Izolacja tarasów i balkonów w systemie DRIZORO

Wersja do druku Poleć znajomemu

Izolacja tarasów i balkonów w systemie DRIZORO to uszczelnienie, które sprawdza się w ciężkich warunkach klimatycznych obecnych w Polsce.

zobacz: system izolacji balkonów i tarasów firmy DRIZORO oraz system izolacji MAPEI

1. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU LUB BALKONU MATERIAŁAMI POLIURETANOWYMI LUB EPOKSYDOWYMI

uszczelnianie.tarasow.tar1.gif

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa zczepna - MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. paro izolacja
 5. izolacja termiczna
 6. jastrych podkładowy
 7. ubytki uzupełnić materiałem - MAXPATCH
 8. izolacja wodoszczelna MAXSEAL FLEX
 9. zabezpieczenie powłoką poliuretanową MAXURETHANE DECOR, MAXURETHANE W, MAXURETHANE 2C lub epoksydową MAXEPOX MORTER
 10. dylatacja brzegowa - skrajna wykonana z MAXFLEX 100 LM/MM szer. ok. 5 mm
 11. sznur dylatacyjny MAXCEL

INSTRUKCJA STOSOWANIA USZCZELNIENIA BALKONU I TARASU

 1. Podłoże musi być czyste i dostatecznie nośne.
 2. Ubytki w jastrychu podkładowym uzupełnić materiałem MAXPATCH.
 3. Na dokładnie nawilżoną powierzchnię należy nałożyć pierwszą warstwę MAXSEAL FLEX w ilości 1,5 kg/m2.
 4. Wykonanie drugiej warstwy - MAXSEAL FLEX w ilości ok. 1 kg/m2 .
 5. Wykonanie powłoki zabezpieczającej z poliuretanu lub epoksydu zgodnie z instrukcjami technicznymi.
 6. Wykonanie dylatacji brzegowej z MAXFLEX 100 LM/MM.

2. IZOLACJA BALKONU MATERIAŁAMI POLIURETANOWYMI LUB EPOKSYDOWYMI

uszczelnianie.tarasow.tar2.gif

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa sczepna - MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. ubytki uzupełnić materiałem MAXPATCH
 5. izolacja wodoszczelna 2 warstwy - MAXSEAL FLEX
 6. zabezpieczenie jedną z powłok poliuretanowych MAXURETHANE DECOR, MAXURETHANE W, MAXURETHANE 2C lub epoksydową MAXEPOX MORTER

INSTRUKCJA STOSOWANIA - TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA TARASU I BALKONU

 1. Podłoże musi być czyste i dostatecznie nośne.
 2. Ubytki w jastrychu podkładowym uzupełnić materiałem MAXPATCH.
 3. Na dokładnie nawilżoną powierzchnię należy nałożyć pierwszą warstwę - MAXSEAL FLEX - w ilości 1,5 kg/m2 .
 4. Wykonanie drugiej warstwy - MAXSEAL FLEX w ilości ok. 1 kg/m2 .
 5. Wykonanie powłoki zabezpieczającej z poliuretanu lub epoksydu zgodnie z instrukcjami technicznymi.

3. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU ELASTOMEREM NA BAZIE AKRYLU

uszczelnianie.tarasow.tar3.gif

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa sczepna z MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. paro izolacja
 5. izolacja termiczna
 6. ja strych podkładowy
 7. ubytki uzupełnić materiałem MAXPATCH
 8. izolacja wodoszczelna z MAXELASTIC
 9. siatka wzmacniająca w narożu
 10. warstwa zasadnicza izolacji wykonana z MAXELASTIC z piaskiem
 11. dodatkowe wykończenie z MAXURETHANE W

INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA TARASU I BALKONU

 1. Podłoże musi być czyste i suche
 2. Ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem MAXPATCH.
 3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji - MAXELASTIC rozcieńczamy wodą w stosunku 3 : 1.
 4. W połączeniu ze ścianą wkleić siatkę wzmacniającą.
 5. W przypadku wystąpienia spękań na jastrychu miejsca te należy także zabezpieczyć siatką wzmacniającą.
 6. Wykonanie warstwy zasadniczej z MAXELASTIC zmiesznego z piaskiem kwarcowym w ilości : 25 kg MAXELASTIC i 40 kg piasku.
 7. Zużycie ok. 2,5 kg/m2 (Maxelastic z piaskiem).
 8. Można wykonać dodatkowe zabezpieczenie z MAXURETHANE W przezroczystego w celu lepszego utrzymania czystości.

4. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI BALKONU ELASTOMEREM NA BAZIE AKRYLU

uszczelnianie.tarasow.tar4.gif

 1. płyta żelbetowa
 2. warstwa sczepna - MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. ubytki w płycie uzupełnić materiałem MAXPATCH
 5. izolacja wodoszczelna - MAXELASTIC
 6. warstwa wierzchnia izolacji - MAXELASTIC z piaskiem
 7. siatka wzmacniająca w narożu
 8. dodatkowe wykończenie - MAXURETHANE W

INSTRUKCJA USZCZELNIENIA TARASU I BALKONU

 1. Podłoże musi być czyste i suche
 2. Ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem MAXPATCH
 3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji - MAXELASTIC rozcieńczamy wodą w stosunku 3 : 1.
 4. W połączeniu ze ścianą wkleić siatkę wzmacniającą.
 5. W przypadku wystąpienia spękań na jastrychu miejsca te należy także zabezpieczyć siatką wzmacniającą.
 6. Wykonanie warstwy zasadniczej z MAXELASTIC zmiesznego z piaskiem kwarcowym w ilości : 25 kg MAXELASTIC i 40 kg piasku.
 7. Zużycie ok. 2,5 kg/m2 (Maxelastic z piaskiem).
 8. Można wykonać dodatkowe zabezpieczenie z MAXURETHANE W przezroczystego w celu lepszego utrzymania czystości.

5. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU LUB BALKONU Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

uszczelnianie.tarasow.tar5.gif

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa sczepna - MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. paro izolacja
 5. izolacja termiczna
 6. jastrych podkładowy
 7. ubytki w płycie uzupełnić mater. MAXPATCH
 8. izolacja wodoszczelna - 2 warstwy MAXSEAL FLEX
 9. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
 10. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
 11. fuga mineralna - MAXJOINT
 12. płytki ceramiczne
 13. sznur o zamkniętych porach MAXCEL
 14. elastyczne uszczelnienie MAXFLEX 100 LM
 15. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA TARASU LUB BALKONU

 1. Dokładnie oczyścić podłoże.
 2. Ewentualne ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem - MAXPATCH
 3. Podłoże dokładnie nasączyć wodą.
 4. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości ok. 1,5 kg/m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ściana / podłoga.
 5. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg/m2 .
 6. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX.
 7. Spoinowanie przyklejonej ceramiki - MAXJOINT.
 8. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga.

  Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1, następnie ułożyć sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
 9. Zakończenie płytek na ścianie wykonać materiałem na bazie gumy silikonowej - MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM.

6. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI BALKONU Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

uszczelnianie.tarasow.tar6.gif

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa sczepna - MAXBOND
 3. podkład spadkowy
 4. ubytki w płycie uzupełnić mater. MAXPATCH
 5. izolacja wodoszczelna - 2 warstwy MAXSEAL FLEX
 6. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
 7. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
 8. fuga mineralna - MAXJOINT
 9. płytki ceramiczne
 10. sznur o zamkniętych porach MAXCEL
 11. elastyczne uszczelnienie MAXFLEX 100 LM
 12. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA TARASU LUB BALKONU

 1. Należy przed wykonaniem płyty żelbetowej umieścić zabezpieczenie przed penetracja wody - MADRAIN - P 8 lub MAXPLY
 2. Przed wykonaniem podkładu spadkowego powierzchnię płyt żelbetowej zagruntować środkiem - MAXBOND
 3. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1,5 kg / m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ścian / podłoga.
 4. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg / m2
 5. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX
 6. Spoinowanie ułożonych płytek - MAXJOINT
 7. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga. Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1. Następnie ułożyć sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
 8. Zakończenie płytek na ścianie wykończyć silikonem MAXFLEX 600.

7. IZOLACJA TARASU POŁOŻONEGO BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE

uszczelnianie.tarasow.tar7.gif

 1. rodzimy grunt
 2. warstwa zagęszczonego żwiru lub chudy beton
 3. zabezpieczenie przed penetracją wody - MAXDRAIN P 8 lub MAXPLY
 4. płyta żelbetowa
 5. warstwa sczepna - MAXBOND
 6. podkład spadkowy
 7. ubytki w betonie uzupełnić mater. - MAXPATCH
 8. izolacja wodoszczelna - dwie warstwy - MAXSEAL FLEX gruboziarnisty
 9. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
 10. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
 11. fuga mineralna - MAXJOINT
 12. płytki ceramiczne
 13. sznur o zamkniętych porach - MAXCEL
 14. elastyczne uszczelnienie - MAXFLEX 100 LM
 15. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO USZCZELNIENIA TARASU

 1. Należy przed wykonaniem płyty żelbetowej umieścić zabezpieczenie przed penetracja wody - MADRAIN - P 8 lub MAXPLY
 2. Przed wykonaniem podkładu spadkowego powierzchnię płyt żelbetowej zagruntować środkiem - MAXBOND
 3. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1,5 kg / m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ścian / podłoga.
 4. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg / m2
 5. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX
 6. Spoinowanie ułożonych płytek - MAXJOINT
 7. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga. Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1. Następnie ułożyć sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
 8. Zakończenie płytek na ścianie wykończyć silikonem MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM.

8. SZCZEGÓŁ MOCOWANIA I USZCZELNIENIA SŁUPKÓW BALUSTRADY I RYNNY

uszczelnianie.tarasow.tar8.gif

 

 1. płyta stropowa
 2. wodoodporna szybkowiążąca zaprawa kotwiąca MAXGRIP
 3. warstwa sczepna - MAXBOND
 4. jastrych podkładowy
 5. elastyczna izolacja - MAXSEAL FLEX
 6. elastyczny klej - MAXKOLA FLEX
 7. zabezpieczenie słupka stalowego - MAXREST PASSIVE
 8. uszczelnienie MAXFLEX 100 LM
 9. fuga mineralna - MAXJOINT
 10. słupek
 11. obróbka nadrynnowa

 

9. ROZWIĄZANIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ NA TARASIE

uszczelnianie.tarasow.tar9.gif

 1. płyta żelbetowa ze spadkiem
 2. paro izolacja - MAXDRAIN P 8 lub MAXPLY
 3. izolacja termiczna
 4. jastrych podkładowy
 5. izolacja wodoszczelna - MAXSEAL FLEX
 6. klej elastyczny - MAXKOLA FLEX
 7. płytki ceramiczne
 8. sznur dylatacyjny MAXCEL
 9. materiał gruntujący - PRIMER 1
 10. materiał uszczelniający MAXFLEX 700 i MAXFLEX 800 alternatywnie lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA WYKONANIA DYLATACJI

 1. Po dokładnym oczyszczeniu dylatacji należy zagruntować ścianki boczne - PRIMER 1
 2. Wcisnąć sznur dylatacyjny MAXCEL, który musi mieć średnicę większą o 25 % od szerokości szczeliny dylatacyjnej.
 3. Krawędzie płytek ceramicznych należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.
 4. Następnie należy uszczelniacz MAXFLEX 700 lub MAXFLEX 800 wlać do szczeliny dylatacyjnej lub zaaplikować kit uszczelniający MAXFLEX 100 LM.
aprobaty techniczne ITB

Komentarze:

 • Gość (2.150.48.7)      (16.02.2014 11:41:08)

  no wlasnie , we wszystkich instrukcjach tzw firmowych nie ma wzmianki o izolacji od spodu balkonu .Interesuje ich sprzedanie seojego towaru a nie to czy zimno wejdzie ci na sufit , potem para sie skropli i plesn sie rozwinie . Wiec czytajac instrukcje zasanowmy sie czy producent chce naszego dobra czy tez chce sprzedac nam jak najwiecej swojego produktu . Miejmy tez swiadomosc ze jak bendzie przeciekac to i tak z gwarancji nici bo producent wykrenci sie niedbaloscia wykonania... Ja mam taras 11/2m wiec dam - plyta kons- wyrownanie spadku 3pr- 2razy papa zgrzewalna z wywinieciem na mur /zbrojona siatka/- geowluknina dla odprowadzenia ew przeciekow- styropian 10 fundamentowy- 1mm folie olejoodporna z wywinieciem, mozna kupic plachte nawet 50m2- jastr. zbrojony siatka z domieszka wlukien poliestrowych zapobiegajacym skurczom betonu podczas wiazania . Dylatacje zastosje dopiero na plytkach

 • Gość (112.231.65.71)      (15.06.2013 22:21:03)

  9Y1cqH , [url=http://umdjnlzqryum.com/]umdjnlzqryum[/url], [link=http://csvwxfzmpblv.com/]csvwxfzmpblv[/link], http://edioewbujjpd.com/

 • Gość (23.22.4.54)      (15.06.2013 22:20:52)

  sQqbEt , [url=http://qhehyjvrxqsa.com/]qhehyjvrxqsa[/url], [link=http://wkjanslseetl.com/]wkjanslseetl[/link], http://asnfluvccbre.com/

 • Gość (58.68.253.60)      (10.06.2013 00:09:03)

  Witam,w swojej paesice posiadamy też ule z wlotkiem umieszczonym centralnie ale przy takiej konstrukcji jest więcej pracy na przykład tak jak mf3wisz dwie pionowe kratki odgrodowe i zakładanie ocieplenia na zimę z dwf3ch stron. W naszej konstrukcji z wlotkiem przy jednej ze ścian jest łatwiej gospodarować. Ściana jest już ocieplona wiec matę ocieplającą zakładamy tylko z drugiej strony, kratkę odgrodową wkładamy też tylko jedną. Zakładanie podkarmiaczki ramkowej też jest proste, za miodną. No i miodobranie jest ułatwione bo tylko z jednej strony wyjmujemy ramki. Taka konstrukcja sprawdza się w naszej paesice.

 • Gość (178.235.161.72)      (11.11.2012 09:43:31)

  najgorszy bubel który widziałem te przekroje dylatacja jest przez całą konstrukcję a nie warstwę dociskową, jakoś nie widzę obróbki czoła czyżby to była wiedza tajemna ???

  proste - jak tak zrobisz jak tu jest BĘDZIE CIEKŁO ZA ROK

 • Gość (91.216.213.23)      (06.03.2012 13:54:27)

  masz racje od spodu też

 • Gość (83.22.229.76)      (21.04.2011 19:46:03)

  Płyta konstrukcyjna balkonu też powinna być zaizolowana od dołu

Dodaj komentarz:

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Aplikacja na androida

Newsletter