Izolacja przeciwwodna Voltex DS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Voltex to wysoce efektywna bentonitowa mata hydroizolacyjna, powstała z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową. Voltex stanowi doskonałą, aktywną izolację przeciwwodną budowli podziemnych oraz podziemnych części budynków.

 


Izolacja płyty dennej: technologia Volclay, VOLTEX

Izolacja płyty dennej i ścianki szczelnej: technologia Volclay,VOLTEX

Izolacja szwu roboczego, taśma bentonitowaWATERSTOP RX.

KERAKOLL - zaawansowane technologicznie materiały budowlane

zobacz film - instrukcja montażu systemu izolacji VOLTEX
zobacz film - układanie VOLTEX'u - wykonanie przejścia słupów
zobacz film - montaż WATERSTOP RX - wykonanie przejścia szczelnego
zobacz film - montaż WATERSTOP RX - izolacja przew roboczych

kup w sklepie internetowym: mata hydroizolacyjna VOLTEX
kup w sklepie internetowym: taśma WATERSTOP RX 103, WATERSTOP RX 101Izolacje bentonitowe - lista produktów

 

Zastosowania

 • Izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków.
 • Izolacje fundamentów wykonywanych w stałych zabudowach wykopów.
 • Izolacje stropodachów.
 • Izolacje tuneli.

Zalety

 • Voltex ma właściwości samouszczelniające.
 • Zakres prac przygotowawczych podłoża jest ograniczony do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.
 • Na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany.
 • Może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
 • Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu.
 • Nie stosuje się żadnych warstw podkładowych.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Voltex może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża.
 • Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.
 • Voltex można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), również zimą.

Materiały pomocnicze
i uzupełniające

Bentoseal - gotowa do użycia szpachlówka bentonitowa o konsystencji pasty, używana do szpachlowania różnych miejsc izolowanej powierzchni i samej izolacji w miejscach wymagających uzupełnienia czy naprawy.

StrongSeal - samoprzylepna, kompozytowa membrana izolacyjna produkowana na bazie gumy. Butylowa warstwa klejąca zapewnia doskonałe przyleganie do powierzchni. StrongSeal jest stosowany m.in. do wykończenia górnej krawędzi izolacji z Voltexu przy poziomie gruntu. Może występować także jako niezależna izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku podłoży porowatych zalecane jest gruntowanie podłoża materiałem StrongSeal SB Primer.

 

 

 
 

Granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage - granulowany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach izolowanej powierzchni, które wymagają zwiększonej ilości bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej.

Szpachla bentonitowa - szpachla przygotowywana na placu budowy poprzez wymieszanie granulatu bentonitowego CETCO Waterstoppage z wodą. Zalecane proporcje wagowo: granulat:woda - 1:3 , 1:4.

Waterstop-RX - plastyczna bentonitowo-kauczukowa taśma pęczniejąca, stosowana do uszczelniania złączy betonowych, przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane i przerw roboczych w betonowaniu.

 

Revofix - siatka mocująca do taśmy WATERSTOP-RX.

A 2000 WB - klej do taśmy WATERSTOP-RX.

Instalacja

Instalacja Voltexu jest łatwa i szybka. Mata układana jest na zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm. W przypadku wykonywania izolacji poziomych podłoże powinna stanowić warstwa chudego betonu, odpowiednio zagęszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podłoże gruntowe. Układana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu uciąglenia z izolacją pionową. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się zszycie zakładów przy użyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej Voltex można montować bezpośrednio przybijając go do wykonanej ściany fundamentowej lub montując do szalunku przed jej wykonaniem, a następnie zabetonować. W takim przypadku nastąpi zespolenie maty ze ścianą fundamentową. Przy obiektach realizowanych w stałych zabudowach wykopów matę przybija się do obudowy i zabetonowuje wraz ze ścianą. Miejsca nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy zaszpachlować szpachlą bentonitową. Górną krawędź zamocować liniowo przy użyciu listwy i odpowiednio obrobić szpachlą. Voltex instaluje się ciemniejszą stroną (geotkaniną) od strony izolowanego elementu konstrukcji. Szczegółowe rozwiązania zawiera katalog CETCO. W przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się z producentem, firmą CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

Podstawowe dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ VOLTEX VOLTEX DS
* Masa powierzchniowa, g/m2 >3600 >3700
* Masa bentonitu, g/m2 >3300 >3300
* Grubość , ± 10%, mm
przy nacisku:
2 kPa
20 kPa
200 kPa


8,1
7,2
6,3


8,1
7,2
6,3/
Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m
wzdłuż
wszerz

> 8,5
> 8,5

> 10,0
> 10,0
Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR) siła przebicia, kN >1,8 > 2,5
Odporność na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka, średnica otworu, mm <10 <5
Wytrzymałość na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/m >850 >850
Współczynnik filtracji kompozytowych przesłon hydroizolacyjnych i strefy zakładek kv, m/s < 3,5x10-11 Nie stwierdzono przecieku
* przy wilgotności bentonitu 12%

Uwagi

 • Voltex / Voltex DS wymaga stosowania w zamkniętej przestrzeni, nie powinien więc być układany powyżej poziomu terenu.
 • Voltex / Voltex DS nie stanowi samodzielnego uszczelnienia dylatacji.
 • W przypadku wykonywania izolacji pionowych ścian, będących w bezpośrednim kontakcie z systemami drenarskimi zaleca się stosowanie maty Voltex DS.
 • W przypadku, gdy wody gruntowe zawierają znaczne ponadnormatywne stężenia kwasów czy zasad lub przewodność właściwa elektrolitu przekracza 10.000 μS/cm, należy pobrać ich próbki i przesłać do CETCO Poland. Wykonanie analiz pozwoli na określenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak również jego wpływu na standardowy bentonit i ewentualną potrzebę zastosowania specjalnych odmian Voltexu.

 

Postać handlowa

Voltex dostarczany jest w rolkach o wymiarach: 1,15m x 5,00mb, 2,50m x 10,00 lub 20,00 mb, 5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku rolek o szerokości 2,50 lub 5,00 m mata nawijana jest na gilzy o średnicy wewnętrznej 10,0 cm.

Magazynowanie

VOLTEX powinien być przechowywany pod przykryciem. Układany na paletach lub przekładkach warstwami o wysokości do 5 warstw. Przykrycie powinno chronić przed opadami i promieniowaniem słonecznym.

Aprobaty techniczne

 

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -3945/2005
 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1175

Zużycie materiałów

Normy zużycia materiałów oraz pozostałe nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji przeciwwodnych z Volteksu zostały podane w KNR 0-32 rozdz. 01.

BHP

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady bezpieczeństwa określone w karcie charakterystyki preparatu.

Gwarancja

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów nie określonych w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

 

 

Pliki do pobrania:


» VOLTEX_instrukcja_ukladania.pdf
» VOLTEX.L.pdf
» VOLTEX.pdf
» ATEST.ITB.VOLTEX.AT.15.3945.2005.pdf

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter