BHP na budowie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Ustawodawstwo normujące kwestie BHP na placu budowy oraz  pliki do pobrania.

BHP na budowieUstawodawstwo normujące kwestie BHP na placu budowy:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
  • Kodeks Pracy
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.09.2001r. w spr. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych rządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w spr. ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.1650)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w spr. rodzajów prac, które powinny był wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U. nr 62, poz. 288)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w spr. szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (DZ.U. Nr 62, poz. 285)

Pliki do pobrania:

Więcej informacji otrzymacie Państwo swoim okręgowym Inspektoracie Pracy.

Adresy biur Państwowej Inspekcji Pracy:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, 85-012 Bydgoszcz, plac Piastowski 4a
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, 80-264 Gdańsk, ul. Dmowskiego 12
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, 31-011 Kraków, plac Szczepański 5
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, 20-011 Lublin, al. Piłsudskiego 13
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, 45-706 Opole, plac Piłsudskiego 11a
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, 00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8

Porady prawne w sprawach BHP na budowie udziela PIP we Wrocławiu.

poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 15.30 tel. 071 37 10 431 lub 071 37 10 432

oraz w poniedziałki dodatkowo w godz. 15.30 - 18.00 tel. 071 37 10 431

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

  • Aplikacja na androida

Newsletter