukcjach technicznych.

Izolacja fundamentu przeprowadzana zgodnie z zaleceniami

Wilgotność gruntu - typ lekki
Wilgoć występuje w gruncie od zawsze. Najmniejsze obciążenie izolacji stanowi wilgotność gruntu.
Ziemia pod stopą fundamentu oraz materiał wypełniający muszą być na tyle przepuszczalne, aby woda opadowa mogła z powierzchni terenu przesiąkać bez zakłóceń do poziomu wód gruntowych i aby nie mogła gromadzić się choćby na krótko, np. podczas silnych opadów.
Wartość współczynnika przepuszczalności k danego gruntu nie może przekroczyć 10-4 m/s.
Schemat izolacji fundamentu

Woda nie będąca pod ciśnieniem - typ średni

Jako wodę nie będącą pod ciśnieniem określa się wodę w postaci kropel lub w formie ciekłej, która nie wywołuje lub wywołuje nieznaczne ciśnienie hydrostatyczne na poziome i pochyłe powierzchnie w wolnej przestrzeni, w strefie przyziemnej, jak również na powierzchniach ściennych i podłogowych w pomieszczeniach wilgotnych.
W celu lepszego mostkowania rys i w kontroli wymaganej grubości warstwy suchej należy wtopić w izolację na całej powierzchni tkaninę zbrojeniową.
Schemat izolacji fundamentu

Woda będąca pod ciśnieniem - typ ciężki

Jako spiętrzoną wodę infiltracyjną określa się wodę, która wywołuje od zewnątrz ciśnienie hydrostatyczne na izolację. Przy osadowieniu fundamentu do głębokości 3m poniżej powierzchni terenu, w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych (k < 10-4 m/s) bez drenażu należy przyjąć przypadek spiętrzonej wody infiltracyjnej.
W celu lepszego mostkowania rys i w kontroli wymaganej grubości warstwy suchej należy wtopić w izolację na całej powierzchni tkaninę zbrojeniową.
Schemat izolacji fundamentu

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter