Definicja oczka wodnego

Wersja do druku Poleć znajomemu
Pojęcie "oczka wodnego", nie znajduje się w literaturze technicznej, czy też w przepisach techniczno - budowlanych z zakresu budownictwa wodnego, czy melioracji.oczko_wodne_DSC02961.jpgW potocznym rozumieniu, "oczko wodne" jest małym zalewem, stawikiem, zbiorniczkiem, czy akwenem wodnym, zwykle realizowanym w celach krajobrazowych, czasami zasiedlonym przez ryby ( na przykład akwariowe), z nasadzeniami ozdobnych roślin podwodnych, lub też zrealizowanym w celach ściśle rekreacyjnych. Obecnie oczka wodne wykonywane najczęściej są przez właścicieli posesji i działek, coraz częściej zwracających uwagę na ciekawą zabudowę swoich posesji przez elementy małej architektury, wykonywane w sposób zgodny z wymogami środowiska. Normalnie jest to obiekt nieduży, zwykle o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, jakkolwiek znane są zalewy, zwane oczkami wodnymi, o powierzchni 1ha, a nawet większej. Zwykle są to też obiekty płytkie, mało kiedy głębsze od 1m. W takim rozumieniu, oczko wodne nie jest hydrotechnicznym zbiornikiem wodnym, czy też stawem rybnym hodowlanym, do których odnosi się całą technika inżynierii wodnej, czy inżynierii wodno - melioracyjnej.


Prawo budowlane obowiązujące od dnia 11lipca 2003r ( zmiana prawa budowlanego: Dz.U. Nr 80, poz.718) dokonało jednak sprecyzowania, co możemy nazwać jako "oczko wodne". Otóż zgodnie z aktualnymi przepisami (artykuł 29.1 poz. 15 tej ustawy) nasz obiekt, który próbujemy zdefiniować to przydomowy basen lub oczko wodne, przy czym przy powierzchniach lustra wody do 30m2 zmienione prawo budowlane pozwala na wykonawstwo robót bez posiadania PROJEKTU BUDOWLANEGOoczko_wodne_DSC02962.jpg i bez całej, często skomplikowanej procedury związanej z przygotowaniem inwestycji. Jak się więc "oczko wodne" ma do tych wszystkich przepisów?. Otóż czy "oczkiem wodnym" w rozumieniu prawa budowlanego będzie akwen dwuczęściowy, połączony na przykład kaskadą wodną, czy rurociągiem zasilającym, przy czym każda z części akwenu miałaby powierzchnię mniejszą od 30m2 (razem poniżej 60m2), czy też nie?. Zdaniem naszym, przy podziale zalewu na areały mniejsze od 30m2, mówiąc żartobliwie: dzieląc jedno oko na kilka oczek, możemy dalej mówić, że mamy do czynienia z kilkoma, oddzielnymi oczkami i dla nich wszystkich miałby zastosowanie art.29.1 ust.15 ustawy.

Woda w ogrodzie

Istnieje też jeszcze jedno ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość uproszczonej realizacji oczka wodnego. Mianowicie w art. 29.1 poz.14 wspomnianego prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty wodne tylko w przypadku piętrzenia do 1m. Co więc należy rozumieć przez "piętrzenie do 1m". Otóż, zdecydowanie nie chodzi tu o głębokość. Możliwe jest wykonanie "oczka wodnego" o głębokości kilku metrów, przy piętrzeniu poniżej 1m i odwrotnie: oczka bardzo płytkiego, na przykład o głębokości 0,5m, lecz o piętrzeniu kilku metrów. Wyróżnikiem jest tu konfiguracja terenu sąsiedniego, wysokość grobelki nad sąsiednim ciekiem, znaczny spadek terenu przyległego itp.itp.oczko_wodne_DSC02964.jpg


Generalnie jednak, oczko wodne wykonane na płaskim terenie, bez względu na głębokość akwenu (czy jest głębokie na 1m, 2m, czy nawet jeszcze więcej) spełni wymóg "piętrzenia poniżej 1m", a z taką właśnie sytuacją inwestorzy prywatni mają najczęściej do czynienia. Przy lokalizacji "oczka wodnego" na bardzo stromym zboczu, ze względów formalnych, a także dla bezpieczeństwa rozwiązania, radzilibyśmy raczej zasięgnąć opinii specjalisty, czy rzeczywiście nasze oczko wodne spełniać będzie kryterium "zwolnienia" z wykonywania projektu budowlanego (piętrzenie poniżej 1m) i czy nie stanowić będzie zagrożenia (awarią) dla terenów położonych "niżej".


GardenMat

budowa oczka wodnego - GardenMat

GardenMat to niezawodna, samonaprawialna izolacja dna oczka wodnego. Oczko wodne zbudowane może być nawet na podłożu przepuszczalnym, np. na podłożu piaszczystym. Budowa zbiorników wodnych, izolacja zbiorników na wodę - to są najczęstsze zastosowania maty izolacyjnej GardenMat. GardnMat jest odporny na przebicie widłami amerykańskimi i na przebicia korzeniami roślin, a nawet na gryzonie wodne.

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter